Deltamuunnos varjostaa positiivista markkinakehitystä

Koronaviruksen deltamuunnoksen leviäminen on syrjäyttänyt inflaation markkinoiden ykköshuolenaiheena. Viruksen uuden aallon pelätään pitkittävän talouksien avaamista ja talouden toipumista.

Huhti-kesäkuun aikana sijoitusmarkkinoiden ykköshuolenaiheeksi noussut kiihtyvä inflaatio näyttää kesän aikana jääneen deltamuunnoshuolien varjoon. Uuden virusmuunnoksen osalta markkinoiden huolenaiheena on rajoitustoimien pitkittyminen, mikä saattaisi viivästyttää ja heikentää talouden toipumista. Lisäksi markkinoilla on pantu merkille viime viikkoina julkaistut tutkimukset, joiden mukaan rokotteiden teho uutta virusmuunnosta vastaan on hieman heikompi kuin aiempia muunnoksia vastaan.

Raportoidut luvut osoittavat inflaation kiihtyneen edelleen, mutta inflaatio-odotukset ovat maltillistuneet ja markkinatoimijat tuntuvat ostavan keskuspankkiirien viestin siitä, että kyseessä on ennemminkin lyhytaikainen inflaatiopiikki kuin pidempiaikainen ilmiö. Seurauksena korkotaso on kesän aikana laskenut uudelleen alkuvuoden nousupiikin jälkeen. Samaan aikaan USA:ssa keskuspankkiirit kuitenkin väläyttelevät rahapolitiikan kiristämistä. Viimeisimpien lausuntojen mukaan päätöksiä voitaisiin tehdä jo tämän vuoden puolella. Euroopassa keskuspankilla ei uskota olevan kiirettä rahapolitiikan kiristämiselle, mutta sijoittajan kannattaa varautua myös Euroopassa, sillä euroalueen koroilla on taipumus myötäillä jenkkikorkojen liikkeitä.

Talouden toipuminen jatkuu

Talouskasvu on jatkunut vahvana viruspeloista huolimatta, mutta julkaistava talousdata ei enää yllätä markkinatoimijoita positiivisesti. Tämä viitannee siihen, että talouden toipumisessa voimakkaimman kasvun vaihe alkaa taittua ja talouskasvu hakeutua lähemmäs pidemmän aikavälin trendikasvua.

Tukea toipuvalle taloudelle on edelleen luvassa, sillä USA:n infrastruktuuripaketti sai senaatissa taakseen demokraattien lisäksi osan republikaanisenaattoreista ja on näin askeleen lähempänä lopullista hyväksyntää. Viimeinen askel, edustajainhuoneen hyväksyntä, saattaa kuitenkin olla kovemman työn takana, sillä edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi on viestinyt haluavansa kytkeä paketin osaksi laajempaa menokehystä, jota republikaanit vastustavat.

Mennessään läpi kooltaan merkittävä paketti tukisi USA:n talouskasvua lähivuosina. Pakettia on kuitenkin kritisoitu muun muassa siitä, että se lisäisi raaka-aineiden kysyntää tilanteessa, jossa hinnat ovat jo muutenkin olleet selkeässä nousussa.

Osakkeet edelleen houkuttelevia suhteessa korkosijoituksiin

Siinä missä talouskasvu ei enää ole yllättänyt positiivisesti, osakemarkkinoita tukee yritysten vahva tuloskasvu. Toisella vuosineljänneksellä yritykset ovat keskimäärin ylittäneet markkinoiden odotukset selkeästi jo neljäntenä tuloskautena peräjälkeen. Tuloskasvun ohella korkosijoitusten alhainen tuotto-odotus on monelle sijoittajalle syy pitäytyä osakkeissa huolimatta korkeahkosta arvostustasosta. Lähivuosien tuotto-odotus on kuitenkin maltillistunut kovan kurssinousun myötä, eli osakemarkkinat hinnoittelevat jo varsin suotuisaa näkymää lähivuosille, mikä puoltaa maltillisuutta riskinotossa. Olemme tämän vuoden aikana pitäneet osakepainon ennallaan vähentämällä kurssinousun verran. Tällä linjalla olemme jatkaneet myös heinä-elokuussa.

Lue lisää: Arvo-osakkeet vs. kasvuosakkeet - Onko arvo-osakkeisiin sijoittaminen kuoleva taiteenlaji?

Kesän aikana markkinat ovat hinnoitelleet maltillisesti loivempaa kulmakerrointa talouden toipumiseen, minkä seurauksena suhdanneherkkien toimialojen, kuten teollisuuden, raaka-aineiden ja rahoitussektorin, osakekurssit ovat kehittyneet maltillisemmin. Vastaavasti korkoherkät ja talouden suhdannevaihtelujen suhteen vakaammat toimialat, kuten teknologia, terveydenhuolto ja päivittäistavarat ovat tuottaneet paremmin. Näkemyksemme mukaan pidemmällä aikavälillä markkinakuva on kuitenkin hyvin samankaltainen kuin ennen kesää, minkä takia olemme elokuussa muokanneet osakesijoituksia hieman suhdanneherkempään suuntaan. Lisäykset on kohdennettu pääosin teollisuusyhtiöiden osakkeisiin, joiden näemme hyötyvän eniten mahdollisesta infrastruktuuripaketista.

(Juttu jatkuu)

 

Kovaa peliä Kiinassa

Kiinassa hallinto kiristää otettaan teknologiayhtiöistä. Jo aiemmin suurten teknologiayhtiöiden sääntelyä on kiristetty, mutta kesän aikana ote on tiukentunut ja viranomaiset ovat ilmoittaneet uusista toimista muun muassa yksityisyyden suojaan ja kuluttajien ostopäätöstä ohjaaviin algoritmeihin liittyen. Valtiollisen median rummuttama mantra, jonka mukaan mobiilipelit ovat ”mielen oopiumia” lapsille, ovat saaneet kansainväliset sijoittajat pelkäämään, että kaikkea ei ole vielä nähty. Seurauksena kiinalaisista osakkeista on hankkiuduttu hanakasti eroon, ja osakemarkkinan tuottokehitys on ollut selkeästi länsimarkkinoita heikompaa.

Teknologiayhtiöiden kohdalla kyse onkin todennäköisesti pidempiaikaisesta vastatuulesta. Vähentämällä sijoituksia Kiinan markkinoilla kansainväliset sijoittajat ovat kuitenkin laittaneet myyntiin myös sellaisten toimialojen yhtiöitä, joita kiristyvä ja lisääntyvä sääntely ei koske. Näkemyksemme mukaan tämä luo mahdollisuuksia aktiivisille osakepoimijoille, minkä vuoksi emme ole vähentäneet sijoituksia Kiinan markkinoille. Kiina oli jo ennestään länsimarkkinoita edullisemmin hinnoiteltu ja talouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat edelleen hyvät.

Korkosijoituksissa kannamme mieluummin yritysriskiä kuin korkoriskiä

Yrityslainojen riskilisät ovat pysytelleet alhaisina, mistä johtuen tuotto-odotus on alhainen ja houkuttelevia ostokohteita rajatusti. Seurauksena olemme antaneet käteisen ja siihen verrattavien rahamarkkinasijoitusten painon kasvaa maltillisesti. Korkosijoitusten painotus on kotimarkkinoillamme pohjoismaisissa yhtiöissä, jotka tunnemme hyvin ja joiden tuottopotentiaalin näemme suhteellisesti tarkasteltuna hyvänä. Lisäksi näemme mahdollisuuksia lainamuotoisessa sijoittamisessa. Emme sijoita euroalueen valtionlainoihin heikon tuottotason takia ja valtionlainojen osuus korkosijoituksissa on hyvin pieni.

Lue lisää: Korkosalkun koko nousi yli miljardin euron rajapyykin - millaista tuottoa asiakkaat ovat saaneet?

Heinä-elokuussa olemme vähentäneet sijoitusten korkoriskiä myymällä mannereurooppalaisia, pitkän juoksuajan joukkovelkakirjoja. Vastaavasti olemme maltillisesti lisänneet pohjoismaisia, lyhyen korkoriskin yrityslainoja. Kompensaatio ylimääräisen korkoriskin kantamisesta on näkemyksemme mukaan tällä hetkellä huono, eivätkä pitkän juoksuajan sijoitukset tästä syystä houkuttele, vaan pidämme korkoriskin hyvin maltillisena. Vähäinen korkoriski tarkoittaa myös pienempää negatiivista vaikutusta siinä tapauksessa, että inflaatio kiihtyisi odotuksia korkeammaksi ja korkotaso sen seurauksena nousisi uudelleen.