Piirun verran parempi

Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: vahva brändi vaatii asiakaslupauksen lunastamista joka päivä.

Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta

Lokakuun alussa Nasdaq Helsinkiin listautunut Mandatum on pörssiyhtiönä untuvikko, mutta sen juuret ulottuvat lähes 150 vuoden taakse vuonna 1874 perustettuun henkivakuutusyhtiö Kalevaan. Siitä lähtien Mandatumin DNA on kiertynyt suomalaisen yhteiskunnan, Suomen talouden ja suomalaisen rahoitusalan historiasta.

Yhtenä Suomen johtavista finanssipalveluyrityksistä Mandatum elää ja hengittää suomalaisten mukana, sillä se tarjoaa asiakkailleen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen palveluita.

Listautumisprosessissa yhtiö kävi perusteellisesti läpi liiketoimintansa, kulttuurinsa ja strategiansa – kaiken sen, joka tekee Mandatumista Mandatumin. Ytimestä löytyi vahva brändi, osaava henkilöstö ja onnistuminen sijoitustoiminnassa.

Kunnianhimoinen tavoite kirittää

Mandatumlaiset puhuvat arvonlisäerosta. Konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta selittää termin niin, että yhtiö haluaa luoda asiakkailleen, työntekijöilleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle enemmän arvoa kuin markkinat ja kilpailijat. Kunnianhimoinen tavoite on hyvä kirittäjä.

”Piirun verran parempi. Siihen pyrimme.”

Niemisvirta on kannustanut alaisiaan maistelemaan sanoja public ja julkinen.

”Listautuminen on tuonut läpinäkyvyyttä mutta myös hyvällä tavalla paineita. Aiempaa laajempi joukko seuraa meitä. Olen sanonut myyjillemme, että minäkin seuraan heitä vielä aiempaa tarkemmin”, hän naurahtaa.

Niemisvirtaa itseään tarkkailee pörssiyhtiön uusi mutta kokenut hallitus. Itsekin pitkään pörssiyhtiöiden hallituksissa istunut Niemisvirta tunnistaa muutoksen hyvin. Hän arvelee, että Mandatum tarvitsee muutaman kvartaalin, että pörssiyhtiönä toimiminen tulee sisäistettyä.

Omistajuus muuttui, strategia pysyy

Vaikka omistajuus on muuttunut, strategia on pysynyt ennallaan.

”Tehtävämme on parantaa suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden elämää”, Niemisvirta määrittelee yrityksen olemassaolon tarkoituksen.

Strategiana on yhdistää innovatiivisesti asiantuntemusta rahan ja hengen toimialoilla. Asiakkaille on tarjolla tiivis kumppanuus.

”Ei meillä ole mitään tarvetta muuttaa sitä.”

Kahden liiketoiminta-alueen yhteen kietoutuminen näkyy esimerkiksi siinä, miten Mandatum palvelee yritysasiakkaita niiden kasvukaarella pienestä isoksi. Alussa painottuu työntekijöiden turvaaminen ja lopussa varainhoito. Väliin mahtuu niin työntekijöiden palkitsemista kuin lähiomaisten vakuuttamista. Oikeastaan koko elämä.

"Kahden liiketoiminta-alueen yhteen kietoutuminen näkyy esimerkiksi siinä, miten Mandatum palvelee yritysasiakkaita niiden kasvukaarella pienestä isoksi."

Kasvumoottori on joustava ja nopealiikkeinen varainhoito. Palkitseminen auttaa yritysasiakkaita huolehtimaan henkilökunnastaan.

Niemisvirta on vastikään katsellut Mandatumin varainhoitotoiminnasta tehtyä aikajanaa. Se alkoi vuodesta 2008, jolloin Henki-Sammon nimi muuttui Mandatum Lifeksi ja henkivakuutustoiminnan rinnalle alettiin kasvattaa varainhoitoa.

Janalla komeilivat vuonna 2008 alkanut finanssikriisi, Eurooppaa vuosina 2010–2018 koetellut eurokriisi, vuonna 2020 valloilleen ryöpsähtänyt pandemia ja helmikuussa 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Kriisit muuttavat maailmaa pikakelauksella

Kriisit ovat herkkiä paikkoja. Maailma muuttuu niissä pikakelauksella, ja ne myös herkistävät ihmisiä. Joillakin voi olla niiden takia iso hätä, toisaalta ne tarjoavat mahdollisuuksia, aukovat uusia uria.

15 viime vuoden kriiseistä kaksi eli finanssikriisi ja eurokriisi ovat olleet suoranaisia rahoitusmarkkinakriisejä, mutta myös pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat vaikuttaneet markkinoihin rajusti – ja sitä myötä Mandatumiin, sillä puhdasta henkivakuutustoimintaa lukuun ottamatta jotakuinkin kaikki Mandatumin tarjoamat palvelut liittyvät pääomamarkkinoihin.

”Miten toimit markkinakriisitilanteessa? Brändi kehittyy, pysyy paikoillaan tai heikentyy sen mukaan, miten yritys toimii näissä kriiseissä”, Niemisvirta sanoo.

Taival uudella nimellä vuonna 2008 alkoi finanssikriisin kurimuksessa. Lähdöstä tuli lentävä, sillä tuoreena varainhoitajana Mandatum pystyi lähtemään liikkeelle puhtaalta pöydältä.

”Tulimme markkinoille haastajana. Keräsimme lyhyessä ajassa destruktiivisessa markkinassa valtavasti rahaa ja pystyimme tarjoamaan tuotteita, joita kilpailijoilla ei ollut.”

Niemisvirran mukaan aloitus olisi saattanut olla tasaisina ja hyvinä aikoina hankalampi, sillä tyytyväisiä asiakkaita on vaikeampaa houkutella ostamaan uuden tarjoajan palveluja tai siirtymään kokonaan muualle asiakkaiksi.

Niemisvirran mukaan Mandatumille äärimmäinen aktiivisuus on aina tärkeää, mutta erityisesti kriisitilanteissa. Asiakkaista täytyy pitää huolta, koska he ovat uskoneet Mandatumin hoidettavaksi elämässään tärkeitä asioita.

”Me laitamme kriiseissä rallivaihteen päälle. Tämä on yksi syy siihen, että myyntimme track record on ollut hyvä ajasta riippumatta.”

Mandatumin Suomessa ainutlaatuisen, huippu­asiantuntijuuteen nojaavan, väsymättä parempaa riski–tuottosuhdetta etsivän kärsivällisen ja ketterän sijoittamisperinteen Niemisvirta jäljittää 30 vuoden taakse 1990-luvulle.

Varmasta irrotetun henkivakuutusyhtiö Novan toimitusjohtajana aloitti vuonna 1995 Kari Stadigh, josta tuli sittemmin Mandatumin edeltäjän Henki-Sammon toimitusjohtaja.

”Sijoittamisen perinteemme tulee pitkälti sieltä. Sampo käytti jo tuolloin hyväkseen eri omaisuusluokkia laajemmin kuin muut toimijat.”

Juuri eri omaisuusluokkien laaja tuntemus on tyypillistä nyky-Mandatumillekin.

Konservatiivinen ja opportunistinen

Sijoitusfilosofiaa voi kutsua myös konservatiiviseksi ja opportunistiseksi.

”Pitkä sijoitushorisontti auttaa selviämään markkinatöyssyistä. Pitkäjänteisyys ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö voisi olla hyvinkin opportunistisia.”

Valittu strategia vaatii vahvaa tasetta ja kykyä luottaa omaan näkemykseen. Lähestymistapa hillitsee myös klassisia sijoitusylilyöntejä nousu- ja laskumarkkinoilla. Se rauhoittaa.

Työnantajamielikuva on kullanarvoinen kovassa kisassa asiantuntijoista. Se on myös menestyksekkään liiketoiminnan edellytys.

”Osaava henkilöstö ja hyvä brändi kulkevat käsi kädessä. Vahva brändi houkuttelee hyviä tekijöitä ja hyvät tekijät vahvistavat brändiä. Nuorilla on meistä käsitys, että täällä työntekijöistä pidetään huolta, työtä ja vapaa-aikaa voi yhdistää joustavasti ja että meininkimme on hyvä. Ja niin onkin.”

Mandatumissa asiantuntemus on karttunut sekä yritysostojen että rekrytointien kautta. Kun työntekijä tulee Mandatumiin, hänellä on potentiaalisesti edessään pitkä uranäkymä.

”Yksi johtamisperiaatteeni on, että avaintehtäviin pitäisi löytyä ihmisiä talon sisältä. Olen aina vähän pettynyt, jos joudumme palkkaamaan niihin tekijöitä ulkoa.”

Mandatumissa lähtökohta on kasvattaa työntekijöitä isoihin rooleihin. Mahdollisuuksia ja tilaa annetaan niille, joilla on halua ja kykyä edetä urallaan.

”Sellaista junioritoimintaa, kasvatamme porukkaa, josta nousee uusia tähtiä ja vetäjiä.”

Niemisvirta peräänkuuluttaa yhdessä tekemistä, myynti­orientoitunutta kulttuuria ja voitontahtoa.

”Meidän täytyy olla ahneita menestykselle. Arvostamme kovaa asennetta ja asiantuntemusta. Kukaan ei voi onnistua aina, mutta yrittänyttä ei laiteta. Vihaamme häviämistä, mutta hyväksymme sen, jos se tapahtuu syistä, joihin emme voi vaikuttaa. Mutta emme anna tuumaakaan periksi.”

Niemisvirta korostaa vahvana, yhtenä joukkueena toimimista. Se näkyy esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin yhteistyönä.

"Menestys tehdään tiimityöllä. Yhtiö puhuu, eivät yksittäiset ihmiset."

”Menestys tehdään tiimityöllä. Yhtiö puhuu, eivät yksittäiset ihmiset.”

Niemisvirta toivoo, että yhtiön henkilökunta olisi myös osakkeenomistajia, jotta he tuntisivat taskuissaan, miten yhtiöllä menee.

Niemisvirta pitää myös ajatuksesta sijoittajilta eli omistajilta tulevasta kirityksestä.

”Se asettaa meille uuden vaatimustason ja kannustaa yhä parempaan ja luo sitä kautta mahdollisuuksia. Vaikka emme tähänkään asti ole laiskotelleet. Mitä tahansa Mandatum onkin tehnyt, sen brändi on aina ollut vahva.”

”Brändi on asiakkaalle annetun palvelulupauksen lunastamista päivästä toiseen.”

Ytimessä yritysvastuu

Brändin lisäksi Mandatumin ytimessä on yritysvastuu. Niemisvirran mukaan Mandatumin ­suurin voima vastuullisuudessa, esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, biodiversiteetin vaalimisessa, hyvän hallinnon ja reilun työelämän edistämisessä, on sijoitukset. Vastuullisuus on yrityksen ydintä myös siksi, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät. Raha on muutosvoima. Lisäksi yritys elää niin kuin opettaa eli on vastuullinen omassa arjessaan.

"Vastuullisuus on yrityksen ydintä myös siksi, että vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät."

”Toimintamme on immateriaalista eli päästöt työntekijäämme kohti ovat pienet. Työntekijämme saavat kuukausittain rahaa julkisen liikenteen lippuihin, mutta se on pientä verrattuna siihen, kuinka paljon voimme vaikuttaa sijoitusten kautta vastuullisuuteen.”

Kotimarkkinayrityksenä Mandatum on osa finanssialan suomalaista verisuonistoa, joka toiminnallaan pitää maata pystyssä ja auttaa sitä kukoistamaan. Toimiva rahoitus on toimeliaan yhteiskunnan elinehto.

”Tuemme yritysten kykyä menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Se tapahtuu esimerkiksi tarjoamalla asiantuntemusta työntekijöiden kannustimien suunnittelussa, yritysten avainhenkilöiden turvaamisessa ja taloudelliseen menestykseen avittamisessa. Olemme laajasti suomalaisten yritysten kumppani. Se auttaa niitä ja suomalaista yhteiskuntaa menestymään yhä paremmin”, Niemisvirta summaa.

Mandatum on osa suomalaista pääomamarkkinaa taseensa kautta, se on iso sijoittaja Helsingin pörssissä ja iso yritysten kasvun rahoittaja pörssin ulkopuolella private equity -toimintansa kautta.

Sekin sataa yhteiskunnan laariin, että Mandatum pyrkii edistämään kansankapitalismia eli sijoittamalla säästämistä.

”Että ihmiset ymmärtäisivät sijoitusmarkkinaa, että he ymmärtäisivät mitä tarkoittaa korkoa korolle ja että säännöllinen kuukausisijoittaminen on järkevämpää kuin lottoaminen.”

Säästäminen luo valinnanvapautta

Täydellisen taloudellisen riippumattomuuden ei tarvitse olla säästämisen hallitseva tavoite. Pitkäaikainen säästäminen luo joka tapauksessa valinnanvapautta ja tuo turvaa. Se tasoittaa oman elämän ja yhteiskunnan töyssyjä.

Hän näkee yrityksellä merkittävän roolin myös hyvinvointivaltion toiminnassa.

”Modernissa länsimaisessa valtiossa vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen on kriittinen osa hyvinvointivaltion turvaa. Mikään valtio ei takaa asuntolainojen takaisinmaksua esimerkiksi puolison kuollessa, vaan sen hoitavat vapaaehtoiset toimijat.”

”Ihmiset, joilla on varallisuutta, eivät välttämättä tarvitse henkilövakuutuksia. Mutta he tarvitsevat jonkun, joka huolehtii, että varallisuus kasvaa tai pysyy vähintään samana. Silloin heillä on varallisuuden luoma turva huomennakin. Varttuneempana ei ole enää mahdollista saada samankaltaisia vakuutuksia kuin nuorempana, siksi varallisuuden luomasta turvaverkosta huolehtiminen on tärkeää.”

Suomalainen yhteiskunta elää vientiyrityksistä. Siksi niiden kannustaminen menestykseen on tärkeää. Mandatum on itsekin vientiyritys, joka tavoittelee kasvua Suomen rajojen ulkopuolella, erityisesti Pohjoismaissa. Silti Niemisvirran puheessa toistuvat Suomi ja suomalaisuus. Kotimarkkinayrityksenä Mandatum on yksi Suomen suurimmista yhteisöveron maksajista.

”Meidän salkunhoitotiimimme työskentelevät Suomessa, ja maksamme verot tänne myös Suomen rajojen ulkopuolelta tulevista palkkiotuotoista. Huolehdimme siis sitäkin kautta hyvinvointivaltiosta, kun rahoitamme osaltamme julkista turvaa.”