Viikkokatsaus 4.9.2023: Hyvät työmarkkinaluvut, huonot teollisuusluvut

Viime viikko oli osakemarkkinoilla kokonaisuudessaan positiivinen. Pörssikurssit nousivat koko viikon Yhdysvaltain johdolla, kunnes tunnelmat hieman rauhoittuivat loppuviikon datajulkaisujen myötä.

Viikko oli hyvä myös suomalaisille osakkeille, jotka nousivat jopa globaaleja markkinoita vauhdikkaammin. Korot laskivat Atlantin molemmin puolin, mutta nousivat perjantaina Euroopassa lähelle viikon lähtötasoja. Öljyn hinta jatkoi nousuaan.

ISM:n teollisuuden yleisindeksi kuvaa teollisuuden kehitystä kuukausitasolla seuraamalla hyvin laajaa otantaa Yhdysvaltojen yrityskentästä. Indeksi seuraa muun muassa, ovatko yritysten uudet tilaukset nousussa vai laskussa, kuinka paljon uusia tilauksia yritykset ovat saaneet ja kuluttajahintoja. Indeksiä mitataan asteikolla 1–100: kun luku on yli 50, teollisuudella menee keskimääräistä paremmin ja kun se on alle 50, näkymät ovat heikentyneet.

ISM:n perjantaina julkaisemat teollisuusluvut paljastivat, että vaikka yleisindeksi nousi hieman edelliskuukaudesta, hinnat ovat nousussa. Indeksin luoma ristiriitainen kuva vastaanotettiin markkinoilla negatiivisesti.

Yhdysvaltojen työmarkkinat yllättivät positiivisesti

Yhdysvalloista viime viikolla saatu työmarkkinadata kertoi, että työttömyysprosentti oli noussut 3,8 prosenttiin, kun luvun odotettiin olevan 3,5. Lisäksi työvoiman määrä oli kasvanut lähes 63 prosenttiin työikäisestä väestöstä. Tieto otettiin markkinoilla iloisesti vastaan, koska matalampi työllisyys helpottaa hieman työmarkkinoiden äärimmilleen kiristettyä ruuvia ja samalla inflaatiopaineita. Työmarkkinoiden ja inflaation välinen suhde johtuu palkkojen kehityksestä: kun työpaikkoja on vähän, työntekijöillä on enemmän neuvotteluvaltaa ja palkat nousevat keskimäärin nopeammin. Tämä puolestaan kiihdyttää inflaatiota, koska työntekijöillä on enemmän varaa kuluttaa.

Työttömyysprosentin kasvun taustalla on ainakin kaksi merkittävää tekijää: suuren logistiikkayritys Yellowin konkurssi ja Hollywoodin käsikirjoittajien lakko. Näiden myötä yhteensä lähes 60 000 ihmistä poistui työvoimasta.

Yhdysvaltojen työmarkkinaa kannattaa seurata jatkossakin kolmesta syystä:

  • Perinteinen talousteoria painottaa, että työllisyydellä ja inflaatiolla on selkeä yhteys. Kun työmarkkina kiristyy, eli useampi työikäinen on töissä, inflaatio nousee palkkojen kohoamisen myötä.
  • Työmarkkinat ovat käyttäytyneet poikkeuksellisella tavalla koronan jälkeisenä aikana, ja työvoiman kysyntä on ollut todella korkealla.
  • Työmarkkinat ovat talouden kuumemittari. Kun talous hidastuu, irtisanomiset yleistyvät ja syntyy vähemmän uusia työpaikkoja. Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä, että työmarkkinat reagoivat talouden kehitykseen hieman jälkijunassa.

Euroalueen inflaatio ei ota hidastuakseen – stagflaatio?

Euroalueen inflaatioluvut eivät laskeneet viime kuusta käytännössä ollenkaan. Kuukausitason ruoan ja energian hinnasta puhdistettu ydininflaatio on edelleen yli viisi prosenttia. Samaan aikaan merkittävän talousmaa Saksan autoteollisuus on vaikeuksissa ja koko euroalueen taloudella voi olla edessään hankalat kuukaudet. Mikäli inflaatio jatkuu korkeana ja talouskasvu negatiivisena, tuloksena on stagflaatio, eli tilanne, jossa talous ei kasva mutta hinnat nousevat.

Etenkin öljyn ja hyödykkeiden hinnat ovat nousussa euroalueella. Energian hinnalla on suuri vaikutus Euroopan teollisuuteen, joka on rakennettu halvan energian varaan. Tänä vuonna ei kuitenkaan olla samanlaisen tilanteen edessä kuin viime vuonna, jolloin pelättiin, riittääkö maakaasu lämmittämään koko maanosan kotitalouksia. Globaali kaasumarkkina on kuitenkin herkkä, etenkin nyt kun yksi suurimmista toimijoista on poistettu markkinoilta.

Miten talousuutisia kannattaa tulkita juuri nyt?

Nouseva ja laskeva inflaatio, kireät työmarkkinat, nopea talouskasvu Yhdysvalloissa. Miten uutisia kannattaa tulkita ja mitä erilaiset talous- ja inflaatioluvut tarkoittavat sijoittajille nykytilanteessa?

Niin sanotussa normaalitilanteessa kiihtyvä talouskasvu ja noin kahden prosentin inflaatio ovat ihanteellinen talousympäristö sijoittajan näkökulmasta. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa inflaatio on selvästi yli tavoitteen ja talouskasvu on Euroopassa hidasta ja Yhdysvalloissa nopeaa. Siksi markkinoiden tulkitsemisen tavanomaiset ohjeet eivät päde juuri nyt.

Tällä hetkellä ihanteellisinta olisi, että inflaatio kääntyisi selvään laskuun samalla, kun talouskasvu olisi jopa hieman keskivertoa hitaampaa. Mikäli talous kasvaisi liian nopeasti, se voisi ylikuumentua ja kiihdyttää inflaatiota entisestään. Silloin keskuspankit puolestaan kiristäisivät rahapolitiikkaa ja tavoitteen mukaisen talouskasvun edellytykset heikentyisivät.

Kaikkein huonoin tilanne kuitenkin olisi se, että talouskasvu olisi olematonta tai negatiivista ja inflaatio kiihtyisi. Siksi etenkin euroalueen lukuja kannattaa seurata tarkasti tulevina kuukausina.

Viikon markkinaindikaattorit

 

 

 

Periodi

Edellinen

Ti 5.9.

USA

Tehdastilaukset (k/k)

Heinäkuu

2.3 %

Ke 6.9.

Saksa

Teollisuustilaukset (k/k)

Heinäkuu

7.0 %

Ke 6.9.

Euroalue

Vähittäismyynti (v/v)

Heinäkuu

-1.4 %

Ke 6.9.

USA

Palvelusektorin luottamus (ISM)

Elokuu

52.7

To 7.9.

Saksa

Teollisuustuotanto (k/k)

Heinäkuu

-1.5 %

To 7.9.

Euroalue

BKT-kasvu (n/n)

Q2

-0.1 %

Lähde: Bloomberg