Allokaationäkemys: Vuosi käyntiin positiivisissa merkeissä

Inflaation roolin sijoitusmarkkinoiden kuumimpana puheenaiheena tulee ensimmäisen kvartaalin aikana ryöväämään talouskasvuun liittyvä epävarmuus. Viime vuoden aikana nähty lähes ennätyksellisen raju korkojen nostoputki tullee päätökseen kesällä.

Vuoden 2023 ensimmäiset viikot ovat olleet markkinoilla monin tavoin viime vuoden vastakohtia. Heikon viime vuoden jälkeen sekä osakkeiden että korkosijoitusten tuotot ovat olleet positiivisia, ja markkinasta riippuen merkillepantava osa viime vuoden tappioista on jo kuitattu alkuvuoden aikana. Tätä kirjoittaessa esimerkiksi eurooppalaiset osakkeet ovat vuoden alusta lähtien tuottaneet noin 10 prosenttia. Euroopan lisäksi kiinalaiset osakkeet ovat saaneet myötätuulta maan nollakoronalinjan höllentämisestä. Sen sijaa yhdysvaltalaiset osakkeet ovat jääneet viime vuoden lopun tavoin nousumarkkinoiden hännille. Korot ovat laskeneet ja Euroopassa Saksan 10-vuoden valtionlainan korko hätyyttelee jo kahden prosentin rajaa. Erityisesti vuoden 2022 alkupuolella voimakkaasti vahvistunut dollari on heikentynyt ja lisännyt entisestään eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten osakkeiden tuottoeroa eurosijoittajan näkökulmasta.

Heikkenee, ei heikkene, heikkenee – talouden näkymiä verhoaa nyt epävarmuus

Vuoteen 2023 lähdettiin näkemyksemme mukaan tilanteesta, jossa viime vuoden selvästi tärkeimmäksi teemaksi nousseen inflaation merkitys on sijoittajien näkökulmasta vähentymässä. Inflaatioluvut kääntyivät laskuun Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa loppuvuoden aikana, ja ennusteiden mukaan hintojen nousuvauhti hiipuu entisestään keväällä. Tästä syystä pahimmat pelot villinä laukkaavasta inflaatiosta ja sen vuoksi pilviin nousevista ohjauskoroista ovat hälventyneet.

Tulkintamme mukaan inflaation roolin sijoitusmarkkinoiden kuumimpana puheenaiheena tulee ensimmäisen kvartaalin aikana ryöväämään talouskasvuun liittyvä epävarmuus. Kasvulukuja ennakoivat indikaattorit heikentyivät viime vuonna keväästä alkaen, ja lopulta syksyllä ennusteet kääntyivät povaamaan taantumaa länsimaissa vuoden 2023 aikana. Kuitenkin viime vuoden lopulla erityisesti Euroopan osalta näkymät yllättäen kirkastuivat hieman ennen kaikkea selvästi odotettua lämpimämpien säiden ansiosta. Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden seurauksena energian hinnat nousivat viime vuonna selvästi, ja talvesta odotettiin vaikeaa. Lämpimät säät ovat kuitenkin säästäneet lämmityskustannuksia, ja energian hinnat ovat jääneet selvästi pelättyä matalimmiksi. Seurauksena kotitalouksien ostovoima ja yritysten raaka-ainekustannukset ovat olleet odotettuja matalampia. Niinpä näkymät Euroopan taloudelle ovat yllättäen parantuneet.

Sen sijaan Yhdysvalloissa ennakoivat indikaattorit ovat jatkaneet heikentymistään. Vähittäiskauppaluvut, teollisuustuotanto ja ostopäällikköindeksit kertovat kaikki vauhdikkaasti heikentyvistä näkymistä. Ainoa heikentyvää talouskuvaa vastaan oleva mittari on edelleen lähes ennätyksellisen vahva työmarkkina. Työllisyysluvut ovat kuitenkin luonteeltaan muuta dataa hitaammin reagoivia. Yhdysvalloissa heikentyvä talouskuva luokin edelleen varjon globaalin talouden ylle ja hälventää myös muutoin verrattain vahvoja Euroopan näkymiä erityisesti kuluvan vuoden lopun osalta. Kiinassa talouden näkymät sen sijaan kohenevat kevään mittaan koronasulkujen väistyessä ja tartuntojen vähentyessä. Tiukasti suitsitun kiinteistösektorin osalta pahin näyttää myös ainakin toistaiseksi olevan takana.

(Artikkeli jatkuu)

 

Inflaation osalta alkuvuoden uutiset ovat jatkaneet loppuvuoden 2022 linjoilla. Yhdysvalloissa inflaatioluvut laskivat markkinoiden odotusten mukaisesti. Kuluttajahintoja ennakoivat tuottajahinnat sen sijaan yllättivät positiivisesti laskemalla markkinoiden odotuksia selvästi enemmän. Kiinan vahvistuvat kasvunäkymät ovat tukeneet öljyn ja metallien hintoja, mutta ruoan hintaan voimakkaasti vaikuttavien lannoitteiden hinnat ovat laskeneet kaasunhintojen vanavedessä. Korkeammat vertailuluvut sekä halventuvat energian ja tavaroiden hinnat laskevat inflaatiolukuja vauhdilla kevään aikana. Inflaation osalta suunta ei olekaan enää epävarmaa, ja pohdinta tuleekin nyt siirtää pidemmälle kohti kuluvan vuoden kesää ja syksyä. Olennaista markkinoiden näkökulmasta on näkemyksemme mukaan se, kuinka alas inflaatio saadaan edellä mainittujen seikkojen ansiosta painettua ja onko syksyn osalta olemassa riski uudelleen kiihtyvistä inflaatioluvuista. Jälkimmäisen näkökulmasta palkkakehitys on keskeistä, ja siksi päivitykset työmarkkinoiden tilanteesta ovat sijoittajien näkökulmasta keskeisiä kevään aikana.

Raju korkojen nostoputki päättyy viimein tänä kesänä

Viime vuonna rajusti rahapolitiikkaa kiristäneet keskuspankit hölläsivät jarrupoljintaan hieman loppuvuonna Yhdysvaltojen johdolla. Keskuspankki viestitti näkevänsä kiristyneen rahapolitiikan tuloksia hidastuvissa inflaatioluvuissa ja kertoi, että tarve korkojen nostolle on tulevaisuudessa hieman vähäisempi. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa korkoja nostetaan vielä keväällä, mutta viimeisen vuoden aikana nähty lähes ennätyksellisen raju korkojen nostoputki tullee päätökseen kesällä. Sen jälkeen markkinoilla odotetaan nopeahkoa käännettä, sillä ohjauskorkojen hinnoitellaan laskevan Yhdysvalloissa jo syksyn aikana. Paineet rahapolitiikan keventämiselle kasvavat talouskasvun hidastuessa, ja keskuspankkien viestit keväällä toisaalta inflaatioon ja toisaalta työmarkkinoihin ja kasvuun liittyen ovatkin varsin keskeisiä.

Näkemyksemme mukaan alkuvuoden positiiviset tunnelmat ovat osin ennenaikaisia. Hidastuva inflaatio oli nähtävissä jo loppusyksystä, ja sen aiheuttamiin positiivisiin reaktioihin tulisikin suhtautua varauksella. Euroopan odotettua paremmat talousuutiset ovat eittämättä markkinoiden näkökulmasta positiivisia, mutta energiatilanteeseen liittyy edelleen epävarmuutta erityisesti säiden kylmetessä. Lisäksi huolestuttavat uutiset Yhdysvalloista heikentävät näkymiä pahimmillaan globaalisti.

Pidämme yrityslainamarkkinoita edelleen laajalti houkuttelevina

Markkinoita hieman pessimistisemmän näkemyksemme johdosta pidämme salkkujemme riskitasot neutraalin alapuolella. Uskomme viime vuonna selvästi nousseen korkomarkkinoiden heilunnan vähentyvän ja vastaavasti talouskasvuhaasteiden lisäävän osakemarkkinoiden volatiliteettia. Korkeampien korkotasojen ansiosta muuttuneessa sijoitusympäristössä näemme korkosijoitusten tuottonäkymät houkuttelevina erityisesti suhteessa riskiin, ja pidämme siksi osakkeet neutraalipainonsa alapuolella. Osakesijoitusten osalta käänsimme salkkuamme korkojen- ja inflaation nousua kestävämpään suuntaan keväällä, ja olemme sittemmin ostaneet salkkuihimme vakaiden toimialojen ja alhaisen hintaheilunnan yhtiöitä. Uskomme talouskasvuun liittyvän epävarmuuden heikentävän tulosnäkymiä, ja jatkamme siksi osakesalkussamme viime vuoden lopun tapaan varovaisella linjalla. Tiedostamme kuitenkin näkymien epävarmuuden korostavan salkun hajautuksen merkitystä ja vältämme merkittäviä toimiala- ja teemakeskittymiä.

Korkosijoituksissamme olemme lisänneet aiemmin varsin matalaa korkoriskiämme loppuvuoden aikana. Olemme lisäksi ostaneet näkemyksemme mukaan houkuttelevasti hinnoiteltuja vakavaraisia eurooppalaisia yrityslainoja. Pidämme yrityslainamarkkinoita edelleen laajalti houkuttelevina. Salkussamme on lisäksi käteistä, joka mahdollistaa edelleen nopean reagoinnin tarvittaessa.

Vaihtoehtoisille sijoituksille vuosi 2022 oli pääsääntöisesti likvideitä osake- ja korkomarkkinoita valoisampi. Sijoitusten luonteen vuoksi niiden arvot kuitenkin päivittyvät viipeellä, ja heikentyvät näkymät painavat arvostuksia todennäköisesti vuoden 2023 aikana. Toisaalta mahdollisesti laskevat arvostustasot parantavat tulevaisuudessa tehtävien sijoitusten näkymiä ja tuotto-odotuksia.