Allokaationäkemys: Unelias toukokuu

Toukokuussa ei olla nähty merkittäviä liikkeitä kumpaankaan suuntaan niin osake- kuin korkomarkkinoillakaan. Tulevaisuuden näkymät ovat epävarmoja ja muun muassa Yhdysvaltain velkakattokeskustelu herättää markkinoilla kysymyksiä, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen

Markkinoiden tunnelmat ovat vaikuttaneet toukokuussa paikka paikoin lähes uneliailta. Osakemarkkinat ovat liikkuneet globaalisti kapeassa vaihteluvälissä huhtikuun puolivälistä lähtien. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat edenneet käsi kädessä, sen sijaan kehittyvät markkinat ovat jääneet muutaman prosentin miinukselle. Isot yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt ovat jatkaneet vahvaa kehitystään myös viimeisen kuukauden aikana. Myös korkomarkkinoilla meno on ollut rauhallista. Korko- ja luottoriskitasot ovat lähellä kuukauden takaisia tasojaan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Suurimmat muutokset on nähty raaka-aine- ja valuuttamarkkinoilla. Teollisuuden heikentyvät näkymät ovat painaneet öljyn ja teollisuusmetallien hintoja, ja dollari on vaihteeksi vahvistunut euroa vastaan hieman.

Sijoittajien näkökulmasta mielenkiinto on viimeisen kuukauden aikana keskittynyt pitkälti samoihin teemoihin kuin alkuvuoden aikana. Yllätykset inflaatiossa ja rahapolitiikassa tai talousdatassa ovat jääneet kuitenkin vähälle. Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on sen sijaan yllättänyt positiivisesti, ainakin jos toteutuneita tuloksia vertaa analyytikoiden konsensusodotuksiin. Erityisen vahva tuloskausi on ollut Euroopassa, jossa osakekohtaiset tulokset ovat ylittäneet odotukset Bloombergin datan mukaan 25 prosenttia.

Viime keväänä länsimaissa käynnistyneen koronnostosyklin loppuhuipennus lähestyy. Yhdysvalloissa keskuspankki FED nosti ohjauskorkojaan toukokuun alussa. Aiemmasta poiketen viestiä tulevasta korkopolusta muutettiin nyt varovaisemmaksi. Euroopassa keskuspankki nostanee korkojaan kesällä vielä ainakin kertaalleen, jolloin ohjauskorko saavuttaa neljän prosentin tason. Tämän jälkeen markkinoilla ollaan uuden edessä.

Historiallisesti noususyklistä on siirrytty varsin nopeasti korkojen laskuun, kun noussut korkotaso on painanut talouden aktiivisuutta tai aiheuttanut markkinahäiriöitä. Ilman markkinahäiriöitä nopea käännös rahapolitiikassa näyttää nyt kuitenkin epätodennäköiseltä. Markkinoilla ensimmäisiä koronlaskuja odotetaan syksylle. Näkemyksemme mukaan keskuspankit ovat kuitenkin nykytilanteessa varsin tyytyväisiä katselemaan sivusta, kunnes korkeana pysyttelevässä ydininflaatiossa nähdään merkittävää laskua tai kunnes noussut korkotaso aiheuttaa häiriöitä, johon on lopulta pakko puuttua keventämällä rahapolitiikkaa. Rahapolitiikan jarru markkinoille ei enää kiristy, mutta kaasupolkimelle on vielä matkaa.

Maailmantalouden tulevaisuus on monen tekijän summa

Inflaatio on jatkanut laskuaan odotetusti kevään aikana sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Energian hinnan lasku sekä logistiikkakustannusten ja -haasteiden helpottaminen ovat johtaneet siihen, että vuositasolla inflaatio on painunut Yhdysvalloissa jo alle viiden prosentin. Euroopassa inflaatiotaso on vielä reilut kaksi prosenttia korkeammaalla Keskeinen kysymys on kuitenkin energian ja ruoan hinnoista puhdistettu ydininflaatio, jonka trendi on vähemmän positiivinen. Atlantin molemmin puolin ydininflaatio on juuttunut viiden ja kuuden prosentin välimaastoon, joka on vielä turhan kaukana keskuspankkien kahden prosentin tavoitetasosta. Tulevaisuuden näkökulmasta olennaista on seurata sitkeästi nousseiden palveluhintojen kehityksen lisäksi asumisen kustannuksia, joiden nousupaineen odotetaan hellittävän asuntojen hintojen laskiessa. Keskeistä on tarkkailla myös varsin vahvana pysytellyttä työmarkkinaa, jonka kireys on luonut edelleen palkkapaineita sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Talouden kuumemittareista välittyvä kuva on koko kevään mittaan ollut enemmän tai vähemmän sumuisa. Euroopassa tunnelmat vaikuttivat alkukeväästä verrattain vahvoilta, kun pelot energian hintojen luomasta taantumasta hälvenivät. Tunnelmat ovat kuitenkin hiipuneet hieman teollisuussektorin näkymien heikentyessä. Vähintään yhtä heikolta näyttävät myös Yhdysvaltain teollisuussektorin näkymät. Sen sijaan palvelusektorilla odotukset ovat edelleen verrattain vahvat, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa palvelusektori kärsii edelleen pikemminkin työvoimapulasta kuin heikentyvästä kysynnästä. Ekonomistit ja taloutta ennakoivat indikaattorit kuitenkin odottavat taantumaa Yhdysvaltoihin syksylle. Euroopassa näkymät eivät ole merkittävästi parempia.

Vaikka taantuman mahdollisuus vilahtelee otsikoissa taajaan, ei sijoittajan näkökulmasta lopulta ole erityisen merkityksellistä, onko kasvu muutaman desimaalin plussalla vai miinuksella. Näkemyksemme mukaan keskeinen riski on sen sijaan se, millaisia häiriöitä noussut korkotaso voi taloudessa ja markkinoilla aiheuttaa. Kohonneen korkotason aiheuttamien haasteiden esinäytös nähtiin maaliskuussa pankkisektorilla, ja vaikka systeemikriisipelot unohtuivat nopeasti, on pankkeja kalvamaan jäänyt epävarmuus omiaan heikentämään talousnäkymiä erityisesti Yhdysvalloissa.

Länsimaiden haastavien näkymien sijaan Kiinan talous kasvaa nyt kohisten. Koronarajoitusten poistaminen on johtanut kysynnän kasvuun erityisesti palvelusektoreilla, kun kuluttajat rientävät esimerkiksi ravintoloihin ja matkoille pitkän tauon jälkeen. Palvelusektorin vahvuus säteilee globaaliin talouteen teollisuutta vähemmän, mutta esimerkiksi pitkään aneemisesti kasvaneen kiinteistösektorin piristyminen näkyisi myös esimerkiksi Euroopassa. Kiinan inflaatio on edelleen hidasta ja kertoo siitä, että talouden potentiaalia on vielä runsaasti käyttämättä ja mahdollistaa toisaalta myös elvytystoimet.

Osakemarkkinoiden riskit ovat suurempia kuin korkomarkkinoiden

Rauhallisten markkinatunnelmien vanavedessä olemme tehneet salkkuihimme vain maltillisia muutoksia viimeisen kuukauden aikana. Salkkumme pohjaavat näkemykseen, jonka mukaan sekä rahapolitiikkaan että talouteen liittyvät riskit ovat markkinoiden konsensusta suurempia. Siitä syystä olemme erityisesti osakemarkkinoilla edelleen normaalia varovaisempia. Korkosijoituksissa näemme sen sijaan edelleen varsin houkuttelevan riski-tuottosuhteen. Uskomme, että varsin rauhallisena säilyneillä markkinoilla nähdään tulevien kuukausien aikana hetkittäin selvästi nykyistä suurempaa heiluntaa, joka voi tarjota mahdollisuuksia sekä korko- että osakesijoitusten lisäämiseen. Seuraavaksi markkinoilla jännitetään Yhdysvaltain velkakattokeskustelua.

Osakesijoituksissa pyrimme edelleen laajaan hajautukseen epävarmoissa olosuhteissa. Olemme hyötyneet alkuvuoden aikana eurooppalaisten osakkeiden suhteellisen suuresta painosta. Pankkisektorin haasteet ovat vaikuttaneet salkkuumme globaalia markkinaa vähemmän. Toisaalta isojen yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden alipaino on vaikuttanut salkkuumme negatiivisesti samoin kuin ylipaino Kiinan osakemarkkinoilla, jossa geopolitiikka on syönyt vahvan talouden potentiaalia.

Korkosijoitustemme muutokset ovat olleet viimeisen kuukauden aikana vähäisiä. Salkkumme lainasijoitukset ovat tuottaneet alkuvuoden aikana erityisen hyvin. Olemme lisäksi onnistuneet korkoriskin hallinnassa myös tämän vuoden aikana. Merkittävä käteiskassamme mahdollistaa edelleen nopeat liikkeet, mikäli markkinoilla ilmenee mahdollisuuksia.