Allokaationäkemys: Kiristyvä rahapolitiikka synkistää talousnäkymiä – korkea inflaatio pitää markkinoita edelleen pihdeissään

Markkinoiden kevättodistusten jaossa Suvivirsi laulettiin vaisuissa tunnelmissa. Kiitettäviä ei jaettu, välttäviä tai hylättyjä sitäkin enemmän.

Osakemarkkinoiden apeat tunnelmat jatkuivat toukokuun lopun pirteämpää jaksoa lukuun ottamatta. Lopulta kesäkuussa yhdysvaltalaisten osakkeiden kehitystä kuvaava S&P 500 -indeksi painui karhumarkkinaan, eli laski yli 20 % aiemmilta korkeimmilta tasoiltaan. Kasvuosakkeita kuvaava Nasdaq-indeksi kävi jo 30 % laskussa. Euroopassa tunnelmat eivät olleet merkittävästi parempia. Sen sijaan kehittyvillä markkinoilla erityisesti Kiinan tilanteen piristyminen koronatilanteen helpottaessa tuki osakemarkkinoita, ja tuotot ovat olleet selvästi kehittyneitä markkinoita parempia.

Korot nousivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa korkeiden inflaatiolukujen ja aggressiivisten keskuspankkien myötä rajusti kesäkuun alkupuolella. Talouskasvuhuolien noustessa kesäkuussa korkojen nousu kuitenkin hyytyi. Samasta syystä myös kevään aikana hurjassa nousussa olleiden hyödykkeiden hinnat laskivat metallien ja energian johdolla kesäkuun puolivälin jälkeen.

Kevään tärkein markkina- ja talousteema inflaatio jatkoi polttopisteessä myös touko-kesäkuussa

Euroalueen kuluttajahinnat nousivat 8,1 % edellisvuoden toukokuusta. Vastaavasti Yhdysvalloissa jo hidastumisen merkkejä osoittanut inflaatio nousi uuteen ennätykseen, kun toukokuun hinnat nousivat 8,6 % vuodentakaiseen verrattuna. Vaikka tuotanto- ja logistiikkahaasteissa on nähty varovaista helpottumista ja vähittäiskauppaluvut osoittavat hidastumisen merkkejä, ovat inflaatiopaineet edelleen koholla.

Yhdysvalloissa hintojen nousu on hiipinyt asumiseen ja palveluihin, joissa hintojen nousu on yleensä tavaroita jähmeämpää. Palkkapaineet ovat edelleen koholla, vaikka työmarkkinan rauhoittumisesta on jo ensimmäisiä orastavia merkkejä. Kuluttajien luottamus inflaation hidastumiseen on toistaiseksi matala, ja vaara inflaatiokierteen jatkumisesta on olemassa. Euroopassa inflaatio on edelleen voimakkaasti riippuvainen energian hintojen kehityksestä. Vaikka esimerkiksi öljyn hinta on laskenut viimeisten viikkojen aikana, on Euroopan inflaatio voimakkaasti riippuvaista Venäjältä tulevasta kaasusta. Uutiset kaasutoimitusten hidastumisesta ovat jälleen kiihtyneet, ja halutessaan Venäjä voi vahingoittaa Euroopan kasvua ja kiihdyttää inflaatiota hidastamalla toimituksia syksyllä, jolloin lämmitystarpeet taas nousevat.

Uhkaava inflaatiokuva ei ole jättänyt keskuspankeille vaihtoehtoja

Hintojen nousua torjutaan nyt hartiavoimin erityisesti Yhdysvalloissa, jossa keskuspankki nosti ohjauskorkoa kesäkuun kokouksessa peräti 0,75 %. Nosto oli suurin sitten vuoden 1994. Samalla Fed ryhtyy pienentämään tasettaan ja vähentää siten likviditeettiä markkinoilta. Euroopassa keskuspankki on ollut koko kevään liikkeissään varovaisempi, eikä ole vielä kajonnut ohjauskorkoon tai edelleen -0,5 % tasolla olevaan talletuskorkoon. Joukkovelkakirjojen ostoja on sentään vähennetty. Touko-kesäkuussa Euroopan keskuspankki aloitti kuitenkin aiempaa aktiivisemman viestinnän kiristyvän rahapolitiikan puolesta. Puheenjohtaja Lagarde kertoi, että korkoja nostetaan heinäkuussa ja nostoja jatketaan syyskuussa. Markkinoilla spekuloidaan kuitenkin riittävätkö varovaiset nostot inflaation hillitsemiseksi vai tuleeko rahapolitiikkaa muuttaa edelleen aggressiivisemmaksi.

Kiristyvä rahapolitiikka on johtanut korkomarkkinoilla liikkeisiin, joita ei ole nähty pitkiin aikoihin. Esimerkiksi Euroopassa mm. monien asuntolainojen viitekorkona toimiva 12kk euribor on noussut vuoden alun -0,5 prosentista yli prosenttiin. Nousu pelkästään kesäkuussa on ollut yli 0,7 %. Samalla odotukset tulevasta korkotasosta ovat nousseet, ja 12kk euriborin hinnoitellaan olevan pitkälle päälle 2 % ensi vuoden aikana.

(Juttu jatkuu).

 

Keskuspankin pyrkivät kiristävällä rahapolitiikalla hillitsemään kysyntää, joka ruokkii nousevia hintoja. Haasteena on hillitä kysyntää riittävästi hintojen vakauttamiseksi mutta toisaalta riittävän vähän, jottei kasvu hyydy liikaa ja johda mm. työttömyysasteen nousuun. Kevään aikana merkit hidastuvasta kysynnästä ovat kiihtyneet. Korkea inflaatio ja erityisesti Yhdysvalloissa nousseet asuntolainojen korkotasot ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta. Yritysten näkymät ovat säilyneet toistaiseksi kohtuullisen vahvoina, mutta nousseet rahoituskustannukset hillitsevät investointihalukkuutta ja lopulta myös halua palkata uutta työvoimaa.

Talouskasvuodotuksia on laskettu kevään mittaan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Vuodelle 2022 ennustetaan edelleen positiivista kasvua, mutta huolet taantumasta syksyn tai alkuvuoden 2023 aikana ovat nousseet. Kiinassa näkymät ovat helpottaneet hieman koronatilanteen parantuessa, vaikka maan nollakoronapolitiikka luo edelleen huolta tulevista sulkutoimista ja niiden vaikutuksesta talouteen. Heikentyneissä olosuhteissa taloutta on kuitenkin elvytetty voimakkaasti.

Olemme pitäneet salkkumme riskitason maltillisena epävarmoissa olosuhteissa

Näkemyksemme mukaan korkeat inflaatioluvut pakottavat keskuspankit pysyttelemään kiristävällä linjalla kasvunäkymien heikentymisestä ja markkinoiden heilunnasta huolimatta. Talouden hidastuessa inflaatiopaineisiin saadaan helpotusta, mutta epävarmuus jatkuu, kunnes hintojen nousupaine helpottaa. Tämä antaa keskuspankeille tilaa aggressiivisen politiikan rauhoittamiseen, mikä tukee riskisijoituksia ja hillitsee korkojen nousupaineita. Ennen kuin merkkejä inflaatiopaineiden helpottamisesta kuitenkin saadaan, jatkamme varovaisella linjalla.

Pyrimme epävarmoissa olosuhteissa eri riskien suhteen tasapainoiseen osakesalkkuun niin maantieteellisesti, toimialoittain kuin eri faktoreiden välillä. Painotamme suhdanneherkkiä toimialoja, kuten rahoitus, teollisuus ja kestokulutushyödykkeet, jotka tyypillisesti tuottavat paremmin talouden kasvaessa ja korkojen noustessa. Toisaalta olemme poimineet salkkuumme myös kevään aikana selvästi halventuneita rakenteellisen kasvun yhtiöitä. Kesäkuussa lisäsimme salkkuihimme alhaisen hintavaihtelun yhtiöitä muokataksemme salkkumme riskitasoa maltillisemmaksi epävarmoissa olosuhteissa.

Maantieteellisesti olemme nostaneet hieman Yhdysvaltojen painoa kevään aikana. Pohjoismaiset osakkeet jatkavat salkuissamme merkittävällä painolla. Kehittyvien markkinoiden sisällä sijoituksemme ovat painottuneet Aasiaan, jonka pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät. Kiinan osakemarkkinoiden tuottokehitys on kuitenkin ollut mollivoittoista koronaviruksen myötä asetettujen sulkutoimien takia, mikä on heijastunut negatiivisesti sijoitusten tuottoihin ja toisaalta vähentänyt kehittyvien markkinoiden osuutta osakesijoituksista. Kiinassa keskuspankin rahapolitiikka on kuitenkin länsimaisista keskuspankeista poiketen elvyttävää, minkä pitäisi tukea osakemarkkinoita.

Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristymistä ennakoiva korkotason nousu sekä yrityslainojen riskilisien leventyminen Ukrainan sodan seurauksena ovat heijastuneet korkomarkkinoiden tuottoihin negatiivisesti. Samaan aikaan korkojen nousu ja riskilisien leventyminen kuitenkin tarkoittavat, että markkinahinnoittelu uusille sijoituksille on muuttunut asteittain houkuttelevammaksi ja tuotto-odotus sitä myöten noussut. Olemme jo pidempään pitäneet korkoriskin hyvin maltillisena, eikä korkojen nousu ole merkittävästi vaikuttanut tuottokehitykseen. Heikentyvät kasvunäkymät kuitenkin hidastavat korkojen nousunäkymiä. Toisaalta noussut korkotaso tarjoaa aiempaa parempaa hajautushyötyä osakemarkkinoihin nähden. Tästä syystä olemme nostaneet korkosalkkumme korkoriskiä hieman kesäkuun aikana.

Myös yrityslainojen riskilisien leventymisen vaikutusta olemme saaneet vähennettyä onnistuneella yhtiövalinnalla. Korkosijoitusten painotus on kotimarkkinoillamme pohjoismaisissa yhtiöissä, jotka tunnemme hyvin ja joiden tuottotaso on myös hieman korkeampi kuin esimerkiksi Manner-Euroopassa. Lisäksi painotamme lainamuotoista sijoittamista, mistä konsernillamme on pitkä kokemus. Suojaamme myös salkkumme korkoriskiä aktiivisesti tarvittaessa. Korkosijoitustemme käteispaino on edelleen merkittävä.

 

Seuraava allokaationäkemys tulee taas elokuussa.