Uusi elämänvaihe edessä – miten valmistautua eläkkeelle jäämiseen?

Eläkepäiviä odotetaan innolla ja kauhulla. Vaikka eläkevuosien suunnitelmat olisivatkin selvillä voi työuran loppuminen olla suuri mullistus. Miten eläkeaikaan tulisi valmistautua? Entä miten varmistaa, että oma taloudellinen tilanne mahdollistaa uuden elämänvaiheen unelmat?

Kuvassa: Pirkko Kasanen

Joskus eläköityminen voi tulla yllätyksenä yritysjärjestelyjen tai sairastumisen myötä, mutta useimmat meistä eläköityvät suunnitelmien mukaan. Silti uusi elämänvaihe voi aiheuttaa sokin. Miten eläkeaikaan kannattaisi valmistautua?

”Jos on jo työaikana pitänyt itsestään huolta niin fyysisen kunnon kuin sosiaalisten verkostojen osalta, sekä rakentanut elämän, joka ei perustu pelkästään työnteolle, ei muutos ole niin dramaattinen”, kertoo ikäihmisten elämään perehtynyt kirjailija Pirkko Kasanen.

Odotuksemme eläkepäivistä vaihtelevat yksilöittäin, kuten myös eläkeaikaan valmistautuminen. Jollekin tuntuu luontevalta valmistautua vuosikausia säästäen ja suunnitellen, joku aloittaa miettimisen sitten, kun eläköitymisen aika on käsillä. Varautumisesta huolimatta voi ensijärkytyksiä olla luvassa.

”Näyttää sitä, että eläköityviä odottaa usein kaksi suurempaa järkytystä. Ensimmäinen on se, että työelämässä on usein tottunut palvelemaan jotain isompaa tarkoitusta ja olemaan osa jotain, jonka kokee hyödyllisenä. Pelko tarpeettomuudesta ja tavoitteiden puuttumisesta eläköitymisen yhteydessä on tavallista”, Kasanen kertoo.

Pirkko Kasanen

"Nimikkeen vaihtuminen Eläkeläiseksi voi tuntua oudolta, jos on tottunut Vice Presidentiin."

Merkityksellisuuden ohella toinen eläköityvää usein odottavista yllätyksistä on oman identiteetin uudelleenluominen.

”Moni meistä on tottunut titteliin käyntikortissa tai sähköpostin allekirjoituksessa, ja kun se jää pois, voi omaa identiteettiä olla vaikea hahmottaa. Nimikkeen vaihtuminen Eläkeläiseksi voi tuntua oudolta, jos on tottunut Vice Presidentiin, mutta samalla vanhojen oppiarvojen ja titteleiden roikuttaminen mukana tuntuu teennäiseltä.”

Työn tuomasta asemasta ja sen määrittämästä identiteetistä luopuminen voi olla vaikeaa. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei identiteetti ole sama asia kuin työnimike. Omia arvoja ja mieltymyksiä pohtimalla voi keksiä uusia keinoja merkityksellisyyden kokemiseen, esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta, ja siten löytää uudet rakennuspalikat eläkeajan identiteetille.

Taloudellinen suunnittelu mahdollistaa eläkepäivien haaveet

Myös eläkkeen määrä voi tulla yllätyksenä, vaikka eläkeote saapuukin säännöllisesti kotiin. Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa kaikissa elämäntilanteissa, mutta erityisen tärkeää se on monelle eläkeiän lähestyessä. Kaikille on tarjolla lakisääteinen eläke, mutta se ei välttämättä mahdollista työuran aikaista elämäntyyliä. Eläkettä voi kuitenkin paikata säästämällä ja sijoittamalla.

”Kyllähän eläke konkreettisesti tilillä voi tuntua pieneltä verrattuna totuttuun kuukausituloon, vaikka sen määrä onkin ennalta tiedossa. Etenkin jos taloudellista puskuria ei ole, voivat yllättävät kulut, kuten kodinkoneiden hajoaminen, aiheuttaa paljon vaivaa eläkkeellä. Myös työnantajan tarjoamaan yksityiseen terveydenhuoltoon tottunut on uuden paikan edessä, kun vaihtoehtoina ovatkin julkisella puolella jonottaminen tai hoidon kustantaminen omasta taskusta”, Kasanen sanoo.

Taloudellinen suunnittelu on väline eläkeajan haaveiden toteuttamiseen, ja eläkepäivien lähestyessä onkin hyvä tehdä omalle taloudelle perusteellinen kartoitus: millaisia ovat kuukausittaiset menoni, ja onko niistä varaa karsia? Isoin kuluerä on usein asuminen. Kun työpaikan sijainti ei enää aiheuta vaatimuksia kotipaikalle, on asuinpaikan valitseminen vapaampaa.

Taloudellinen suunnittelu on väline eläkeajan haaveiden toteuttamiseen.

Myös pienemmistä kulueristä syntyy helposti vuositasolla suuria summia. Esimerkiksi erilaiset kuukausimaksulliset palvelut saattavat jatkua vuodesta toiseen, vaikka ne eivät olisi enää tarpeellisia. Eläkeaikana myös ruokakustannukset on helppo pistää uusiksi. Kun työpaikan lounaat vaihtuvat kotona ruokailuun, ja aterioiden ja kaupassakäyntien suunnitteluun on enemmän aikaa, voi rahaa säästyä vuositasolla merkittävästi.

”Kun turhat kulut on karsittu pois, voi laskea paljonko rahaa jää itselleen sopivaan ylellisyyteen. On tärkeä huolehtia, ettei karsi kaikkea kivaa pois. Jos esimerkiksi nauttii oopperassa käynnistä, niin mieluummin vaikkapa vähentää käyntejä, kuin luopuu siitä kokonaan”, Kasanen sanoo.

Mandatum Lifen eläkelaskurilla saat helposti käsityksen tulevan eläkkeesi suuruudesta, ja mahdollisesta lisäsäästöjen tarpeesta.

Kokeile eläkelaskuria

Uusi elämänvaihe tarjoaa mahdollisuuksia

Vaikka eläköitymiseen liittyykin suuria mullistuksia, on se usein odotettu elämänvaihe, johon liittyy paljon uusia mahdollisuuksia. Enää ei tarvitse jaksaa työpäivän jälkeen raahautua harrastamaan tai suunnitella viikonloppuja täyteen tekemistä. Aikaa ja energiaa on enemmän sen tekemiseen, mistä itse nauttii. Mökillä tai matkoilla voi viipyä pidempäänkin, eikä matkustamista ole sidottu perinteisille lomaviikoille. Myös arjen pienet asiat ilahduttavat: voi herätä ilman kelloa, ja syödä aamiaisen rauhassa sanomalehden kanssa.

Eläkepäivien lähetessä onkin hyvä pohtia omia odotuksiaan niiden suhteen, ja selvittää millaiset asiat tuovat merkityksellisyyttä ja iloa itselleen. Omat odotukset on hyvä käydä läpi myös lähipiirin kanssa.

”Esimerkiksi lastenlasten hoitaminen on monelle isovanhemmalle ihana asia, mutta pelisäännöt senkin suhteen pitää sopia etukäteen. Helposti voidaan joutua ristiriitatilanteeseen, jolta olisi voitu välttyä käymällä omat ja muiden odotukset yhdessä läpi”, Kasanen sanoo.  

Pirkko Kasanen

"Nyt on aikaa järjestää joko omaa päätään tai omaa ympäristöään."

Mediassa on viime vuosina näkynyt paljon tarinoita erilaisista supermummoista ja -papoista, jotka ovat eläkevuosinaan aloittaneet maratonjuoksun tai oman somekanavan. Ajan myötä oletus eläkeläisten aktiivisuudesta onkin vahvistunut.

”Aktiivisuus ja suorittaminen voivat olla vastareaktio aiemmalle odotukselle keinutuolissa kutovista eläkeläisistä. Monelle saattaa tulla tunne, että emmehän me vielä ole vanhoja ja meillä on varallisuuttakin, että miksen opettelisi uutta taitoa ja kiertäisi maailmaa. Tässäkin asiassa on kuitenkin hyvä kuunnella itseään: jos ei ole aiemminkaan ollut kiinnostunut extreme-urheilusta, niin miksi eläkeläisenä olisi”, Kasanen sanoo.

Hän kuitenkin kannustaa eläkeläisiä kokeilemaan ja opettelemaan uutta myös työuran jälkeen, jotta kroppa ja mieli saavat virikkeitä. Tärkeintä on löytää ne asiat, joista itse nauttii.

Entä millaisia terveisiä kirjailijalla on heille, joiden eläkepäivät alkavat keskellä koronapandemiaa?

”Nyt kun ei voi järjestää suuria juhlia tai singahtaa suoraan matkalle, kannattaa istua alas ja tutustua itseensä uudessa elämänvaiheessa. Järjestää joko omaa päätään tai omaa ympäristöään, ja laatia käsikirjoitusta tulevien vuosien varalle”, Kasanen sanoo.