Allokaationäkemys: Koronnostojen viime henkäykset

Touko-kesäkuun vaihteessa markkinoiden huomio keskittyi Washingtoniin, jossa keskustelu Yhdysvaltain lainakatosta kävi kuumana. Kriisiltä vältyttiin, mutta pidemmällä aikavälillä ratkaisu voi tuoda sijoittajille päänvaivaa, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Kuluvan vuoden positiiviset markkinatunnelmat ovat jatkuneet touko-kesäkuussa. Osakemarkkinoilla tunnelmat ovat olleet varsin rauhalliset. Globaalisti osakkeet ovat nousseet viime viikkoina erityisesti piristyneen Japanin johdolla. Vastaavasti alkuvuoden aikana vahva Eurooppa on hiipunut hieman suhteessa muuhun maailmaan. Vahvaa kevättä elävät teknologiayhtiöt ovat olleet myös viime aikoina nousukärjessä. Tarkempi vilkaisu markkinoiden konepellin alle osoittaakin, että vuoden tuottokärki on tänä vuonna varsin kapea. Globaalien osakemarkkinoiden kymmenen eniten tuottoon kontribuoineen osakkeen osuus koko tuotosta on yli 60 prosenttia.
Korkosijoituksissa heilunta on säilynyt edelleen korkeana, kun odotukset keskuspankkien toimista ovat eläneet vahvasti. Toisaalta luottoriskitasot ovat laskeneet, mikä on nostanut yrityslainasijoitusten tuottoja. Niinpä esimerkiksi vaihtuvakorkoisten lainasijoitusten tuotto-riskisuhde on ollut kevään aikana odotetun vahva. Dollari jatkoi vahvistumistaan toukokuun loppuun asti, mutta on viime päivinä jälleen heikentynyt hieman euroon nähden.

Touko-kesäkuun vaihteessa markkinoiden huomio keskittyi Washingtoniin, jossa keskustelu Yhdysvaltain lainakatosta kävi kuumana. Lainakatto nousi markkinoiden pääasialliseksi mielenkiinnon kohteeksi, kun liittovaltion kassa alkoi toden teolla tyhjentymään. Vaarana oli, että rahojen loppuessa Yhdysvallat ei olisi välttämättä selvinnyt liikkeeseen laskemiensa joukkovelkakirjojen koroista tai takaisinmaksuista, mikä olisi voinut aiheuttaa kaaosta globaaleilla finanssimarkkinoilla. Lopulta sopimukseen uudesta velkakatosta kuitenkin päästiin jopa ennakoitua pienemmällä dramatiikalla. Niinpä markkinoilla huokaistiin hetkellisesti helpotuksesta.

Pidemmällä aikavälillä velkakaton ratkaisu tuo kuitenkin mahdollisesti markkinoille uutta päänvaivaa. Yhdysvalloissa liittovaltio ryhtyy sopimuksen jälkeen täyttämään kassaansa vauhdikkaasti laskemalla liikkeeseen pääasiassa lyhyitä velkasitoumuksia. Niiden ostamiseen käytetyt dollarit päätyvät sijoittajien tililtä liittovaltion kassaan ja markkinoiden likviditeetti heikkenee. Heikentyvä likviditeetti nostaa rahoituksen hintaa ja heikentää sijoittajien riskinottohalukkuutta. Markkinoiden likviditeettiin vaikuttavat eittämättä myös monet muut tekijät, mutta keskuspankin pankeille tarjoamien rahoitusoperaatioiden jälkeen kasvanut likviditeetti saattaa aiheuttaa päänvaivaa tulevien viikkojen aikana.

Globaalit talousnäkymät pysyttelevät viileinä lähestyvästä kesästä huolimatta

Toukokuussa selvisi, että euroalue kävi taantumassa vuodenvaihteen ympärillä, kun sekä viime vuoden viimeisen kvartaalin että kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin reaalinen kasvu jäi negatiiviseksi. Euroopassa näkymät ovat heikentyneet loppukevään aikana, kun teollisuuden aktiviteetti näyttää hidastuvan. Myös Yhdysvalloissa teollisuuden näkymät ovat selvästi palvelualoja heikommat, mutta asuntomarkkinoiden sekä työmarkkinoiden yllättävän vahvat luvut kertovat edelleen verrattain vakaasta talouden tilanteesta. Kiina, jossa kasvu on kiihtynyt koronarajoitusten poistuttua kevään aikana, näyttää myös pettävän alkukevään vahvoja odotuksia. Kiinan teollisuuden heikompi vire vaikuttaa myös Eurooppaan, joka hyötyisi kauppakumppaninsa nousevasta aktiviteetista. Kiinassa näkymät poikkeavat kuitenkin länsimaista siksi, että inflaatio on maassa hyvin hidasta. Se kertoo toisaalta talouden käyttämättömästä potentiaalista ja antaa toisaalta valtiolle mahdollisuuden elvyttää taloutta, jolla olisi kasvuun piristävä vaikutus.

Inflaatio on hidastunut edelleen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Erilaiset ennakoivat indikaattorit kertovat, että hidastuminen jatkunee kesän aikana edelleen ja saattaa jopa kiihtyä kevään lukemista. Keskuspankkien näkökulmasta haastavaa on kuitenkin se, että energian ja ruoan hinnasta puhdistettu ydininflaatio on pysynyt odotettua korkeammalla. Vaikka työmarkkinadatassa on havaittavissa jo tiettyjä merkkejä työllisyystilanteen ja palkkojen kasvun viilentymisestä, on tilanne edelleen turhan kireä, jotta keskuspankit voisivat lähteä keventämään rahapolitiikkaansa. Kesän aikana nähtäneen koronnostoja vielä ainakin Euroopan keskuspankin toimesta, mutta isommassa kuvassa kiristyvä korkosykli vetää todennäköisesti viimeisiään. Näkemyksemme mukaan laskusykliin päästään joko markkinoiden tai talouden kriisin pakottamana tai ydininflaation materiaalisesti hidastuessa. Todennäköisimmältä kuitenkin näyttää skenaario, jossa keskuspankit siirtyvät taka-alalle odottamaan nousseen korkotason vaikutuksia niin talouteen kuin inflaatioon.

Olemme nyt normaalia varovaisempia erityisesti osakemarkkinoilla

Kevään vaisut markkinaliikkeet tai verraten yllätyksettömät talousuutiset eivät ole tuoneet merkittäviä muutoksia näkemykseemme tai salkkuihimme. Näemme edelleen nopeasti nousseen korkotason aiheuttavan talouteen ja markkinoille riskejä, joiden realisoituminen voisi pahimmillaan aiheuttaa nyt povattua lievää ja lyhyttä taantumaa selvästi heikomman talousympäristön lähitulevaisuudessa. Heikentyvien talousnäkymien haasteena ovat edelleen keskuspankit, joiden kädet ovat vähintäänkin löyhästi sidottuina jääräpäisen korkean inflaation vuoksi. Tilanteen kriisiytyessä taloutta kyllä epäilemättä elvytetään, mutta reaktio voi olla pahimmillaan turhan hidas.

Pidämme paikoitellen hyvinkin rauhallisiksi painuneita markkinatunnelmia riskeihin nähden turhan levollisina ja olemme siksi normaalia varovaisempia erityisesti osakemarkkinoilla. Pankkisektorin haasteet ovat vaikuttaneet salkkuumme globaalia markkinaa vähemmän. Toisaalta isojen yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden alipaino on vaikuttanut salkkuumme negatiivisesti samoin kuin ylipaino Kiinan osakemarkkinoilla, jossa geopolitiikka on syönyt vahvan talouden potentiaalia.

Nostimme korkosijoitustemme korkoriskiä korkojen noustua toukokuussa, ja jatkamme salkkumme korkoriskin aktiivista hallintaa korkonäkemyksemme mukaisesti. Salkkumme lainasijoitukset ovat tuottaneet alkuvuoden aikana erityisen hyvin. Merkittävä käteiskassamme mahdollistaa edelleen nopeat liikkeet, mikäli markkinoilla ilmenee mahdollisuuksia.