Pitkäjänteisesti ykköseksi

Vuonna 2008 Mandatum Life asetti tavoitteen olla Suomen paras työpaikka ja nosti henkilöstötyytyväisyyden strategiseksi päämääräkseen. Henkilöstöstä tehtiin yrityksen menestystekijä. Nyt Mandatum Life on Suomen paras työpaikka.

Kuva: Levälampi Photography

Vuonna 2008 Mandatum Life asetti tavoitteen olla Suomen paras työpaikka ja nosti henkilöstötyytyväisyyden strategiseksi päämääräkseen. Henkilöstöstä tehtiin yrityksen menestystekijä.

”Tuohon aikaan henkilöstölähtöisyys ei ollut mitenkään tavanomaista finanssialalla. Yhtiössä kuitenkin luotettiin siihen, että henkilöstön tyytyväisyys ja kukoistava bisnes ruokkivat toisiaan”, sanoo Mandatum Lifen henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt.

Tänä vuonna panostus palkittiin, kun yhtiö saavutti tavoitteensa ja valittiin parhaaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksen suurten yritysten sarjassa.

”Olemme todistaneet, että taloudellinen menestys vahvistaa työntekijöiden työssä viihtymistä. Toisaalta työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyys yhtiöön puskee meitä jatkuvasti kohti parempia tuloksia.”

Esimiestyölle resursseja

Gerdt muistuttaa, ettei yhtiön menestys ole tullut lyhyen aikavälin tempuilla. Mandatum Life on panostanut järjestelmällisesti esimiestyöhön, valmentavaan johtamiseen ja luottamuksen ilmapiirin vahvistamiseen.

”Harva esimies tahallaan johtaa huonosti. Epäonnistumisessa on usein kyse siitä, että esimiestyöhön ei ole aikaa, motivaatiota tai siihen ei ole saatu riittävästi ohjausta ja valmiuksia.”

90 prosenttia Mandatum Lifen työntekijöistä on ylpeitä työpaikastaan.

Vuonna 2010 yhtiössä alkoi esimiehille suunnattu Management School -koulutus, joka perehdyttää Mandatum Lifen yrityskulttuuriin ja tapaan johtaa. Kaikki esimiehet käyvät koulutuksen. Sen lisäksi pitkin vuotta on tarjolla jatkuvia, johtamistyön eri teemoihin liittyviä koulutuksia.

Jokaisella työntekijällä on oma lähiesimies, joka on aidosti läsnä. Tiimit ovat sen kokoisia, että esimiestyöhön on kunnolla aikaa.

”Meidän tehtävämme on poistaa esteitä hyvän esimiestyön tieltä ja tarjota valmiuksia ja työkaluja esimiehen roolin toteuttamiseen.”

Merkityksellisyys motivoi

Raha ei ratkaise kaikkea. Mandatum Lifen palkat ovat kilpailukykyisiä, mutta tilille kilahtava korvaus ei yksinään tuo draivia tekemiseen. Sitoutuneisuus työhön kumpuaa merkityksellisyyden kokemuksista. Jokainen pääsee vaikuttamaan työn lopputulokseen ja asiakkaan tyytyväisyyteen. Työntekijät saavat vastuuta tittelistä tai iästä riippumatta.

”Olemme luoneet yrityskulttuuria, jossa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja jokainen saa olla oma itsensä. Kaikilla on lupa menestyä ja kaikki uskaltavat tehdä myös virheitä.”

93 prosenttia kokee, että hänen työpanoksensa on tärkeä.

Henkilöstötyytyväisyyttä on seurattu tarkkaan. Yritys on osallistunut Great Place to Work -tutkimukseen joka vuosi vuodesta 2008 alkaen. Kahdella ensimmäisellä kerralla sijoituksia ei tullut, mutta sen jälkeen Mandatum Life on sijoittunut vuosittain parhaiden yritysten joukkoon.

Tutkimustulokset ovat antaneet yhtiölle hyvän vertailukohdan toiminnan kehittämiseen. Niiden avulla on pystytty parantamaan suorituskykyä ja kasvattamaan bisnestä.

Tyytyväisten työntekijöiden yrityksissä syntyy erinomaisia tuloksia. Great Place to Work -instituutin mukaan Suomen parhaiden työpaikkojen liikevaihto on kasvanut vuodessa 36 prosenttia. Kasvu on moninkertainen verrattuna keskiarvoon: Tilastokeskuksen mukaan suomalaisyritysten liikevaihto kasvoi vuodessa seitsemän prosenttia. Tulokset näkyvät työssä jaksamisessakin. Suomen parhaissa työpaikoissa sairauspoissa­olot ovat 1,6 prosenttiyksikköä pienemmät työntekijää kohti kuin yrityksissä keskimäärin.

”Henkilöstön hyvinvointi ja taloudellinen menestys kulkevat käsi kädessä.”

Jaa artikkeli