Viikkokatsaus 15.5.: Markkinoiden seesteinen tunnelma jatkuu

Niin osake- kuin korkomarkkinoillakaan ei nähty viime viikolla merkittäviä muutoksia. Alkuviikon positiivinen kehitys tyssäsi perjantaina julkaistuihin odotettua heikompiin kuluttajaluottamus- ja inflaatiolukuihin.

Suurimmat muutokset nähtiin raaka-aineissa, joissa teollisuusmetallien arvo laski, sekä valuutoissa, joissa dollari vahvistui. Pidempää aikaväliä tarkastellessa Eurooppa on pitänyt viimeisen puolen vuoden aikana tiukasti kiinni parhaiten tuottaneen osakemarkkinan asemastaan samalla kun Yhdysvallat, kehittyvät markkinat ja Suomi ovat laahanneet jäljessä. Japanin markkinat ovat viime viikkoina näyttäneet vahvaa kehitystä. Maata ja jenin valuuttakurssia onkin syytä seurata tarkalla silmällä tulevina kuukausina.

Vaikka viime viikko oli pörssikurssien näkökulmasta melko vakaa, saatiin markkinoilta myös merkittäviä datajulkaisuja. Michiganin yliopisto julkaisi perjantaina huhtikuun kuluttajaluottamusta ja inflaatio-odotuksia kuvaavia lukuja, jotka maalailivat odotettua synkempää kuvaa talouskehityksestä. Kuluttajaluottamusluvut Yhdysvalloissa ovat nyt vuoden 2022 helmikuuta lukuun ottamatta alhaisimmalla tasolla sitten vuoden 2008 ja luottamuslukujen odotukset ovat sitäkin matalammalla. Alhaisen luottamuksen taustalla on todennäköisesti korkea inflaatio ja korkeiden korkojen aiheuttama talouskasvun hidastuminen.

Yhdysvaltain kokonaisinflaatio oli maaliskuuhun nähden 0,4 prosenttia ja vuoden takaiseen 4,9 prosenttia. Kokonaisuudessaan hinnat nousivat hieman odotuksia vähemmän (5,0 %), mutta kuukausitasolla muutos oli merkittävä. Merkittävin hintojen nousuun vaikuttanut tekijä oli asumiskustannukset. Niin sanottu ydininflaatio, joka ei ota huomioon ruoan ja energian hintojen muutoksia, pysyi vakaana.

Myös inflaatio-odotukset nousivat. Erityisen paljon nousi pidemmän aikavälin inflaatio-odotus, jonka mukaan tulevien viiden vuoden keskimääräinen inflaatio olisi noin 3,25 prosenttia. Lyhyemmällä, kolmen vuoden aikavälillä odotetaan hieman alle 3 prosentin inflaatiota. On tärkeä panna merkille, että vaikka inflaatio on ollut viimeisen vuoden ajan korkeaa, odotukset eivät ole missään vaiheessa karanneet nykytasoa korkeammalle vaan pysyneet maltillisina. Niin inflaatio- kuin kuluttajaluottamusodotusten seuraaminen on tärkeää, koska ne antavat hyvän kuvan esimerkiksi siitä, aikovatko kuluttajat pikemmin säästää varojaan vai käyttää niitä, millä on puolestaan merkittävä vaikutus talouden kehitykseen.

Vaikka maaliskuun paniikkia lähentelevä tunnelma on hälventynyt pankkisektorilta, moni pienempi pankki on edelleen vaikeuksissa Yhdysvalloissa. Huolien taustalla on pääosin kaksi syytä: asiakkaiden varojen talletusvirta on tällä hetkellä poispäin pankeista, koska talletuskorot ovat tällä hetkellä matalampia kuin rahamarkkinarahastojen tuotto-odotukset. Lisäksi pankkien luottosalkuissa on aiempaa suurempia kysymysmerkkejä etenkin kiinteistösijoitusten osalta.

Milloin korot voivat kääntyä laskuun?

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä toukokuun alussa pitämässään korkokokouksessa. Ohjauskorko on nyt 5–5,25 prosenttia, korkeampi kuin kertaakaan sitten vuoden 2007. Fedin puheenjohtaja Jay Powell kertoi puheessaan, että päätöstä korkojen nostamisen lopettamisesta tämän korkosyklin osalta ei olla tehty, mutta markkinoilla uumoillaan, että viimeisin korotus saattoi jäädä viimeiseksi.  

Nykyiseen korkosykliin voidaan hakea vertailukohtia menneisyydestä. Vuodesta 1984 nykypäivään korkohuipun saavuttamisen jälkeen on kulunut keskimäärin 30 päivää siihen, kun korkoja on alettu taas laskea. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on keskimääräinen luku ja että jokainen korkosykli on erilainen. Tällä hetkellä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että korkoja alettaisiin laskea jo kuukausi viimeisen noston jälkeen. Historia kannattaa kuitenkin pitää mielessä, kun tulevaa markkinakehitystä ennakoidaan.

Sijoittajien näkökulmasta kiinnostavaa on myös, että osakkeet ovat aikaisemmin keskimäärin nousseet 12,2 prosenttia korkohuippua seuranneiden 250 päivän aikana. Historiallinen vaihteluväli on kuitenkin 32,5 ja -15,5 prosentin välillä ja kuten muidenkin historiallisten vertailukohtien kohdalla, nykytilanne ei välttämättä noudata menneisyyden esimerkkejä.

Alkavalla viikolla suurin mielenkiinto kohdistuu Yhdysvaltojen vähittäiskauppa- ja asuntomarkkinalukuihin. Geopoliittisella rintamalla kannattaa seurata Turkin vaaleja ja Valko-Venäjää.

 

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ma 15.5

Euroalue

Teollisuustuotanto v/v

Maaliskuu

1.3 %

Ma 15.5

USA

New Yorkin teollisuuden luottamus

Toukokuu

-2.0

Ti 16.5

USA

Tollisuustuotanto k/k

Huhtikuu

0.4 %

Ti 16.5

Euroalue

Bruttokansantuote (v/v)

Q1

1.3 %

Ti 16.5

Saksa

Zew indeksi

Toukokuu

4.1

Ke 17.5

Euroalue

Inflaatio v/v

Huhtikuu

6.9 %

Ti 16.7

USA

Uudet työttömyyskorvaushakemukset

 

264k

Ti 16.9

Saksa

Tuottajaindeksi

Huhtikuu

7.5 %

Lähde: Bloomberg