Efficient Network Partner: Palkitsemalla hyvää tekemistä saamme sitoutuneita työntekijöitä ja vastuunkantajia – kasvun avaintekijöitä

Efficient Network Partner on hätkähdyttänyt alalla poikkeuksellisilla henkilöstökäytännöillä. Puolet henkilöstöstä on jo tarttunut mahdollisuuteen päästä omistamaan työnantajaansa.

Juha Pyyhtiä ja Ilkka Säkkinen ehtivät nähdä yrityksissä monenlaisia epäkohtia ennen kuin he perustivat oman yrityksensä.

”Henkilöstöä ei haluta tai osata kuunnella, henkilöstön kehittymiselle ei anneta kunnollisia mahdollisuuksia tai hyvinvointiin ei panosteta”, Pyyhtiä ja Säkkinen listaavat tekijöitä, jotka heidän mielestään heikentävät henkilöstön viihtyvyyden lisäksi myös koko yrityksen tuottavuutta. Niinpä he halusivat tehdä nämä asiat omassa yrityksessä alusta asti eri tavalla.

Pyyhtiä ja Säkkinen perustivat sähkö- ja tietoliikennealalla toimivan Efficient Network Partnerin vuonna 2014. Ala oli molemmille kohtalaisen uusi, mutta riskin sijaan he näkivät hypyn tuntemattomaan mahdollisuutena. Yritys on saanut alallaan poikkeuksellisista yhteistyön malleista ja henkilöstökäytänteistään ihmettelyä ulkopuolisilta asti.

Palkitsemisella ohjataan huomio yksittäisistä onnistumisista koko yrityksen menestymiseen

Efficient Network Partnerilla yksittäisten työntekijöiden kehitys nähdään koko yrityksen kehityksenä ja kaikkien menestyksenä. Tämän vuoksi työntekijöiden kehittymishalua kartoitetaan jatkuvasti, ja eteenpäin haluavia kannustetaan ja autetaan konkreettisesti kohti tavoitteitaan. Jokaiselle työntekijälle annetaan tittelistä ja kokemusvuosista riippumatta aktiivisesti mahdollisuuksia jakaa omia ideoitaan ja ottaa vastuuta.

Toinen kantava periaate yrityksessä on yhdessä tekeminen ja yhdessä voittaminen. Tätä tukemaan on rakennettu myös yrityksen palkitsemismalli, jossa fokus on siirretty yksittäisten henkilöiden suorituksista yhteiseen menestymiseen.

Yrityksessä palkitaan esimerkiksi menestyneitä projekteja. Palkitseminen koskee aina koko porukkaa ja palkitsemisen perusteet ovat kaikille samat. Yksilöllistä, pelkkään omaan suoritukseen perustuvaa palkitsemista ei yrityksessä suosita, vaan uskotaan enemmin yhdessä onnistumisen voimaan. Yhteisiin tavoitteisiin keskittymällä kannustetaan työntekijöitä miettimään oman tehtävän sijaan kokonaisuutta: miten asioita voitaisiin tehdä paremmin oman tehtävän ulkopuolellakin ja miten työkavereita voisi auttaa.

 

Halutessaan yrityksen työntekijöistä voi tulla myös yrityksen omistajia, mihin noin puolet yrityksen henkilöstöstä on tarttunut. Yrittäjät uskovat, että tällä omistajuusmallilla he pystyvät myös palkitsemaan avokätisemmin kuin esimerkiksi pääomasijoittajien omistamassa yrityksessä.

”Meille on tärkeää palkita reilusti. Palkitsemisen periaatteet ovatkin olleet alusta asti meille selvät, mutta niitä on tietysti ajan myötä kehitetty yhdessä henkilöstömme kanssa”, Säkkinen kertoo.

”Myöhemmin lisämausteeksi palkitsemiseen on otettu Palkkiorahasto. Omien palkkioiden rahastointi on joustavaa ja jokainen työntekijä saa päättää rahastoinnista itse. Meille palkitsemisessa tärkeintä on, että hyvästä tekemisestä palkitaan, sillä siten saamme sitoutuneita työntekijöitä ja vastuunkantajia. He ovat erityisen tärkeitä jokapäiväisessä kasvussa ja kehityksessä”, Pyyhtiä jatkaa.

Koko verkoston menestys luo pitkäjänteistä menestystä

Efficient Network Partnerin liiketoiminnan ydin on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu, projektinjohto, rakentaminen sekä ylläpito. Yritys toimii maanlaajuisesti sähköverkkoyhtiöiden ja teleoperaattoreiden rinnalla.

Kuten yrityksen nimikin enteilee, yhdessä tekemisen ja yhdessä voittamisen ajattelu koskee koko verkostoa. Esimerkiksi perinteisesti alihankkijoina nähdyt tahot ajatellaan kumppaneina ja yhteistyö on tiivistä niin asiakkaan kuin vaikka tavarantoimittajien kanssa. Tämä ohjaa ajattelun lyhytaikaisesta projektifokuksesta ja toisten kustannuksella saaduista pikavoitoista pitkäjänteisyyteen, aitoon kumppanuuteen.

Juha Pyyhtiä

Me emme hae pikavoittoja, vaan haluamme luoda fiiliksen, että meidän kanssamme haluaa tehdä jatkossakin töitä.

 

”Meille on tärkeää, että koko meidän verkostomme pärjää. Me emme hae pikavoittoja, vaan haluamme luoda fiiliksen, että meidän kanssamme haluaa tehdä jatkossakin töitä. Asiakkaidemme tarpeet, henkilöstömme, laatu ja avoimuus sekä rehellinen kumppanuus ovat kaiken toimintamme ytimessä. Kun nämä asiat kunnossa, niin uskomme, että toiminta on myös taloudellisesti tuottavampaa ja kaikille jää jaettavaa enemmän kuin asioita perinteisellä tavalla lähestymällä”, Pyyhtiä kuvailee.

Juha Pyyhtiä ja Ilkka Säkkinen
Juha Pyyhtiä ja Ilkka Säkkinen

Perustaessaan yrityksen itselleen uudemmalle alalle, Säkkinen ja Pyyhtiä pystyivät katsomaan alaa ulkopuolisin silmin ilman totuttujen tapojen painolastia ja alalle uutta omasta projektijohtamisen osaamisestaan.

”Sähkö- ja tietoliikenneala on konservatiivinen ja asiat on usein totuttu tekemään tietyllä tavalla. Kun meistä kumpikaan ei ole ollut ihan niin syvällä sähkömaailmassa, meillä on ollut mahdollisuus ravistella käytäntöjä: tuoda uusia malleja, toimintoja ja tapoja tehdä. Tämä on ollut yksi meidän vahvuuksistamme”, Pyyhtiä päättää.