Mistä löytyy tulevaisuuden Apple? Kriisin keskeltä nousevat uudet sijoitusmaailman tähdet

Vuosi 2020 oli historiallinen markkinavuosi. Katseet kiinnittyivät markkinoiden nopeisiin liikkeisiin ja dramaattisiin osakemarkkinoiden nousuihin ja laskuihin. Pintakuohunnan alla eteni kuitenkin muutos, jonka seurauksena sijoitusmarkkinoiden uudet tähdet tekivät vääjäämätöntä nousuaan.

Palataan kuitenkin vielä hetkeksi koronapandemiaan ja sen aiheuttamaan tilanteeseen. Ennen koronapandemiaa elettiin historiallisen pitkän nousumarkkinan aikaa, joka kesti noin 11 vuoden ajan.

Koronapandemian vuoksi markkinat romahtivat, mutta dramaattisen laskun jälkeen nousu oli ennätysnopea. Markkinakorkojen alhainen taso ja vaihtoehtojen vähyys nosti yritysten arvostustasot historiallisen korkeiksi.

Esimeriksi Apple on ensimmäinen yhdysvaltalaisyhtiö, jonka markkina-arvo ylitti 2 biljoonan dollarin rajapyykin. Monen mielestä koronakriisin voittajana selvisi teknologiasektori, sillä teknologiasektorin pitkään jatkunut vahva veto jopa kiihtyi koronapandemian ajan. Viisi isointa teknologiafirmaa muodostavat ennätyksellisen suuren osan koko Yhdysvaltain osakemarkkinasta.

Keskellä tätä epätavallista markkinavuotta moni mietti, mitä on luvassa seuraavaksi ja mihin juuri nyt kannattaa pitkäaikaisia sijoituksia kohdentaa. Mistä siis löytyy tulevaisuuden tähtisektori tai uusi Apple? Tästä taas seuraa kysymys, mistä tulevaisuuden kassavirrat syntyvät ja mikä siihen vaikuttaa? Vastaus on helppo: ilmastonmuutoksen ajama murros energian ja raaka-aineiden tuotannossa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnalliseen kehitykseen ja sijoitusmarkkinoilla noteerattujen yhtiöiden toimintakykyyn. Yhtäältä ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä, jotka vaikuttavat monien yritysten tulevaisuudennäkymiin negatiivisesti. Ilman halua tai kykyä muuttua nopeasti nämä yritykset eivät tule olemaan tulevien vuosien pörssimenestyjiä. Toisaalta taas, ilmastomuutoksen torjunta avaa sijoittajille uusia sijoituskohteita ja mahdollisuuksia, jotka on syytä hyödyntää.

Ei siis ihme, että J.P. Morganin* sijoittajilla hiljattain teettämässä tutkimuksessa 71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että koronaviruksen aiheuttaman yllättävän riskin toteutuminen lisää tietämystä ja toimintaa myös jo tunnettujen riskien, kuten ilmastonmuutoksen varalle. Goldman Sachsin ESG-selvityksen mukaan koko ESG-teemaan sijoittavien rahastojen nettorahavirta on ollut positiivista jo useamman vuoden ajan, ja pelkästään tämän vuoden heinäkuussa niihin virtasi ennätykselliset 13 miljardia euroa.

Myös suomalaisten sijoittajien tulisi ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja edessä olevan energiamurroksen mahdollisuudet. Monet yritykset perustavat jo nyt koko liiketoimintansa ilmastomuutoksen torjuntaan, ja yhä useammat tekevät merkittävää tulosta samalla hakien vaihtoehtoja uusiutumattomien luonnonvarojen käytölle sekä päästöjen pienentämiseksi. Kriisien myötä orastavat trendit usein voimistuvat, joten markkinoilla muutos voi näkyä nopeasti. Tämän takia sijoitussalkun muokkaaminen ja ilmastoriskin huomioiminen kannattaa tehdä etupainotteisesti.  

Keinovalikoima on laaja. Esimerkiksi iShares Global Clean Energy ETF-rahasto, joka sijoittaa uusiutuvaan ja puhtaaseen (clean energy), kuten aurinko-, tuuli- ja lämpöenergiaan. Sen tuotto on ollut pelkästään vuoden 2020 vuoden alussa noin 34 prosenttia. Rahasto on sijoittanut muun muassa Plug Power Inciin, joka suunnittelee ja valmistaa vetykennoja. Vedyn merkitys energiatuotannossa ja energian varastoinnissa uskotaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Sijoitusten joukossa on myös voimakkaasti kasvanut Sunrun, joka on yhdysvaltalainen aurinkopaneelien asentaja ja huoltaja.  

Tulevaisuudessa tuottoja syntyy myös puhtaalla vedellä, sillä veden saatavuus ja viljely­olosuhteet vaikuttavat kuluttajien ja yritysten toimintaym­päristöön maailmanlaajuisesti. Veden saatavuus on monelle yritykselle halpaa ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin ilmastonmuutoksen vaikutusten joh­dosta. Esimerkiksi monikansalliset juomayhtiöt ovat joutuneet sulkemaan tehtaita Intiassa kuivuuden vuoksi. Monilla yhtiöillä onkin taloudellinen paine ja kannustin vedensaannin turvaamiseksi.

Tähän asiaan ollaan hiljalleen heräämässä. Markkinoiden hinnoittelu näkyy esimerkiksi iShares Global Water UCITS-niminen ETF-rahastossa, joka sijoittaa vesialan yrityksiin. Rahaston sijoituksista mainittakoon American Water Works, joka mm. tarjoaa juomavettä 46 osavaltiossa ja Xylem, joka valmistaa vesipumppuja ja muuta vesi-infrastruktuuriin tarvittavaa tavaraa.

Toisin sanoen, vaikka kriisi on aiheuttanut monelle yritykselle ja yksityishenkilölle taloudellisia haasteita, näyttää toistaiseksi siltä, että kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vastuulliseen sijoittamiseen on lisääntynyt kiihtyvää vauhtia. Tämä kehitys tulee jatkumaan.

Kiinnostaako vastuullinen sijoittaminen? Löydä itsellesi sopiva tapa sijoittaa vastuullisesti

  • Jos haluat korostaa sijoituksissasi vastuullisuutta, Mandatum Life tarjoaa sinulle Tulevaisuus-sijoituskorit.

  • Vastuullisuus on olennainen osa digitaalista varainhoitoamme. Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yrityksen tuottavat paremmin. Digitaalisen varainhoidon kaikki 5 valmista sijoituskoria on rakennettu vastuullisesti.
  • Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta Mandatum Lifessa

 

 

 

* https://www.jpmorgan.com/global/research/covid-19-esg-investing