Miten tekoälyyn pohjaava rahasto on pärjännyt?

Tekoälyrahasto Managed Futures Fund aloitti toimintansa juuri ennen koronapandemiaa. Miten rahasto on pärjännyt erilaisissa markkinatilanteissa? Millaisia suosituksia se on tehnyt?

ville rantanen.png
Ville Rantanen,
salkunhoitaja, Mandatum Asset Management

MAM Managed Futures Fund on tekoälyä hyödyntävä rahasto. Miten se on pärjännyt viime aikoina markkinoilla, salkunhoitaja Ville Rantanen?

Kiitos kysymästä, rahasto on pärjännyt oikein hyvin. Rahasto aloitti toimintansa 30.12.2019, joten se on toiminut nyt lähes kahden vuoden ajan. Rahaston tuotto alusta saakka on ollut yli 11 prosenttia, mikä on hyvä tuotto rahaston riskitaso huomioiden. Vuoden alusta tuottoa on tullut yli 7 prosenttia.
Mihin rahasto sijoittaa?

Rahasto sijoittaa hajautetusti osakeindekseihin, joukkovelkakirjoihin ja valuuttoihin. Rahasto on hyvin hajautettu ja sijoittaa useaan omaisuusluokkaan, jolloin tuottoa voi tulla useista eri lähteistä.

Millaisia suurimpia muutoksia tekoäly on ehdottanut?

Rahaston lanseerauksen aikana, eli vuoden 2019 lopussa markkinoilla ei ollut vielä mitään tietoa tulevasta koronakriisistä. Vain muutama kuukausi lanseerauksen jälkeen osakemarkkinoilla nähtiin historiallisia laskuja. Tekoäly suositti huomattavaa osakepainon laskua kriisin aikana päätyen jopa lievästi negatiivisen osakepainon puolelle.

Vastaavasti osakepainoa nostettiin markkinoiden toipuessa. Kriisien aikoina on tärkeä minimoida negatiivisia vaikutuksia rahastolle ja sitä kautta suojata pääomia. Tämä on osaltaan mahdollistanut rahaston hyvän tuoton alusta asti. Pidemmissä laskuissa rahasto voi myös tehdä positiivista tuottoa markkinan mennessä alaspäin.

Millainen rahaston sijoitusten paino on, ja miten se on muuttunut?

Lokakuussa vuonna 2021 rahaston netto-osakepaino on 53 prosenttia. Rahaston toiminta-aikana se on ollut ylimmillään 88 prosentissa ja alimmillaan -12 prosentissa. Rahaston korkosijoitusten paino nettona on noin -81 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä rahasto hyötyy korkojen noususta. Alimmillaan korkosijoitusten paino on ollut noin -149 prosenttia ja ylimmillään 243 prosenttia.


Onko mikään tekoälyn suosituksissa yllättänyt sinua?

Tekoälyn suositusten ajoitus isompien markkinatrendien muutosten suhteen on ollut välillä ällistyttävänkin tarkkaa. Korot ovat myös laskeneet vuosikausia, mutta silti rahasto on kyennyt lyhyeksi myymään (shorttaamaan) korkoinstrumentteja tänä vuonna, ja saamaan hyötyä korkojen noususta.

Mikä on mielestäsi tekoälyn vahvuus?

Tekoälyn vahvuus on siinä, että se kykenee käsittelemään suuria määriä dataa valtavalla nopeudella ilman inhimillisiä virheitä, epäloogisia päätöksiä tai psykologisia ennakkoasetelmia. Se pätee myös sijoittamisessa.

Kun markkinoiden hintaheilunta kasvaa, samalla kasvaa myös ennusteiden epävarmuus. Tekoäly ymmärtää, ettei silloin kannata ottaa isoja riskejä. Kun ennusteiden epävarmuus on suurempi, on ollut järkevää pienentää riskitasoa.

Tekeekö tekoäly itse kauppaa?

Tekoäly antaa suosituksia, mutta kaupat toteuttaa lopulta salkunhoitaja. Rahaston riskejä seuraa päivittäin paitsi salkunhoitaja myös rahastoyhtiön riskienhallinnasta vastaava henkilö.

Rahaston tavoiteportfolio muodostuu tekoälyn antamien suositusten mukaan. Kun tekoälyä hyödynnetään päivittäin, rahastolla on joka päivä uusimpien ennusteiden pohjalta optimoitu portfolio. Rahastolle ennalta määritellyt toimintaperiaatteet ja -ehdot varmistavat, että sijoitussuositukset pysyvät salkunhoitajan asettamien riskiparametrien sisällä.

Millaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

Sellaisille, jotka tavoittelevat laajaa hajautusta eri omaisuusluokkiin ja hakevat pitkän aikavälin tuottoa niin nousu- kuin laskumarkkinoilla.

Kriisiaikoina tämän tyylinen rahasto tuo suojaa sijoittajan salkkuun. Monet sijoittavat miettivät näinä aikoina mihin sijoittaa, kun korot ovat matalalla, ja osakkeiden arvostustaso korkealla. Myös nouseva inflaatio tarkoittaa yleensä korkojen nousua, mikä taas tarkoittaa perinteiselle korkosijoittajalle huonoja aikoja. Tekoälyn strategiassa on mahdollista hyötyä edellä mainittujen omaisuusluokkien hintojen laskuista - mutta rahasto pärjää hyvin myös ympäristössä, jossa korot laskevat ja osakkeet nousevat.

Onko rahasto tarkoitettu vain institutionaalisille sijoittajille vai voiko siihen sijoittaa kuka tahansa?

Rahasto on tarkoitettu kaikille sijoittajille, jotka haluavat parantaa perinteisen korko-osakeportfolion riski-tuottosuhdetta ja haluavat hajautusta perinteisten long-only strategioiden lisäksi. Muun muassa näistä syistä myös isot eläkeyhtiöt sijoittavat tämän tyylisiin strategioihin.

Millainen tekoäly rahastossa on?

Käytössä on brittiyhtiö Gradient Systems (ent. Prowler.io) kehittämä tekoäly. Yritys on itsessään alan edelläkävijä. Gradient Systemsin tekoälyn tapauksessa kymmenet eri alojen tohtorit ovat osallistuneet tekoälyn toimintaperiaatteiden kehittämiseen. Teemme Mandatumilla jatkuvaa yhteistyötä heidän kanssaan.

Testattiinko tekoälyä ennen kuin se otettiin käyttöön?

Kyllä. Tekoälyä kehitettiin ja testattiin 1.5 vuotta ennen rahaston lanseerausta. Tekoälyllä simuloitiin myös sitä, miten se olisi pärjännyt historiallisten markkinakriisien aikana. Tekoälyn suosituksia on testattu niin vuoden 1987 osakemarkkinaromahduksen, 90-luvun laman, IT-kuplan ja vuoden 2009 alkaneen finanssikriisin suhteen. Näissä simulaatioissa tekoäly pärjäsi huomattavasti markkinoita paremmin.

Miten tekoälyä kehitetään?

Rahasto hyödyntää ennusteissaan jatkuvasti päivittyvää markkinadataa. Näin varmistetaan, että sijoituspäätökset pohjautuvat dynaamiseen analyysiin.

Tämän lisäksi tekoälyn pohjana toimivia malleja kehitetään ja testataan jatkuvasti. Niiden suhteen katsotaan, mikä toimii ja miten malleja on optimaalisinta hyödyntää rahastossa. Tämä työ on jatkuvaa ja teemme sitä tiiviissä yhteistyössä Gradientin ammattilaisten kanssa.

Lue lisää Managed Futures -sijoituskorista.

Jaa artikkeli