Anturit herkkinä

Vaisalan Kai Öistämö: Asiantuntemuksen ja positiivisen energian ruokkiminen ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä.

Kuvat ja video: Ilkka Saastamoinen

Neuvotteluhuoneen ikkunoiden takana sää on marraskuisen harmaa: neljä lämpöastetta ja pientä tihkua. Eli melko tavanomainen – päivän ylin lämpötila Kaisaniemessä mitattuna on tuona päivänä tyypillisesti 4,7 astetta.

Tiedämme tämän kaiken Vaisalan mittausteknologian ansiosta, sillä sen tuloksista Ilmatieteen laitos koostaa dataa. Kyse on pienistä luvuista, jopa desimaaleista, mutta niiden merkitys on kaikkea muuta kuin pieni. Vaisalan toimitusjohtaja Kai Öistämö piirtää käsillä ympyrää neuvotteluhuoneen pöydän tummaan pintaan.

”Ilmastonmuutos on valtava, kaiken läpi tunkeva muutos, jota voi ajatella monessa suhteessa samalla tavalla kuin digitalisaatiota aikanaan”, aikaisemmin Nokian johtotehtävissä yli kaksikymmentä vuotta työskennellyt Öistämö sanoo.

”Samoin kuin digitalisaation alkuvaiheessa, talouselämä alkaa vasta ymmärtää, kuinka syvä ja fundamentaalinen muutos on. Se tulee muuttamaan pääomien sijoittumista ja luo uudenlaisia liiketoimintamalleja. Asiat, jotka olivat arvokkaita aikaisemmin, eivät enää ole, ja toisaalta tulee uusia mahdollisuuksia luoda arvoa.”

Kai Öistämö

”Moni yritys yrittää löytää toiminnalleen merkityksellisyyttä, meidän ei tarvitse hakea.”

Vaisala on muutoksen ytimessä monella tapaa: se valmistaa mittalaitteita ja -järjestelmiä paitsi sään ja ympäristön havainnoimiseen myös esimerkiksi päästöjen vähentämiseen teollisuudessa. Ilmastonmuutoksen kaltaisiin globaaleihin haasteisiin vastaaminen on yhtiön tuoreen strategian keskiössä.

Runsaan vuoden verran Vaisalaa luotsannut Öistämö toteaa, että ilmastonmuutos on hänelle tärkeä asia paitsi yrityksen toimitusjohtajana myös henkilökohtaisesti, etenkin omien lasten kautta.

”Se, että liiketoiminnalla on oikeasti merkitystä ihmiskunnan hyvinvoinnille, on suuri innostuksen aihe niin minulle kuin koko henkilöstölle. Moni yritys yrittää löytää toiminnalleen merkityksellisyyttä, meidän ei tarvitse hakea sitä.”

Johtajan on osattava kysyä oikeat kysymykset

Öistämö vertaa ilmastonmuutoksen luomaa nykytilannetta siihen, kun Vilho Väisälä vuonna 1936 perusti Vaisalan ja kehitti menestyksekkään radiosondin.

”Oli ongelma, johon ei ollut kunnon mittajärjestelmiä: kuinka saadaan luotua hyviä sääennusteita.”

Nykyään Vaisala kehittää ja valmistaa laitteita ja järjestelmiä, joiden avulla voidaan paitsi seurata ilmastonmuutosta myös auttaa siihen sopeutumisessa esimerkiksi ennustamalla sään ääri-ilmiöitä.

”Tieteeseen perustuvista tavoitteista on puhuttu viime vuosina paljon. Me tuotamme sitä faktuaalista dataa”, Öistämö sanoo.

Ehkä kaikkein merkityksellisimmässä roolissa ovat hänen mukaansa kuitenkin ne mittalaitteet, joiden avulla yritykset pystyvät taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan: mittaamaan ja kontrolloimaan omia prosessejaan, kuluttamaan aiempaa vähemmän energiaa ja raaka-aineita sekä vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

”Vaisala on vähän yli 80-vuotias startup.”

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia uusia sovelluksia ovat esimerkiksi biokaasumittalaitteet, joiden avulla biokaasun tuotantoprosessia voidaan optimoida ja minimoida kasvihuonekaasujen päästöt. Tai tuulilidarit, eräänlaiset tutkat, joita hyödynnetään uusien tuulipuistojen sijaintien suunnittelussa.

Innovaatioihin satsaaminen näkyy numeroissa. Vaisalan ympäri maailmaa työskentelevästä 1 900 työntekijästä lähes joka neljäs työskentelee tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 380 miljoonaa euroa ja investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen nousivat yli 50 miljoonaan euroon.

Öistämö on työskennellyt pitkään teknologisten innovaatioiden ytimessä. Nokian jälkeen hän työskenteli amerikkalaisen teknologiayhtiö InterDigitalin operatiivisena johtajana. Öistämö teki aikanaan väitöskirjansakin relevantilta alalta, signaalikäsittelystä. Kuinka syvällä hän on johtajana mukana Vaisalan kehitys- ja innovaatiotyössä?

”Näen teknologiayrityksen nykyjohtamisen niin, että päätöksenteko pitää olla delegoituna niin lähelle asiantuntijoita kuin mahdollista. Johtajan tehtävä on luoda tähän sopiva ympäristö ja käyttää aikaa siihen, että ymmärtää avainasiat itsekin.”

Öistämön mukaan syvällistä ymmärrystä tarvitaan ennen kaikkea kysymysten esittämiseen.

”Joskus vaikuttaminen on sitä, että antaa muiden puhua.”

20211217_mandatum_life_2560x_sRGB_01.jpg

Innostus tarttuu, ja sitä on ruokittava

Öistämössä on kuvattu yhdistyvän syvällinen ymmärrys sekä teknologiasta että liiketoiminnasta, samoin akateeminen ja käytännöllinen orientaatio. Kun häneltä kysyy, mikä näistä osa-alueista sytyttää eniten, vastaus on: ihmiset.

”Se, että on mahdollisuus työskennellä syvällisesti asiansa osaavien, äärimmäisen mielenkiintoisten ihmisten kanssa.”

Öistämön mukaan Vaisalassa on Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuinen työyhteisö, joka on perua yrityksen historiasta: Vilho Väisälän kehittämä ensimmäinen radiosondikin myytiin suorilta Yhdysvaltoihin, arvostettuun MIT-yliopistoon.

”Kun nykyisin puhutaan startup-yrityksistä, Vaisalan ydin on juuri sitä. Yrityksen kulttuurissa on vahvana optimismi, uuden kehittäminen ja pelottomuuskin siitä, että tulevaisuus nähdään mahdollisuutena eikä uhkana. Niin hassua kuin se on sanoakin, Vaisala on vähän yli 80-vuotias startup.”

Tätä kulttuuria pitää johtajan myös vaalia ja ruokkia.

Kai Öistämö

”Minun mentaalinen viiteryhmäni on maailma.”

”Innostuneisuus ja positiivinen energia tarttuvat, se on oikeasti makea juttu. Tämä on tärkeä asia, joka koskee kaikkia kohtaamisia. Pitää yrittää luoda konteksti ja kulttuuri, jossa on merkittävästi enemmän energiaa antavia kuin väsyttäviä kokouksia.”

Osaamiseen ja innovaatioihin perustuvassa teknologiayrityksessä henkilöstö on kultaakin kalliimpi. Öistämön mukaan henkilöstön sitouttaminen ja uuden osaamisen löytäminen ovat yksi johdon avaintehtävistä. Kasvuyrityksessä tämä on jatkuva haaste.

”Teemme äärimmäisen vaikeita asioita, ja henkilöstön on oltava maailman parasta siinä, mitä se tekee. On tärkeää, että tästä tasosta ei tingitä. On aidosti haettava maailman parhaita osaajia.”

Öistämön mukaan Suomessa on ollut vuosikymmeniä ainutlaatuinen osaamiskeskittymä ja ekosysteemi sään ja mittaustekniikan ympärillä, eräänlainen säähavaintojen oma Piilaakso. Tästä kielii hänen mukaansa muun muassa se, että Petteri Taalas on Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääjohtaja.

”Missä muualla on suomalainen johtajana vastaavalla paikalla?”

Suomi on ollut erinomainen kehitysalusta Vaisalalle, vaikka Öistämön mukaan yritys onkin täysin globaali. Hän on itse tässä mielessä edustamansa yrityksen näköinen: hänellä on laajat kansainväliset verkostot.

”Koen suomalaisuuden tärkeänä arvopohjana, mutta monessa asiassa minun mentaalinen viiteryhmäni on maailma. Ehkä kansainvälisyys on sitä, että on kokemusta siitä, miltä hyvä näyttää maailman tasolla.”

Vaikeat päätökset kannattaa tehdä heti

Maailmassa tarvitaan ja kerätään yhä enemmän dataa. Yksi Vaisalan kasvualueista liittyy hyvinvointiin. Yrityksen laitteilla varmistetaan esimerkiksi, että lääkkeiden kehitysympäristössä lämpötila ja kosteus pysyvät vaadittujen raja-arvojen sisällä.

”Jos otetaan 50 suurinta lääketeollisuuden valmistajaa maailmassa, joka ikinen on jollain tavalla meidän asiakkaamme. Sama koskee koronarokotteiden valmistajia.”

Vaisala on tehnyt pitkään hyvää tulosta, ja myös tulevaisuus näyttää lupaavalle: yhä vain teknistyvässä maailmassa Vaisalan tarjoamalle osaamiselle ja välineistölle on kysyntää. Millaista on ollut tulla toimitusjohtajaksi tällaiseen yritykseen?

”Onhan se etuoikeus. On paljon hauskempaa ja innostavampaa yrittää tehdä erinomaisesta vielä parempaa kuin kääntää yritystä.”

Vaikeampiakin hetkiä on nähty. Öistämön parikymmentä vuotta kestäneeseen Nokia-uraan mahtui sekä loistavaa kasvun aikaa että vaikeita vuosia, jotka päättyivät matkapuhelinliiketoiminnan myymiseen.

”Toisaalta koen, että molemmista jäi paljon itselle. Kasvun vuosista rohkeus sekä kansainvälisyys. Se, että ei katso ensin Suomeen ja vasta sitten maailmaan.”

Vaikeista vuosista riittää ammennettavaa päätöksentekoon.

Öistämö on kiitollinen kokemuksesta ja vastuusta, joka hänelle nuorena Nokialla annettiin.

”Yritän aina muistuttaa, että joku uskoi meihin, kun olimme 25–30-vuotiaita. Pitää muistaa itsekin antaa mahdollisuuksia.”

Myös vaikeista vuosista riittää ammennettavaa työhön, etenkin päätöksentekoon.

”Vaikeiden asioiden lykkääminen ja vielä kovemmin yrittäminen ei useinkaan kannata. Jos on vaikeita päätöksiä, ne kannattaa tehdä heti. Aika ei paranna asioita.”

Suurimpana onnistumisenaan – tai ainakin hienoimpana kokemuksenaan – Öistämö pitää viime vuosien uusiutumista, uuden uran löytämistä ja omien energiatasojen täyttämistä. Nokian jälkeen, ennen InterDigitalia, Öistämö työskenteli amerikkalaisessa pääomasijoitusyhtiö Siris Capital Groupissa.

”Nokia-ura oli todella antoisa ja ainutlaatuinen, enkä kadu päivääkään. Elämästä tekee huomattavasti parempaa se, kun pystyy uusiutumaan ja löytämään uusia mielenkiinnon kohteita. Uuden oppiminen on todella tärkeää sekä itselle että organisaatiolle.”

20211217_mandatum_life_2560x_sRGB_02.jpg

Keskitä energia vahvuuksiin

Öistämö palaa lempiaiheeseensa, ihmisiin. Hän kertoo, kuinka huomasi joskus istuvansa illalla myöhään New Yorkissa kokoushuoneessa, jossa saman pöydän äärellä oli hyvin erilaisista ympäristöistä ja taustoista tulleita, eri-ikäisiä ihmisiä työskentelemässä täysin tasa-arvoisesti jonkin yritysoston parissa.

”Se energia, joka tarttui parikymppisistä, huippuyliopistoista valmistuneista ja huippuälykkäistä kavereista! Se oli hieno kokemus. Pöydän ympärillä oli enemmän luonnollista diversiteettiä, millä tahansa mittarilla mitattuna, mitä olin koskaan aikaisemmin kokenut. Näen diversiteetin luomisen myös Vaisalassa tärkeimpänä strategisena päätöksenä.”

Kokemus on opettanut avoimuutta.

”Huippuosaaminen voi tulla mistä tahansa ja näyttää miltä tahansa. Huippuosaajat voivat olla nuoria, vanhoja, mitä tahansa sukupuolta.”

Kansainväliset kokemukset ovat vaikuttaneet Öistämön arvoihin, joissa korostuvat tiimi, ihmiset ja osaaminen. Asioista voi olla eri mieltä, mutta on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa, hyväksyttävä erilaista ajattelua ja pystyttävä keskustelemaan.

Huippuosaaminen voi tulla mistä tahansa ja näyttää miltä tahansa.

”On hyvä pitää mielessä, miksi työpaikalla ollaan. On keskimäärin mukavampaa saada aikaan kuin olla saamatta.”

Öistämö viittaa useaan otteeseen ”piikikkääseen johtamiseen”, spiky leadership. Käsitteen taustalla on havainto, jonka mukaan parhaan menestyksen takana ovat usein sellaiset johtajat, joilla on muutaman liiketoiminnan kannalta relevantti erityisvahvuus – sen sijaan, että he olisivat kohtalaisen hyviä kaikessa. Johtamisessa voi olla tehokkaampaa keskittyä kunkin uniikkeihin vahvuuksiin kuin yrittää parantaa heikkouksia.

Öistämö toteaa, että kaikilla meillä on suunnilleen yhtä paljon vahvuuksia ja heikkouksia. Mitkä ovat hänen heikkouksiaan?

”Vaimo nostaisi varmaankin esiin luontaisen laiskuuden. Se on tosin kaksipiippuinen asia: toisaalta sitä, että pystyy keskittymään olennaiseen. Toisaalta vaikkapa kotona kaikki asiat eivät tule aina tehtyä ihan oma-aloitteisesti.”

Varsinaisesta laiskuudesta eivät kieli Öistämön säännölliset tennisvuorot seitsemältä aamulla, vaikka hän on aamu-uninen. Hän käy pelaamassa samojen kavereiden kanssa, joiden kanssa kilpaili teini-ikäisenä. Panoksena on se, kuka maksaa kahvin, mutta kilpailu on Öistämön mukaan yhä yhtä veristä.

”Muutama pallo pallotellaan, ja sen jälkeen se on totisinta totta. Se on erittäin hauska tapa aloittaa päivä. Kello 8.30 olen täynnä energiaa.”

Innovaatioiden johtamisen kolme periaatetta
1. Johtaminen on tiimityötä

Tärkeintä on, että henkilöt ja osaaminen ovat oikeita. Tämä ei tarkoita pelkästään asiantuntemusta yksittäisissä asioissa vaan myös sitä, että johtajat ymmärtävät laajasti asioiden taustat ja kontekstit. Näin pystyy johtamaan organisaatiota oikeaan suuntaan ja luomaan ympäristöjä, joissa asiantuntijat voivat saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset.

2. Kysymällä voi vaikuttaa

Paras tapa johtaa innovaatioita on kysyä oikeita kysymyksiä ja kuunnella. Välillä on kiinni onnesta ja välillä taidosta, että löytää oikeat asiat, joihin käyttää eniten energiaa. Kyky kysyä riittävän monta kysymystä ja sitä kautta kuulla asiantuntijoita on erittäin tärkeä johtajan piirre.

3. Johtamistyyli on vapaa

Ei ole yhtä oikeaa johtamistapaa joka tilanteeseen. Välillä pitää olla pragmaattinen ja katsoa asioita operatiivisesti, välillä strateginen, välillä pureutua syvälle yksittäiseen teknologiaan. Pitää miettiä, mikä on kussakin tilanteessa paras tapa vaikuttaa ja millä keinoin koko tiimiltä syntyy paras tuotto.