Peukalosäännöillä järjestystä kaaokseen

Yksinkertaiset peukalosäännöt voivat olla hyvä keino vellovassa pandemiataloudessa suunnistamiseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice Pekka Mattila sanoo, että monilla yrityksillä nämä säännöt ovat jo olemassa, mutta ne kaipaavat kiillotusta. 

Monimutkaisille strategioille on tilaa yksinkertaisessa bisnesympäristössä. Monimutkainen tilanne vaatii sen sijaan yksinkertaistamista ja yksinkertaista, nopeasti hahmoteltavaa toimintatapaa. Siinä pähkinänkuoressa Kathleen M. Eisenhardtin ja Donald N. Sullin parikymmentä vuotta vanhan Simple Rules -strategiaklassikon sanoma. Heidän mukaansa hankalassa, nopeasti muuttuvassa tilanteessa toimii parhaiten päätöksentekotapa, jossa linjauksia saadaan aikaan vastaamalla nopeasti muutamaan kysymykseen. Uudemman teoksen alaotsikko onkin ”Kuinka kukoistaa monimutkaisessa maailmassa?” 

Eisenhardtin ja Sullin mukaan oikeat kysymykset ja niitä seuraavat säännöt syntyvät usein kokemuksesta ja nimenomaan virheistä. Kokemus on osoittanut, että yritykselle riittää 2–7 kysymystä peukalosääntöjen määrittämiseen. 

Tänä keväänä suosiossa ovat myös skenaariot. Skenaariotyöskentelyssä mietitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia itse valittujen reunaehtojen puitteissa. Näitä mahdollisia tulevaisuuksia on suollettu yritysjohdon ja -hallitusten virtuaalikokouksissa tavallista kiihkeämpään tahtiin. 

Vaihtoehtoisia skenaarioita kehutaan siitä, että niiden avulla yrityksissä on helppoa ajatella irtonaisesti, päästää mielikuvitus valloilleen niin tulevaisuuden bisnesmahdollisuuksissa kuin uhkakuvissakin. Entä jos? -kysymysten esittäminen on tehokas tapa nostaa esille asioita, jotka muuten jäisivät pimentoon. Näin, koska skenaarioissa jo tehtävänannossa tavoitteeksi asetetaan äärimmäisyyksien kuvitteleminen. 

Tosin pandemia on noussut esiin vain harvassa skenaarioharjoituksessa ennen tätä kevättä, mutta esimerkiksi brittifirmat ovat hyödyntäneet pandemiatoimissaan brexit-skenaarioitaan.  

Milloin skenaariot eivät välttämättä toimi, Pekka Mattila? 

”Jos muuttuvia tekijöitä on monta. Silloin skenaariot monimutkaistuvat ja epämääräistyvät. Skenaarioiden vahvuus on ääripäissä ja yksinkertaistamisessa. 

Miten yritys voi kehittää peukalosääntönsä?  

”Monilla organisaatioilla on jo itse asiassa olemassa siihen työkaluja. Ne ovat vakiintuneita toimintatapoja ja periaatteita, mutta niitä ei ehkä ajatella sääntöinä. Hyvä esimerkki on sijoittaja Warren Buffettin klassikkosääntö, ettei hän koskaan osta yrityksiä, joiden toimintaa hän ei ymmärrä. Se on toiminut hänen strategianaan. Sääntöjä voi olla vaikka minkälaisia. Ne vain pitää tehdä yrityksissä näkyviksi ja käydä läpi.” 

Eräänlainen peukalosääntöjen ja periaatteiden läpikäynti ja listaaminen siis. Ja vaikka kysymyspatterin tekeminen niistä. Ja sitten eteenpäin?  

Kyllä. Niiden varaan voi rakentaa strategian, mutta myös esimerkiksi päivittäisen johtamisen periaatteet. Nyt kaivataan yksinkertaisuutta: jos näin ja näin, niin sitten me teemme näin.”