Talous ja terveys mahdollistavat huolettomammat eläkepäivät

Jotta jopa vuosikymmenienkin pituiset eläkepäivät sujuvat mahdollisimman leppoisasti, kannattaa huolehtiminen sekä omasta taloudesta että terveydestä aloittaa hyvissä ajoin jo nuorena.

Kuva: Basil Smith / Unsplash

Eläkkeellä on usein aikaa toteuttaa omia haaveitaan ja tavoitteitaan. Toiveena voi olla käyttää eläkkeellä enemmän aikaa matkusteluun tai muihin harrastuksiin, ja niitä varten on saattanut säästää pitkäänkin työuransa aikana.

Tulot voivat eläkkeelle jäädessä tippua jopa puoleen aikaisemmasta, joten taloudellinen varautuminen eläkepäiviin on hyvä aloittaa ajoissa. Jotta eläkepäivien haaveiden toteuttaminen onnistuu, kannattaa myös omasta terveydestä pitää huolta.

Lue myös: Aika on rahaa – mutta onko taloutesi valmis eläkepäiviä varten?

Taloudellisen ja terveydellisen varautumisen tasapainossa

Eläkkeelle jäädessä kertyneen lakisääteisen eläkkeen määrä saattaa olla odotuksia pienempi, ja tulot voivat laskea huomattavastikin aiempiin palkkatuloihin verrattuna. Suomalaisen keskimääräinen eläke oli Eläketurvakeskuksen mukaan 1 845 euroa vuonna 2022.

Lopullisen eläkkeen suuruus voi kuitenkin vaihdella merkittävästi. Miesten keskimääräisen kuukausieläkkeen ollessa 2 070 euroa oli naisten vastaava eläke vain 1 658 euroa. Myös alueelliset erot maksettujen eläkkeiden määrissä voivat olla huomattavia.

Eläkkeelle jäädessä uuden arjen myötä päivät täyttyvät usein uudenlaisilla kalenterimerkinnöillä omien harrastusten ja askareiden parissa. Niistä voi kuitenkin nopeasti muodostua uusi merkittävä kuluerä omaan talouteen. Samalla myös iän myötä sairauksien hoitokuluihin ja lääkkeisiin voi kulua pitkä penni, eli samalla kun tulot laskevat, tietyt menot voivat kasvaa.

Moni on saattanut työuransa aikana nauttia palkan lisäksi myös muista eduista – matkapuhelin-, lounas- tai autoedun poistuminen eläkkeelle siirtyessä voi tuoda uusia, huomattaviakin kustannuksia.

Mandatumin eläkelaskurilla voit arvioida omia säästötarpeitasi huolettomampien eläkepäivien mahdollistamiseksi.

(Artikkeli jatkuu.)

 

Jotta arki eläkkeellä rullaa mahdollisimman huolettomasti, kannattaa varautuminen sekä talouden että terveyden osalta aloittaa ajoissa.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen vuonna 2022 teettämän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia eläkeläisistä koki hyvinvointinsa ja terveytensä erittäin hyväksi tai hyväksi, joskin osuus oli hieman laskenut vuodesta 2020.

Hyvinvointi myös kiinnosti lähes kaikkia. Vastanneista säännöllisesti terveellisesti söi 69 prosenttia ja säännöllisesti liikuntaa harrasti 65 prosenttia.

Terveiden eläkepäivien kolme kulmakiveä

1. Säännöllinen liikunta ja istumisen välttäminen

Säännöllisellä liikunnalla on merkittäviä terveyshyötyjä. Pelkkä liikunta ei kuitenkaan riitä, jos istumistunteja kertyy paljon päivän aikana. Viime vuosina istumisesta on tullut lähes uusi kansantauti, ja liikkumattomuuden vaarallisuutta on verrattu tupakanpolttoon.  Suomalaiset miehet istuvat arkipäivisin keskimäärin 7 tuntia ja 41 minuuttia ja naiset keskimäärin 7 tuntia ja 11 minuuttia FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan.

2. Säännöllinen ateriarytmi ja kohtuulliset annoskoot

Liikunnan lisäksi ruokavalio nousee hyvin keskeiseen rooliin hyvinvoinnista huolehtimisessa. Tärkeää on huolehtia etenkin säännöllisestä ruokailurytmistä ja kohtuullisista annoskoista. Yksittäiset ruoka-aineet eivät sen sijaan ole kovinkaan merkittäviä ruokavalion terveellisyyden kannalta, vaan keskeisintä on kokonaisuus.

3. Riittävä uni

Kolmas keskeinen terveyden rakennuspalikka on riittävä uni. Lyhentyneet yöunet lisäävät riskiä sairastua moniin yleisiin kansantauteihin. Unettomuuden on todettu lisäävän riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin, sepelvaltimotautiin, masennukseen ja tyypin 2 eli niin kutsuttuun aikuisdiabetekseen.

Eläkeaikaa varten säästämisen voi aloittaa helposti verkossa vaikkapa Mandatumin digivarainhoidon asiakkaana vain 25 eurolla kuussa.