Uusi Nordic Active Ownership -sijoituskori vastaa sijoittajien kysyntään

Sampo-konserni on ollut sijoittajana pohjoismaisilla markkinoilla jo 90-luvun alusta. Siksi on luonnollista, että Mandatum tarjoaa konsernin osaamista ja tietotaitoa pohjoismaisista pienistä ja keskisuurista yhtiöistä myös asiakkaidensa käyttöön.

”Ei kannata mennä merta edemmäs kalaan”, sanoo vanha sananlasku. Sijoittamisessa toteamus ei niinkään pidä paikkansa jo maantieteellisen hajauttamisen takia, mutta on siinä perääkin – ainakin pohjoismaisille osakesijoittajille.

Pitkällä aikavälillä pohjoismaiset osakemarkkinat ovat tuottaneet globaaleja osakemarkkinoita merkittävästi paremmin. Erityisellä riskillä tuotto ei kuitenkaan ole tullut. Esimerkiksi pohjoismaisten yhtiöiden hallintoasiat ovat keskimäärin oikeinkin hyvällä tolalla jopa Euroopan mittapuulla, ja markkina on ympäristönä moneen muuhun nähden sijoittajalle ystävällisempi. Lisäksi Pohjoismaat ovat rajamarkkina ja hieman kansainvälisten sijoittajien pimennossa, mikä taas tuo suomalaissijoittajalle kotikenttäetua.

Pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sijoittavalle pohjoismainen markkina on erityisen mielenkiintoinen.

”Pienet ja keskisuuret yhtiöt pystyvät keskimääräisesti kasvamaan suuria yhtiöitä nopeammin ja ovat myös niitä vähemmän analysoituja. Siksi yhtiöistä on helpompi löytää kohteita, jotka tuottavat pitkällä aikavälillä lisäarvoa omistajalle. Pohjoismaissa tällaisia yhtiötä löytyy erityisen paljon”, Jukka Järvelä Mandatum Asset Managementin Senior Portfolio Manager sanoo.

Sijoittajia onkin palkittu pienten ja keskisuurten yhtiöiden suuremmasta volatiliteetista paremmilla pitkän aikavälin tuotoilla. Suomessa ja Ruotsissa on tällaisia, markkina-arvoltaan alle 8 miljardin euron kohdeyrityksiä lähes 1 000. Markkina on siis kooltaan suurempi, kuin vastaavat markkinat Saksassa tai Ranskassa. Tästä saa kiittää muun muassa pohjoisen vahvaa startup-skeneä sekä aktiivista private equity- sijoittajien joukkoa.

Pääomasijoitusmarkkinan vahva aktiviteetti indikoi jatkuvia mahdollisuuksia osakepoimijalle myös tulevaisuudessa. Usein listaututuvat pienyhtiöt jäävät suuren sijoittajajoukon vähäisemmälle huomiolle alkuinnostuksen jälkeen.

Tähän rakoon Mandatumin maaliskuussa lanseeraama Nordic Active Ownership -sijoituskori tarttuukin.

”Pohjoismaat ovat meidän kotimarkkinamme ja Sampo-konserni on ollut sijoittajana pohjoismaisilla markkinoilla jo 90-luvun alusta. Onkin luonnollista, että tarjoamme osaamista ja tietotaitoamme pohjoismaisista yhtiöistä asiakkaidemme käyttöön. Moni muista pohjoismaisista osakeratkaisuista sijoittaa suuryhtiöihin ja indeksityyppisesti. Näyttääkin siltä, että tämän tyyppiselle tuotteelle ja osaamisellemme ja tavalle sijoittaa on myös markkinoilla selkeästi kysyntää”, Petri Väisänen Mandatumin yksityisvarainhoidon johtaja sanoo.

Pitkäjänteistä arvoa aktiivisella omistajuudella

Mandatumin Nordic Active Ownership -sijoituskori sijoittaa pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin listattuihin yhtiöihin Sampo-konsernille tyypillisen aktiivisen omistajan otteella. Tämän mahdollistaakseen salkku pidetään keskitettynä; kerralla salkusta löytyy vain noin 20–25 yhtiötä.

Sijoituskorin strategian kulmakivenä on ennustettava ja kannattava kasvu.

”Vaikka sijoituskohteina onkin yhtiöitä, joilla suurin kasvu on vielä edessä, yhtiöiden tulee jo sijoitushetkellä olla kannattavia. Poikkeustilanteissa voidaan myös sijoittaa yrityksiin, joissa näin ei vielä ole, mutta joilla on merkittävää tuottopotentiaalia ja tie hyvälle kannattavuustasolle on selkeä”, Järvelä kertoo.

Sijoituskorin takana olevalla sijoitustiimillä on vahvaa näyttöä menestyksekkäästä sijoitustoiminnasta Pohjoismaisilla markkinoilla pitkältä ajalta. Sampo-konsernille on tyypillistä matalat raja-aidat eri omaisuusluokkien välillä ja myös tässä kohteessa hyödynnetään kohteen oman sijoitustiimin lisäksi talon muuta osaamista. Sijoitustiimin tukena on lisäksi ESG-analyytikko ja ESG-riskianalyysi on integroitu päätöksentekoon.

Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat korin sijoitustoiminnalle leimallisia. Sijoituksia pidetään salkussa 3–5 vuotta. Näin yrityksille voidaan tuoda aitoa ja pitkäaikaista arvoa, toimia siis aidosti aktiivisena omistajana.

”Emme ole indeksisijoittajia, vaan haemme pohjoismaisesta ympäristöstä kriteerimme täyttäviä yhtiöitä, joissa näemme järkeväksi olla vähemmistöosakkaana. Tätä kautta voimme omilla toimillamme edesauttaa yhtiöiden menestystä ja kasvua”, Väisänen kertoo.

Mandatum käykin yhtiöiden johdon ja hallitusten jäsenten kanssa jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua ja osallistuu lisäksi osakkeenomistajien nimitysvaliokuntiin. Vuoropuhelu voi käytännössä koskea esimerkiksi yrityksen rakennetta, hallintorakenteita tai vaikka parempaa sijoittajaviestintää. Lisäksi mahdolliset muut epäkohdat ja kehitystarpeet tuodaan suoraan toimivan johdon tai hallituksen tietoon.

(Juttu jatkuu)

 

Nordic Active Ownership -sijoituskori on kanssasijoittamisen ytimessä

Mandatumin aktiivinen ja pitkäjänteinen lähestymistapa on tehnyt siitä yrityksille halutun omistajan.

”Yritykset kokevat meidän olevan hyvä ja vakaa pitkäaikainen omistaja, ja sellaisia omistajia he haluavatkin. Meillä on hyvät suhteet ja maine. Kun yrityksille tulee rahoitustarvetta, aika ensimmäisenä meillä soi puhelin. Näin pääsemme aikaisessa vaiheessa keskusteluihin listautumista harkitsevan yrityksen kanssa”, Järvelä kertoo.

Joskus listautumisannit ovat ylikysyttyjä ja sijoittaja ei saa haluamaansa määrää osakkeita tai jää niistä kokonaan paitsi. Oleminen keskusteluissa mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kannattakin, sillä siten saa yleensä paremman allokaation listautumisessa. Nordic Active Ownership -sijoituskorilla on mahdollisuus myös tehdä pre-IPO-sijoituksia, eli sijoittaa yhtiöihin niiden viimeisellä varainhankintakierroksella ennen listautumista. Tällaisissa sijoituksissa suurimmalla osalla yksityissijoittajista tulevat varat tai kontaktien puute vastaan.

”Sijoittamalla kanssamme asiakkaamme pääsevät sijoittamaan näihin kohteisiin jo varhaisessa vaiheessa. He siis hyötyvät Sampo-konsernin kontakteista ja sijoitusosaamisesta kohteita valitessa ja niitä kehittäessä sekä suursijoittajan kanssa sijoittamisen skaalaeduista. Nordic Active Ownership -sijoituskori on kanssasijoitusmalliamme parhaimmillaan”, Rami Hakola Mandatum Asset Managementin Head of Distribution kertoo.

Korkea inflaatio, korkojen nousu, geopoliittinen epävakaus. Sijoituskohde lanseerataan hyvin sumuisena ajankohtana. Olisiko lanseerausta kannattanut viivyttää?

”Vuosi on alkanut hyvin volatiileissa merkeissä ja moni sijoittaja miettiikin, onko nyt hyvä hetki sijoittaa. Meidän sijoitusfilosofiamme ytimessä on opportunismi. Uskomme, että pitkäjänteiselle sijoittajalle juuri turbulentti ympäristö avaa mahdollisuuksia. Myös tapamme sijoittaa sekä aktiivinen otteemme ovat tässä kohteessa eduksi”, Väisänen vastaa.

Miten kohteeseen voi sijoittaa?

Sijoituskori on saatavilla varainhoidon sopimuksiin. Mandatumin varainhoidon asiakkaat voivat sijoittaa kohteeseen suoraan ottamalla yhteyttä varainhoitajaansa tai jättämällä sivun lopussa olevalla lomakkeella yhteydenottopyynnön.

Vaikka suora sijoittaminen kohteeseen on mahdollista vain varainhoitomme asiakkaille, pääsevät asiakkaamme laajemminkin osallistumaan kohteeseen allokaatioratkaisuidemme kautta.

Mandatum AM Nordic Active Ownership -sijoituskori on Mandatum Henkivakuutusyhtiön hallinnoima sijoituskohde, johon voi sijoittaa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta. Mandatum Asset Management toimii sijoituskorin salkunhoitajana.