Viikkokatsaus 11.9.2023: Inflaatio kiihtyy taas – mutta kuinka pitkään?

Viime aikojen kuumin puheenaihe inflaatio tarjoilee keskusteltavaa myös tällä viikolla, kun Yhdysvaltain elokuun inflaatioluvut julkaistaan. Markkinoiden reaktiota julkaisuun kannattaakin seurata mielenkiinnolla.

Osakemarkkinoilla viime viikko oli suhteellisen mitäänsanomaton, kun osakkeet laskivat hieman – noin prosentin verran. Eurosijoittajan näkökulmasta dollarin vahvistuminen kuitenkin tasoitti osakkeiden laskua. Korot jatkoivat tuttuun tapaan pientä nousuaan.

Viime viikolla nähtiin vain muutamia markkinaa koskevia datajulkaisuja, joskin näillä julkaisuilla oli jonkin verran vaikutusta markkinaan. Merkittävimpiä markkinoihin vaikuttavia julkaisuja olivat Yhdysvaltojen työttömyyskorvaushakemukset ja palvelusektorin ISM-luvut. ISM:n palvelusektorin luku kuvaa palvelusektorin kehitystä kuukausitasolla seuraamalla laajaa otantaa yhdysvaltalaisyrityksiä.

Viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset yllättivät viime viikolla mataluudellaan, kun puolestaan palvelualojen ISM-luvut olivat odotuksia vahvemmat. Palvelusektorin vahva vire kertoo laajemmin koko talouden hyvästä kasvuvauhdista. Indeksin hintakomponentti nousi selvästi edelliskuukaudesta.

Julkaistut luvut sekä työttömyysturvahakemusten että ISM-indeksien osalta osoittavat, ettei inflaatio ole lähiaikoina hidastumassa. Tämä on puolestaan huono merkki, sillä inflaatioluvut ovat yhä turhan korkeita ja kaukana kahden prosentin tavoitetasosta.

Muualla maailmassa talousdata pysyi viime viikolla vaisuna, kun muun muassa Saksan teollisuustuotantoluvut jäivät odotuksista merkittävästi. Myös Japanista saatu talousdata oli suhteellisen heikkoa. Kuluneiden kuukausien aikana tutuksi tullut tarina Yhdysvaltain ja muun maailman eriytyvästä kasvusta sai taas lisäpontta.

Inflaatio alkaneen viikon keskeisenä puheenaiheena

Alkanut viikko tarjoilee mielenkiintoista seurattavaa erityisesti inflaation osalta, kun keskiviikkona on luvassa Yhdysvaltain tuoreimpien inflaatiolukujen julkistus.

Markkinat yleisesti odottavat Yhdysvaltain inflaation nousevan 0,5 prosenttiyksikköä, mutta myös 0,7 prosenttiyksikön nousuarvioita on väläytelty. Jos inflaatio nousee markkinoiden odotusten mukaan, on kyseessä merkittävä nousu myös vuositasolla.

Mahdollista on toki myös, että inflaatio nousee jopa markkinoiden odotuksia enemmän. Kysymysmerkin muodostaa tällöin se, miten markkinat reagoivat, jos inflaation nousu on reilusti odotuksia suurempaa. Keskiviikon inflaatiolukujen julkistusta ja markkinoiden reaktiota jäädään seuraamaan jännityksellä.

Omalta osaltaan inflaatioon vaikuttaa myös suhteellisen vaikeasti ennustettava öljyn hintakehitys. Monet tekijät, kuten globaalisti tarjonnan ylittävä kysyntä ja esimerkiksi Saudi-Arabian pyrkimys nostaa öljyn hintaa, viittaavat siihen, että öljyn hinta saattaa nousta. Tämä puolestaan johtaisi luultavasti siihen, että öljyn ja energian hinnat nostaisivat myös inflaatiota.

Asuntojen hintakehitys hillitsemässä inflaatiota

Asuntojen hintakehitystä Yhdysvalloissa on seurattu silmä tarkkana jo pitkään. Asuntojen hinnoilla on merkittävä vaikutus inflaatioon, sillä se vastaa jopa kolmanneksesta Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksistä.

Vaikka asuntojen hintakehityksen merkitys inflaatiolukuun on suuri, hintakehityksen vaikutukset näkyvät inflaatioluvuissa pitkällä viiveellä. Aiemmin asuntojen hinnat ovat pitäneet inflaatiolukuja korkeina, mutta nyt arviona on, että asuntojen hintakehitys tulee hieman painamaan inflaatiolukuja Yhdysvaltojen osalta tulevina kuukausina.

Tällä hetkellä kuitenkin arvioidaan, että asuntojen hinnat ovat kääntymässä taas nousuun. Jos näin käy, tulee se luultavasti pitkällä aikavälillä olemaan tekijä, joka estää inflaation laskun sen nykyiseltä liian korkealta tasolta kahden prosentin tavoitetasoon.

Inflaatiolla on merkittävä vaikutus myös keskuspankkien korkopolitiikkaan. Yleisenä odotuksena on, ettei Yhdysvaltain keskuspankki Fed tekisi enää koronnostoja tänä vuonna.

Koska inflaatioluvut tuskin tulevat merkittävästi laskemaan esimerkiksi asuntojen hintakehityksen myötä, vaikuttaa suhteellisen epätodennäköiseltä, että Fed lähtisi ensi vuonna näistä lähtökohdista laskemaan korkoja vahvasti. Toisaalta, jos taloudessa nähtäisiin selkeä dramaattinen pudotus, myös keskuspankin tarve pohtia korkojen laskemista kasvaisi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole havaittavissa viitteitä tästä, joten korot pysyvät luultavasti korkeina myös jatkossa.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 12.9.

Saksa

ZEW-indeksi, rahoitusmarkkinoiden luottamus

Syyskuu

-12.3

Ke 13.9.

Euroalue

Teollisuustuotanto (k/k)

Heinäkuu

0.5 %

ke 13.9.

USA

Pohjainflaatio (v/v)

Elokuu

4.7 %

Ke 13.9.

USA

Inflaatio (v/v)

Elokuu

3.2 %

To 14.9.

Euroalue

Keskuspankin korkopäätös

Heinäkuu

4.25 %

To 14.9.

USA

Vähittäismyynti (pl. autot, k/k)

Elokuu

1.0 %

Pe 15.9.

USA

Teollisuustuotanto (k/k)

Elokuu

1.0 %

Pe 15.9.

USA

Kuluttajien luottamus (Michigan)

Syyskuu

69.5

Lähde: Bloomberg