Sijoittaminen voi olla yritykselle kriisinhallintaa

Suunnitelmallisuus auttaa yli tulevien hankalien aikojen.

Clay Banks, Unsplash

Sijoitukset eivät ole ehkä yrityksissä nyt päällimmäisenä mielessä, mutta niille kannattaa silti uhrata pari ajatusta, jos ei nykyhetken, niin tulevaisuuden varalta. Suunnitelmallisuus on valttia kriisiaikojenkin sijoittamisessa. 

”Määrittele ensin tavoitteet yrityksen sijoitustoiminnalle. Hyvinä aikoina tehty suunnitelma auttaa huonoina aikoina”, Mandatum Lifen salkunhoitaja Mika Heikkinen opastaa. Sijoittaminen on siis osa yrityksen riskinhallintaa. 

Kun tavoitteet ovat selvillä, tehdään suunnitelma. Yritys voi tehdä sen joko itse tai yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Aiemmin tehtyä sijoitussuunnitelmaa ei ole syytä heittää roskiin hurjinakaan aikoina, mutta se kannattaa käydä läpi ja tarvittaessa korjata. 

”Kriisit toivottavasti näyttävät yritykselle, että aiemmin tehty suunnitelma on toimiva. Suunnitelman voi sitten tarvittaessa kalibroida uudestaan”, Heikkinen sanoo. 

”Kassalla ei voi ottaa riskiä.”

Heikkisen mukaan sijoituskohteet riippuvat paljon siitä, mitä varoja yritys sijoittaa. 

”Kassalla ei voi ottaa riskiä.” 

Kassavaroissa voi miettiä, kuinka paljon niitä tarvitaan operatiivisessa liiketoiminnassa ja kuinka paljon jää käytettäväksi pidemmän ajan kuluttua. Jaon pohjalta voi valita itselleen sopivat sijoituskohteet. Kassanhallinnassa on olennaista, että se tuottaa kustannusten kasvua kompensoivaa tuottoa mahdollisimman pienellä riskillä. Likviditeetti eli rahojen saaminen tarvittaessa nopeasti käyttöön on olennaista. 

Sen sijaan jos taseessa on varoja, joille ei ole välitöntä käyttöä, tilanne on toinen. 

”Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, eikä siinä kannata yrityksenkään hötkyillä, jos omat kuviot ovat selvillä”, Heikkinen sanoo. Hänen mukaansa suunnitelmallisesti sijoittamisesta ja tulevaisuuteen varautumisesta on se hyöty, että kriisin kohdatessa yritys voi toimia aktiivisesti eikä sen rooliksi jää vain reagoida huonoihin uutisiin.