”Henkivakuutus on hyvätuloisten juttu” – ja 3 muuta myyttiä henkivakuutuksista

Monissa perheissä on vakuutettu niin asunto, auto, lemmikit ja harrastukset, mutta koko perheen toimeentuloa ei sen riskeistä suurimman, kuoleman, varalta ole mietitty lainkaan.

Läheisen kuolema on aina pysäyttävä hetki. Mutta kun pahin käy ja perheen toimeentulosta katoaa puolet, pahimman surun keskellä on mietittävä myös, miten tavallisesta arjesta selviää nyt ja vuosienkin päästä. Puolison kuollessa elintasoon voi aiheutua suurikin pudotus, ja pahimmassa tapauksessa arjesta ei enää selviä taloudellisesti.

Monissa perheissä on vakuutettu asunto, auto, lemmikit ja harrastukset, mutta koko perheen toimeentuloa ei sen riskeistä suurimman, kuoleman, varalta ole turvattu lainkaan.

Voi olla, että ei ole haluttu miettiä kuoleman kaltaista mullistusta ollenkaan tai esimerkiksi henkivakuutus on mielletty liian kalliiksi tai on ajateltu, että se ei ole vielä ajankohtainen. Jokaisen perheen kannattaisi kuitenkin jossain vaiheessa käydä oma tilanne läpi ja miettiä eri vaihtoehtoja.

Alta löydät vastaukset neljään yleiseen väärinkäsitykseen henkivakuutuksista sekä vinkkejä oman perheen tilanteen miettimiseen.

”Henkivakuutus ei ole meidän perheellemme vielä ajankohtainen”

Oman tai läheisten kuoleman miettiminen ei ole koskaan mieluinen asia, mutta erityisen etäiseltä se tuntuu nuorempana, kun elämä tuntuu olevan vasta alussa. Kuitenkin Suomessa kuolee joka vuosi lähes 10 000 työikäistä, joista neljä viidestä menehtyy sairauksiin.

Henkivakuutus on usein tarpeellisin turva juuri ruuhkavuosien aikaan. Näille vuosille ajoittuvat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon muuttaminen, asunnon ostaminen ja lapset. Ihania ja elämää mullistavia tapahtumia, mutta myös kalliita ylläpitää yksin. Yhdessä kun useimmiten asutaan isommissa vuokra-asunnoissa, pidetään parempaa autoa ja syödään vähän paremmin kuin mihin yksin olisi varaa. Kun kuvaan astuu asuntolaina tai vaikka lapset, useammasta elättäjästä tulee usein välttämättömyys.

Suuret elämänmuutokset ovatkin hyviä hetkiä pysähtyä ja miettiä perheen turvaa tarkemmin. Henkivakuutusta kannattaa harkita nuorempana myös siksi, että se on useimmiten silloin edullisempi ottaa.

”Minun tai puolisoni kuolema ei vaikuttaisi perheemme elintasoon merkittävästi”

Suomessa on kattava sosiaaliturva ja moni luottaakin, että valtio huolehtii myös puolison kuoleman kohdatessa. Lakisääteinen turva tuo perusturvan, mutta useinkaan kuoleman kohdatessa se ei kuitenkaan ole riittävä.

Esimerkiksi Suomessa avioliitosta leskeksi jääneet saavat leskeneläkettä, mutta monelle leskeneläkkeen pienuus tulee yllätyksenä. Keskimääräinen leskeneläke on runsaat 500 euroa, mikä aiheuttaa huomattavan leikkauksen kahden huoltajan talouden tuloihin verrattuna ja täten usein perheen elintasoon. Leskeneläkkeen saamiseen kuuluu myös tiettyjä ehtoja ja toisin kuin moni luulee, sitä ei saa automaattisesti lesken kuolemaan asti. Esimerkiksi alle 50-vuotias lapsettoman perheen leski ei saa käytännössä mitään tukea, sillä hänelle ei kuulu leskeneläkettä ollenkaan.

Suurelle osalle perheistä harrastusten ja matkustamisen lopettaminen ei riittäisi, vaan arjen lisäksi pitäisi vaihtoon pistää myös koti.

Avoliitossa asuneille ei kuulu leskeneläkettä tai muuta puolison kuolemasta selviytymisessä auttavaa etuutta. Ilman testamenttia pahimmassa tapauksessa avoparista toinen joutuu pahimman surun keskellä myös muuttamaan pois omasta kodistaan.

Perheessä kannattaa miettiä yhdessä, mitä perheelle tarkoittaisi käytännön tasolla, jos toinen puolisoista menehtyisi. Keskustelussa on hyvä käydä läpi kaikki pakolliset ja muuten arjen pyörittämiseen liittyvät menot, ja miettiä miten niistä selvittäisiin, jos perheen tulot yhtäkkiä putoaisivat. Suurelle osalle perheistä harrastusten ja matkustamisen lopettaminen ei riittäisi, vaan arjen lisäksi pitäisi vaihtoon pistää myös koti.

”Liian kallis”

Tietokoneen tai pesukoneen hajoaminen on puolison kuolemaa yleisempi tapahtuma. Kuitenkin toisin kuin pesukoneen hajoaminen, puolison kuolema voi suuren surun lisäksi mullistaa koko elämän.

Silti mielikuvissa henkivakuutus nähdään usein liian kalliina ja omaa tai puolison henkeä useammin vakuutetaan lemmikit, harrastukset tai jopa vene. Monille henkivakuutuksen todellinen hinta tuleekin yllätyksenä.

Esimerkiksi 100 000 euron henkivakuutuksen hintataso 30-40-vuotiaalle maksaa tyypillisesti korkeintaan muutaman kympin kuussa.

Henkivakuutuksen hintoihin vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi halutun turvan suuruus, vakuutettavien ikä ja terveydentila.

”Ei minulle kuitenkaan myönnettäisi henkivakuutusta”

Sairaudet ja terveydentila voivat vaikuttaa henkivakuutuksen saamiseen. Kuitenkin useimmissa tapauksissa henkivakuutuksen saaminen on mahdollista. Tämän vuoksi kannattaakin pyytää tarjous henkivakuutuksesta itselle ja juuri omaan tilanteeseen.