Kannattavampaa palkitsemista

Palkitse oikein, menesty paremmin. Palkkiorahasto on kätevä ja tehokas työsuhde-etu. 

Kuva: Takaharu SAWA, Unsplash

Tulospalkkioiden suosio kasvaa. Syy on selvä: kannustava palkitseminen siivittää parempiin tuloksiin. Vuonna 2019 Suomessa tulospalkkiot olivat keskimäärin hieman yli seitsemän prosenttia vuosiansioista. Se vastaa noin kuukauden palkkaa. 

Palkkiorahastosta jää enemmän käteen 

Ei ole yhdentekevää, kuinka tulos- ja voittopalkkiot työntekijälle maksetaan. Palkkiorahasto eli henkilöstörahasto on sekä työnantajalle että työntekijälle huomattavasti kannustavampi tapa kuin suora rahasiirto. 

Jos palkkiot maksetaan Palkkiorahastoon, työnantajan ei tarvitse maksaa summasta henkilösivukuluja ja palkkiot voi vähentää verotuksessa. Kun työntekijä nostaa kertyneitä varojaan rahastosta, 20 prosenttia nostosta on verovapaata. 

Ammattimaista varainhoitoa 

Palkkiorahasto mahdollistaa työntekijöille vaivattoman tavan hyödyntää palkkioiden sijoittamisessa ammattimaista varainhoitajaa.  

Palkkiorahaston kautta varoja sijoitettaessa myös sijoituskohteiden valikoima on laajempi ja ehdot paremmat, sillä sijoitettava varojen määrä on suurempi kuin yksityisellä kuukausisäästäjällä. 

Potti kasvaa ajan myötä 

”Palkkiorahastossa on myös se etu, että vaikeina aikoina on jemmassa rahaa. Työntekijän kertyneestä rahasto-osuudesta siirtyy nostettavaksi vuosittain 15 prosenttia, josta työntekijä voi siis halutessaan tehdä noston. Jos palkkiot pitää rahastossa, potti kertyy ajan myötä isommaksi. Eläkkeelle siirtyessä tai työpaikkaa vaihtaessa kaikki kertyneet varat saa itselleen”, kertoo Mandatum Lifen palkitsemispalveluiden liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman. 

Mandatum Life hallinnoi yli 110 Palkkiorahastoa. Kaikkiaan henkilöstörahastoja on Suomessa tällä hetkellä 184. 

Palkkiorahasto on sekä työnantajalle että työntekijälle huomattavasti kannustavampi tapa kuin suora rahasiirto. 

Perustana palkitsemisjärjestelmä 

Onnistuneen henkilöstörahaston perusta on oikeudenmukainen ja läpinäkyvä palkitsemisjärjestelmä. Työnantaja voi sitoa rahastoon maksettavat palkkiot esimerkiksi yksikkö-, ryhmä- tai henkilökohtaisiin kriteereihin. 

”Lähtökohta on se, että Palkkiorahastoon kuuluu koko henkilöstö. Eri henkilöstöryhmien välillä voi tietysti olla erilaisia kriteereitä siitä, kuinka ja mistä heitä palkitaan. Mutta lähtökohtaisesti Palkkiorahaston piiriin kuuluu koko henkilöstö tai konsernin tietyn yksikön kaikki työntekijät.” 

Palkkiorahasto rakennetaan työnantajan tarpeisiin sopivaksi ja sen hallinnointiin saa apua. 

”Jos työnantajalla ei vielä ole tulokseen sidottua palkitsemismallia, me autamme sellaisen suunnittelussa. Selvitämme yhdessä, millaisista asioista kannattaa palkita ja miten. Kun palkitsemismalli on valmis, Palkkiorahasto laitetaan toimimaan sen mukaisesti.” 

Tuottava ja turvallinen 

Palkkiot saapuvat rahastoon säännöllisin väliajoin, ja säästöjen kehitystä voi jokainen rahastoon kuuluva seurata sähköisen palvelun kautta. 

Palkkiorahastojen toiminta perustuu henkilöstörahastolakiin, joka määrittelee muun muassa sijoitusstrategian reunaehdot. Rahaston on oltava tuottava mutta turvallinen. 

Palkkiorahastolla on oltava hallitus, joka vastaa sen sijoitusstrategiasta. Varainhoitajat auttavat rakentamaan rahastosta strategian mukaisen. 

”Palkkiorahasto voi sijoittaa myös yrityksen osakkeisiin, jolloin työntekijöistä tulee Palkkiorahaston kautta yrityksen omistajia. Tällainen järjestely sopii hyvin erityisesti pörssiyhtiöihin”, Hulkko-Nyman sanoo.  

Palkkiorahasto konkretisoi saavutetut tavoitteet 

Henkilöstörahastolaki uudistettiin vuonna 2011. Uudistuksen myötä rahastoon on voinut sijoittaa monen tyyppisiä tulospalkkioita, varoja nostaa vuosittain ja rahaston perustaa myös vähintään kymmenen hengen organisaatio. 

”Palkkiorahasto on näppärä keino konkretisoida työn tavoitteet ja palkitsemisen kriteerit koko henkilöstölle. Palkkiorahastosta jokainen näkee, että näin me suoriuduimme ja näin hyötyjä valui meille kaikille.” 

kannattavampaa_palkitsemista_GRAAFI.jpg

Palkkiorahasto on väline kannustavampaan palkitsemiseen. Kun palkkio maksetaan rahastoon – eikä käteispalkkiona suoraan tilille – työntekijä saa palkkionsa jopa 48 % suurempana. Työnantaja ei maksa rahastoon maksetuista palkkioista henkilösivukuluja. Työntekijälle nostettavista varoista 20 % on verovapaata. Kuvan esimerkki avaa eroa tuhannen euron esimerkkisummalla. 

Lähde: Mandatum Life

Jaa artikkeli