Allokaationäkemys: Uusi vuosi, uudet haasteet

Loppuvuoden nousutunnelmat ovat korjanneet haastavan sijoitusvuoden tuottoja. Vuonna, jolloin Euroopassa on alkanut sota, inflaatio on noussut yli kymmeneen prosenttiin ja sähkö meinannut loppua, noin kymmenen prosentin lasku globaaleissa osakkeissa ei lopulta kuulosta kovinkaan dramaattiselta. Uuteen vuoteen lähdetään silti vaihtelevissa tunnelmissa, kirjoittaa Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen.

Loppusyksyn positiivisemmat tunnelmat ovat hiipuneet vuoden loppua kohden, ja joulukuussa markkinat ovat liikkuneet pääasiassa sivuttaissuunnassa. Globaalit osakkeet ovat nousseet lokakuun pohjistaan noin 15 prosenttia, mutta alkuvuoden eurosijoittajan tuottoja tukenut dollarin vahvistuminen on kääntynyt vastatuuleksi dollarin heikentyessä. Euromääräisesti globaalien osakkeiden tuotto on vastaavana aikana ollut noin 5 prosenttia. Eurooppalaiset osakkeet ovat pärjänneet loppusyksyn aikana verrattain hyvin, vastaavasti kehittyvät markkinat ovat heiluneet Kiinan markkinoiden mukana eniten. Korot ovat kääntyneet laskuun, esimerkiksi Saksan 10-vuoden valtionlaina on päätynyt jälleen alle kahteen prosenttiin käytyään yli 2,5 prosentin tasolla. Luottoriskipreemioiden lasku on ennestään tukenut korkosijoituksia.

Takana on eittämättä haastava sijoitusvuosi. Loppuvuoden nousutunnelmat ovat kuitenkin korjanneet merkittävästi aiemmin vuonna tapahtunutta vahinkoa. Vuonna, jolloin Euroopassa on alkanut sota, inflaatio on noussut yli kymmeneen prosenttiin ja sähkö meinannut loppua, noin kymmenen prosentin lasku globaaleissa osakkeissa ei lopulta kuulosta kovinkaan dramaattiselta. Lisäksi osakemarkkinoilla heilunta on ollut heikkoon kehitykseen nähden varsin maltillista. Vuoden tärkeintä sijoitustarinaa täytyykin etsiä osakkeiden sijasta koroista. Historiallisesti jopa turvasatamiksi mielletyt valtionlainat ovat laskeneet vuoden aikana pahimmillaan yli 15 prosenttia ja ovat tätä kirjoittaessa tuottaneet esimerkiksi osakkeita heikommin. Matalan korkotason oloissa riskit tiedettiin, mutta liike on silti yllättänyt markkinat.

(Artikkeli jatkuu)

 

Vuodelta 2022 ei ole teemoja puuttunut, tärkein niistä on ollut inflaatio

Haastavan sijoitusvuoden tärkein selittävä tekijä oli jo vuonna 2021 päätään nostanut inflaatio. Keskuspankit myöhästyivät junasta ja inflaatio kiihtyi entisestään Ukrainan sodan alettua. Myöhemmin keväällä keskuspankit myönsivät virheensä ja rahapolitiikassa tehtiin u-käännös. Yhdysvalloissa nollan tuntumassa ollut ohjauskorko nostettiin yli neljään prosenttiin. Inflaatio ehti Yhdysvalloissa kahdeksan prosentin ja Euroopassa rajujen energian hintojen siivittämänä yli kymmenen prosentin päälle. Jo loppukesästä kuitenkin näytti selvältä, että hintojen nousu tulee taittumaan tavaroiden hintojen taittuessa. Logistiikka- ja tuotantohaasteiden helpottaminen ja kysynnän siirtyminen tavaroista palveluihin on johtanut muun muassa käytettyjen autojen hintojen laskuihin. Toisaalta öljyn hinnan lasku tulee myös taittamaan inflaation nousua kevään aikana. Pidemmällä aikavälillä verrattain vahva työllisyystilanne, edelleen nousevat palkat ja asumisen kustannukset pitävät riskit tavoitetta korkeammasta inflaatiosta koholla. Euroopassa ongelmat liittyvät edelleen energian hintoihin, joiden osalta myös seuraava talvi näyttää haastavalta.

Markkinoilla odotetaan keskuspankkien lopettavan koronnostot kevään aikana.

Rauhoittunut inflaatio ja hidastuva kasvu ovat kääntäneet keskuspankkien kiristysruuvia astetta kevyemmälle. Markkinoilla odotetaan keskuspankkien lopettavan koronnostot kevään aikana. Yhdysvalloissa keskuspankilta odotetaan ripeää käännettä, sillä markkinoilla hinnoitellaan ensimmäisiä ohjauskoron laskuja jo syksylle.

Talouskasvun osalta vuodesta 2022 odotettiin varsin vauhdikasta, kun poistuvien koronarajoitusten odotettiin kiihdyttävän kuluttajien kysyntää erityisesti palvelusektorilla. Tunnelmat kuitenkin heikentyivät nopeasti inflaation kiihtyessä ja sodan alkaessa. Vuodesta 2022 selvittiin vielä kohtuullisesti, mutta vuoden 2023 näkymät ovat synkentyneet selvästi. Markkinoilla odotetaan taantumaa, joka lienee jo alkanut Euroopassa korkeiden energiahintojen takia ja ajoittunee Yhdysvalloissa alkukesälle. Odotuksissa on kuitenkin verrattain heikko ja lyhytaikainen taantuma.

Näkemyksemme mukaan ensi vuoden tärkeimmäksi sijoitusteemaksi nousee epävarma talouskasvu.

Kiinassa vuodesta 2022 tuli heikko erityisesti maan nollakoronapolitiikan seurauksena. Keväällä rajuihin sulkutoimiin johtaneet korona-aallot sulkivat talouden lähes kokonaan. Syksyllä tyytymättömyys kasvoi, ja hallinto ilmoitti keventävänsä sulkutoimia asteittain. Keventyvä politiikka parantaa Kiinan näkymiä. Samaan aikaan rahapolitiikkaa on kevennetty.

Ukrainan sodan osalta markkinat rauhoittuivat melko nopeasti keväällä, ja sodan vaikutukset globaaleihin markkinoihin ovat jääneet sen jälkeen vaisuiksi. Sodan päättyminen saattaisi parantaa sijoittajien riskinottohalukkuutta hetkellisesti, mutta Venäjän todennäköisesti jatkuva sulku energiamarkkinoilta pitäisi suuremmat riemunkiljahdukset kurissa. Toisaalta sodan eskaloituminen Ukrainan ulkopuolella olisi isku ja heikentäisi riskisijoitusten näkymiä.

Lähdemme uuteen vuoteen hieman normaalia pienemmällä riskipainolla

Näkemyksemme mukaan ensi vuoden tärkeimmäksi sijoitusteemaksi nousee inflaation sijasta epävarma talouskasvu. Uskomme, että korkomarkkinoiden volatiliteetti laskee näkymien selkeytyessä ja vastaavasti osakemarkkinoilla heilunta jatkuu talousnäkymien painaessa tulosodotuksia. Näemme sekä rahapolitiikkaan että talouskasvuun liittyvät riskit hieman markkinoita suurempina ja lähdemme siksi vuoteen 2023 salkuissamme hieman normaalia pienemmällä riskipainolla.

Kuluvan vuoden aikana nähty korkojen nousu on mullistanut sijoitusympäristön. Korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat nousseet selvästi, mikä mahdollistaa selvästi monipuolisemman salkkujen rakenteen myös korkeampaa tuottoa hakeville sijoittajille. Olemme pitäneet osakesijoitukset alipainossa salkuissamme koko vuoden ja vastaavasti pitäneet käteisen painon varsin korkeana. Osakesijoitusten osalta käänsimme salkkuamme korkojen- ja inflaation nousua kestävämpään suuntaan keväällä, ja olemme sittemmin ostaneet salkkuihimme vakaiden toimialojen ja alhaisen hintaheilunnan yhtiöitä. Maantieteellisesti nostimme erityisesti Yhdysvaltojen painoa kuluvan vuoden aikana, mutta painomme on edelleen globaaliin markkinaan nähden pienempi. Tulevaan vuoteen lähdemme samoilla askelmerkeillä. Näkymät ovat edelleen sumeat, ja hajautuksen merkitys osakesalkun sisällä korostuu.

Korkosijoitusten osalta pidimme korkoriskimme matalana alkuvuoden, mutta olemme nostaneet sitä syksyn mittaan korkojen noustua. Tuotto-odotusten kohottua olemme asteittain lisänneet erityisesti vakavaraisten yrityslainojen painoja ja vähentäneet käteistä. Tulevana vuonna näemme yrityslainat edelleen houkuttelevina ja seuraamme markkinaa mahdollisten lisäsijoitusten näkökulmasta. Salkussamme oleva edelleen verrattain korkea käteispaino mahdollistaa nopeat liikkeet markkinoiden heiluessa.

Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot ovat säilyneet verrattain vahvoina korko- ja osakemarkkinoiden heilunnasta huolimatta. Omaisuuslajin luonteeseen kuuluu, että arvot päivittyvät viiveellä ja haasteet näkyvät varmasti vaihtoehtoisissa sijoituksissa tulevaisuudessa. Vuosi on kuitenkin osoittanut, että osakkeiden ja korkosijoitusten laskiessa yhtä aikaa vaihtoehtoiset sijoitukset ovat tarjonneet salkkuun tärkeän hajauttavan elementin. Tulevista haasteista huolimatta erityisesti uusilla vaihtoehtoisilla rahastoilla näkymät ovat houkuttelevat, sillä kohteita päästään tulevaisuudessa ostamaan houkuttelevimmilla tuotto-odotuksilla.