Matalampi luottoluokitus, parempi tuottopotentiaali?

Pohjoismainen yrityslainamarkkina tarjoaa kilpailukykyistä tuottoa. Mandatumin Nordic High Yield -rahasto ylsi syyskuussa kolmen parhaan joukkoon Citywiren raportissa. Korkeamman tuottopotentiaalin lisäksi rahaston etuna sijoittajalle ovat pääsy suursijoittajien kanssa samaan pöytään, hajautushyöty sekä matala hiilijalanjälki.

Juhani Lehtonen. Kuva: Tomi Parkkonen

Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund -rahasto tuotti eurooppalaisessa vertailussa kolmanneksi parhaiten vertailuryhmässään1. Rahastoa hallinnoi Mandatum Fund Management S.A., joka kuuluu Mandatum-konserniin. ML Nordic High Yieldin tuotto syyskuusta 2019­­­­ –syyskuuhun 2022 oli 4,4 prosenttia, samaan aikaan kun 69 muun vertaillun rahaston keskimääräinen tuotto oli -8,1 prosenttia. Nordic High Yield -rahaston tuotto on ollut 19,54 prosenttia sen perustamisesta lähtien ja tuotto p.a. 1,84 prosenttia.

”Olemme hyötyneet rahastomme ja pohjoismaisen high yield -markkinan matalasta korkoriskistä. Tällä markkinalla on paljon vaihtuvakorkoisia joukkolainoja, jotka ovat tuottaneet hyvin, kun korot ovat nousseet”, Mandatum Asset Managementin Senior Portfolio Manager Juhani Lehtonen kertoo.

”Rahaston korkean tuoton ja lyhyen korkoduraation eli korkoriskiherkkyyden ansiosta se on performoinut suhteellisesti erityisen hyvin juuri tällaisessa markkinaympäristössä. Samoin salkkuyhtiöt ovat selvinneet haastavasta ympäristöstä huolimatta verrattain hyvin.”

Aiempi tuotto ei takaa tulevia tuottoja ja sijoittaminen rahastoon sisältää riskejä. Näitä ovat muun muassa markkinariski, korkotasoa koskeva riksi, luottotappioriski, likviditeettiä koskeva riski.

Hyvää hajautushyötyä suhteessa muihin omaisuusluokkiin

ML Nordic High Yield Total Return Fund on UCITS-rahasto, joka sijoittaa hyvän tuottopotentiaalin high yield -yrityslainoihin fokuksenaan pohjoismaat. High yield -lainat ovat yrityksen liikkeelle laskemia joukkolainoja, joiden korkotuottopotentiaali on suuri muun muassa yritysten velkaisuusasteen ja oman riskiprofiilin vuoksi. Sijoittajat vaativat kovempaa tuottoa riskien kattamiseksi.

High yield -luokan yrityslainat ovat luottoluokittamattomia tai alempien luottoluokitusten lainoja (alle BBB- tason luokituslaitoksilla). Näihin sijoittaessa on ensiarvoisen tärkeää tuntea yhtiön tilanne, ja rahaston salkunhoitajat tekevätkin omat yritysanalyysinsä ja tapaavat yhtiöiden johtoa tiiviisti varmistuakseen kohdeyritysten velanhoitokyvystä kaiken aikaa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

”Pohjoismainen yrityslainamarkkina tarjoaa hyvin kilpailukykyistä tuottoa verrattuna esimerkiksi muuhun Eurooppaan korkomarkkinoilla. Pohjoismaat ovat meille luonteva markkina, sillä tunnemme meitä lähellä olevat yhtiöt hyvin”, Lehtonen kertoo. 

ML Nordic High Yield Total Return Fund tavoittelee pitkän aikavälin tuottoa, joka ylittää keskipitkän aikavälin korkosijoitusten tyypilliset tuotot. Yrityslainat tarjoavat myös hyvää hajautushyötyä suhteessa moniin muihin omaisuusluokkiin.

Matala hiilijalanjälki ja nettorahavirtaa voimakkaissakin kurssilaskuissa

Kuten Mandatumin kaikessa sijoitustoiminnassa, myös Nordic High Yield -rahastossa huomioidaan vastuullisuus osana sijoitusprosessia. Nordic High Yield -rahasto on EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) 8 artiklan mukainen rahasto2.

”Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana saaneet muun muassa rahastomme hiilijalanjäljen yli puolet pienemmäksi. Taustalla on salkunhoidon aktiiviset toimenpiteet, mutta myös pohjoismaisten yritysten hyvä panos muutokseen, jossa tekeminen on lähtökohtaisesti hyvällä mallilla ja vastuullisuus laajemmin huomioituna kuin maailmalla yrityskentässä yleisesti.”

Lehtonen kertoo, että toisin kuin monet muut vastaavat pohjoismaiset ja eurooppalaiset rahastot, ML Nordic High Yield on onnistuttu pitämään päivittäin auki sijoittajille, myös koronakriisin aikana.

”Rahastoon ei ole tullut suuria lunastusryntäyksiä, ja olemme itseasiassa saaneet nettorahavirtaa sisään voimakkaissakin kurssilaskuissa.”

Jaa artikkeli