Pitkä suhde palkitsee

Immateriaalioikeuksien alalla tarvitaan kokeneita osaajia, ja siksi palkitsemisessakin keskitytään sitouttamiseen, sanoo Berggrenin henkilöstöjohtaja Kati Sasse.

Heli Kemiläinen

Immateriaalioikeuksien alalla tarvitaan kokeneita osaajia, ja siksi palkitsemisessakin keskitytään sitouttamiseen, sanoo Berggrenin henkilöstöjohtaja Kati Sasse:

”Tämä ei ole mikään pätkätyöhomma. On hirveän tärkeää saada hakija jo rekrytointitilanteessa ymmärtämään, ettei tätä alaa opi vuodessa. Ala tarjoaa laajasti haasteita eri uravaiheissa ja loputtoman oppimispolun kunnianhimoiselle oppijalle.

sasse_henkilokuva.jpg
Kati Sasse

Immateriaalioikeuksien alalle, etenkin patentoinnin näkökulmasta, ei ole täsmäkoulutusta. Uudet työntekijämme aloittavat heti pitkän sisäisen koulutuksen, ja heillä on tukena henkilökohtainen tutor. Työntekijöidemme täytyy läpäistä virallinen Patentti- ja rekisterihallituksen koe, jotta he voivat toimia auktorisoituina patenttiasiamiehinä tai tavaramerkkiasiamiehinä. Sen jälkeen patenttiasiamiesten on suoritettava Euroopan patenttiviraston asiamiestutkinto eli niin sanottu EQE-tutkinto (European Qualification Examination). Näiden tekemiseen kuluu työn lomassa helposti jopa viisi vuotta. Tuemme kouluttautumista muun muassa lukuvapailla sekä rahallisella palkitsemisella, kun tuloksia syntyy.

Berggren on täyden palvelun IPR-talo (Intellectual Property Rights). Tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelut ja digitaaliset ratkaisut asiakkaidemme immateriaalioikeudellisiin tarpeisiin. Yritys on perustettu jo vuonna 1936. Patenttiasiat ovat aina olleet toimintamme ytimessä, mutta vuosien varrella olemme laajentaneet osaamistamme koko immateriaalioikeuksiin liittyvän elinkaaren ympärille. Autamme asiakkaitamme strategioiden luomisessa sekä esimerkiksi brändien ja teknologisten keksintöjen suojaamisessa. Autamme tietenkin myös riitatilanteissa. Sellainen voi syntyä, jos jollakin yrityksellä on jäänyt vaikkapa oma keksintö tai tuote suojaamatta ja markkinoille tulee toinenkin samaa palvelua tai tuotetta tarjoava yritys.

Työsuhde-edut ovat koko henkilöstölle samat.

 

Asiakkaita meillä on pienistä startup-yrityksistä isoihin kansainvälisiin teollisuuskonserneihin. On vahvasti toimialakohtaista, kuinka merkityksellisiä immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat ovat yritykselle. Viime vuosina esimerkiksi startup-asiakkaidemme määrä on kasvanut. Työpöydällämme on muun muassa tekoäly- tai asioiden internet (IoT) -ratkaisuihin liittyviä kysymyksiä. Myös vanhemmat toimialat ovat murroksessa ja esimerkiksi paperiteollisuuden ajankohtaisissa kysymyksissä saatetaan tarvita sekä kemian, mekaniikan ja muiden eri teknologioiden sekä digitaalisuuden osaamista.

Berggrenissä työskentelee patenttiasiamiehiä, joilla on kaikilla tekninen korkeakoulutus, sekä IPR-asioihin erikoistuneita juristeja. Patenttiasiamiehet ovat diplomi-insinöörejä tai tohtoreita ja erikoistuneita eri teknologia-alueille. Lisäksi heiltä edellytetään halua opiskella juridiikkaa, sillä lakipuolen tuntemus on olennainen osa työtä. Myös kielellistä lahjakkuutta kaivataan, koska patenttitekstien laatiminen on vaativaa ja nyanssit voivat osoittautua hyvin merkityksellisiksi.

Rekrytoimme kunnianhimoisia ihmisiä, jotka haluavat kouluttautua, oppia uutta ja kehittyä.

Immateriaalioikeuksien ala on huippuosaajien niche-ala. Sitouttamisella on erittäin suuri merkitys palkitsemisessa. Pysyvyys näkyykin luvuissamme: yli 90 prosentilla työntekijöistämme on vakituinen työsopimus, ja työntekijöidemme keski-ikä on 46 vuotta. Keskimääräinen työsuhteen pituus on 11 vuotta.

Työntekijöillemme maksettavan lisäeläkkeen
määrä on neljä prosenttia jokaisen
omasta vuosipalkasta.

 

Ensisijaisesti houkuttelemme työntekijöitä työn sisällöllä. Tämä ei kuitenkaan ole kovinkaan tunnettu ala. Iso osa uusista työntekijöistämme löytyy nykyisten työntekijöidemme kontaktien ja verkostojen kautta. Rekrytointiin johtaneista vinkkauksista palkitaan niin rahallisesti kuin julkisin kiitoksin.

Varsinkin nuoria rekrytoitaessa on viime vuosina ilahduttanut se, miten paljon he kyselevät työyhteisöstämme, arvoistamme sekä työntekijöiden viihty­misestä. Näihin asioihin panostamme pitkäjänteisesti.

Berggrenissä yksi olennainen arvo on tasa-arvo. Se näkyy esimerkiksi siten, ettei meillä ole hierarkkisesti rakennettuja uraportaita, vaan kehittyminen on horisontaalista. Asiantuntijasta ei edetä tiimin esimieheksi ja siitä lopulta johtoryhmään, vaan esimiehen roolina on toimia tiimiläisten onnistumisen ja kasvun valmentajina ja mahdollistajina. Kaikki esimiehemme ovat samalla asiantuntijoita. Teemme kaikki rinnakkain työtä asiakkaidemme parhaaksi, niin assistentit, juristit kuin patenttiasiamiehet.

Työsuhde-edut ovat koko henkilöstölle samat, oli kyse sitten tulospalkkio-ohjelmasta tai vaikka puhelimista. Tulospalkkaus on sidoksissa yhtiön tulokseen, liiketoiminnan tulokseen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Myynnin palkkiotkaan eivät ole perinteistä pikapalkitsemista vaan perustuvat kokonaisuuteen, sillä alallamme myyntisyklit voivat olla melko pitkiä.

Yksi merkittävimmistä eduistamme on se, että maksamme kaikille työntekijöillemme lisäeläkettä. Tämä käytäntö on ollut Berggrenissä todella pitkään, vuodesta 2002 asti. Lisäeläkkeen määrä on neljä prosenttia jokaisen omasta vuosipalkasta. Yritykseltä se on mittava investointi: vuonna 2019 maksoimme lisäeläkettä lähes 400 000 euroa.

Vuonna 2019 maksoimme lisäeläkettä
lähes 400 000 euroa.

 

Lisäeläkkeen maksamisessa on vahva sitouttamisen elementti. Jos työntekijä on ollut meillä töissä vähintään viisi vuotta, hän saa lähtiessään 60 prosenttia kertyneestä eläkepotista omaan hallintaansa. Kun hän on ollut työsuhteessa vähintään kahdeksan vuotta, ovat eläkesäästöt hänen hallinnassaan kokonaan. Eläkerahojen sijoituskohteesta työntekijä saa päättää itsenäisesti alusta alkaen. Niiden suhteen emme lähde ketään neuvomaan. Yleisesti vaikuttaa siltä, että nuoremmat työntekijät ottavat sijoituksiinsa enemmän riskiä ja lähempänä eläkeikää olevat haluavat turvata kertyneet varat.

Työntekijämme arvostavat lisäeläkettä paljon. Toki nuoret saattavat työhaastattelussa sille välillä vähän hymähdellä, mutta ymmärtävät sitten, kun sen merkitystä avataan tarkemmin. Vanhemmat työntekijät ovat edusta erittäin iloisia, ja aina kun vuosittain järjestämme aiheeseen liittyvän info- ja keskustelutilaisuuden, tupa on täynnä.

Palkitsemisen tavat ovat muuttuneet vuosien varrella, ja tulevaisuudessakin asioita tarkastellaan tasaisin väliajoin uusin silmin. Lisäeläkkeen suhteen teimme muutoksia muutama vuosi sitten ja lyhensimme siihen sidottuja työskentelyvuosia. Aiemmin meillä piti olla töissä jopa 15 vuotta, ennen kuin lähtiessään sai lisäeläkkeen hallinnan täysin itselleen. Vaikka meillä tehdään edelleen hyvin pitkiä työuria, ovat ne silti lyhentyneet aiemmista vuosista, kun työntekijöiden liikkuvuus yleisesti on lisääntynyt.

Meillä ei ole hierarkkisesti rakennettuja
uraportaita.

 

Työsuhde-etujamme on muutettu vuosien varrella sellaisiksi, että ne tukevat arvojamme ja palvelevat kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme esimerkiksi luopuneet kokonaan työsuhdeautoista. Päätös liittyi osaltaan siihen, että purimme yhtiön sisälle vuosien saatossa rakentuneita erilaisia palkitsemisjärjestelmiä. Tasa-arvoiseen ajatteluumme ei myöskään sovi se, että meillä olisi erillisiä etuja johtoryhmälle.

Tulevaisuudessa kiinnitämme entistä enemmän huomiota siihen, miten huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja annamme heille siihen eväitä. Pyrimme mahdollistamaan osa-aikaisen työnteon kaikille, joilla on siihen tarvetta, emmekä vain lakisääteisesti esimerkiksi pienten lasten vanhemmille tai eläkeikää lähestyville. Kevennetty työaika kun voi olla tarpeen muulloinkin. Viime aikoina olemme myös tehneet yhteistyötä työterveyspalveluita tarjoavan kumppanimme kanssa ja järjestäneet työntekijöillemme esimerkiksi työhyvinvoinnin valmennuksia. Meillä on ollut luentoja aivoterveydestä sekä erilaisia valmennusryhmiä, joissa käsitellään liikkumista, työn tauottamista ja ravinnon merkitystä.

Keskimääräinen työsuhteen pituus
on 11 vuotta.

 

Berggrenin yrityskulttuurissa on todella tärkeää säilyttää inhimillinen asenne työhön. Totta kai venymme asiakasprojektien parissa, mutta työn ja vapaa-ajan tasapainosta emme tingi. Hyvinvointikyselyjemme tuloksissa näkyy, että olemme tässä myös onnistuneet.”