Työnohjaajan neuvo: älä anna pelon ohjata reaktiota

Työnohjaaja Taina Riipinen kehottaa ottamaan yhden asian kerrallaan ja pitämään tekemisen ytimen kirkkaana mielessä.

Kuva: Nelly Björkholm

Hallinnan tunne katoaa, kun tutut rakenteet rapisevat. Yhtäkkiä kaikki muuttuu epävarmaksi. Miten sellaisessa tilanteessa pystyy jatkamaan työntekoa tai pitämään yritystä pystyssä?

Johdon työnohjaaja Taina Riipisellä (Taina Riipinen Oy) on konkreettinen neuvo. Epävarmuuden keskellä täytyy pyrkiä hallitsemaan ainakin omat ajatukset ja mielikuvat.

“Toteutamme sen, minkä ajattelemme toteuttaa.”

Erota todelliset ja kuvitteelliset uhat                                                                                                                                    

Riipisen asiakkaisiin kuuluu niin pörssi- kuin pk-yrityksiä koko Suomen alueella. Tuki työyhteisöille on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Tarpeet vaihtelevat toimialoittain.

”Palvelualalla huolista suurimmat riippuvat talouteen ja rahaan. Sosiaali- ja terveysalalla työ on juuri nyt todella kuormittavaa. Hallinnossa ja opetuksessa työnkuvat ovat vaihtuneet lennossa”, Riipinen luettelee.

Yksi yhteinen neuvo sopii kaikille: kriisin keskelläkin on hyvä huomata ja tunnistaa ne asiat, jotka ovat hyvin ja joista voi olla kiitollisia.

”On tärkeää pystyä iloitsemaan pienistä asioista, koska niistä saa ammennettua voimaa vaikeissa paikoissa. Jos pelko saa vallan, se alkaa ohjata reaktioita ja tuloksena voi olla vääriä päätöksiä. Todelliset uhat pitää erottaa kuvitelluista.”

Etene pienin, konkreettisin askelin

Tällä hetkellä työnohjauksessa korostuu hetkeen keskittymisen taito. Työnohjaajana Riipinen auttaa identifioimaan niitä asioita, joihin työyhteisöllä on tällä hetkellä kontrolli. Yhteistä suuntaa rakennetaan aluksi lyhyeksi hetkeksi kerrallaan. Sovitaan, että ensi viikkoon asti toimitaan tietyllä tavalla ja sen jälkeen, kun tietoa on kertynyt enemmän, toimintaa voi tarvittaessa muuttaa. Yhteisen kuvan maalaaminen luo konkretiaa, johon voi turvautua.

Arvot auttavat ihmistä valitsemaan oikein vaikeissakin olosuhteissa.

Mitä lujempaa kriisi iskee, sitä käytännönläheisempää tukea tarvitaan. Se saattaa tarkoittaa yksi kerrallaan toteutettavia tehtäviä, jotka on helppo suorittaa. Joskus tilanteet vaativat kädestä pitäen yhdessä kulkemista.

”Akuutin kassakriisin kanssa painiskelevaa yrittäjää ei auta, että häntä kehottaa netistä katsomaan tukivaihtoehtoja. Yrittäjä tarvitsee henkilökohtaisen tuen, jossa hänen yrityksensä mahdollisuudet kriisin keskellä käydään konkreettisesti läpi. Käytännössä se on eri rahoitusvaihtoehtojen tutkimista toiminnan uudistamiseen sekä kustannusten karsimista.”

Pidä mielessä toiminnan ydin

Kuormittavassa tilanteessa pärjää paremmin, kun perusteet kestävät. Arvot auttavat ihmistä valitsemaan oikein vaikeissakin olosuhteissa.

”Minulle itselleni tärkeimmät ja toimintaani ohjaavat peruspilarit ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja luotettavuus. Tämä on toimiva resepti myös poikkeustilanteessa, sillä toimintaani ohjaa aina asiakkaan tarve. Olen onnistunut, jos asiakas saa enemmän kuin osaa odottaa. Kun toimii oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja toteuttaa sen minkä on luvannut, niin tyytyväisyys omaan ja muiden tekemiseen vahvistuu.”

Kriisi on aina myös kasvun paikka. Vaikeinta poikkeustilanteeseen sopeutuminen on Riipisen kokemuksen mukaan heille, joilla ei ole kokemusta aikaisemmista kriiseistä. Jos kaikki on aikaisemmin mennyt tukevalla kasvukäyrällä, epävarmuuskestävyyttä ei välttämättä vielä ole.

”Epävarmuuden sietäminen on kasvumatka. Tästä kriisistä meillä on mahdollisuus ottaa oppia, muuttaa toimintatapaamme ja hyödyntää opittu seuraavan vastoinkäymisen varalle. Ei kannata jäätyä paikalleen, sillä muutos on pysyvää, halusimme sitä tai emme.”