10 keinoa kriisiajan sitouttamiseen

Miten yritys vahvistaa henkilöstön sitoutumista epävarmassa taloustilanteessa ja pitää parhaista osaajista kiinni myös poikkeusoloissa?

1. Säilytä kontakti

Yhdessä tekemisen ilo, nauru ja yhteiset kahvihetket ovat osa työpaikan merkityksellisyyttä. Kun ihmiset ovat etätyön tai lomautusten vuoksi fyysisesti kaukana toisistaanyhteisöllisyys ja siteet saattavat väljähtääSäilytä yhteys sähköisessä foorumissa, jota kaikki voivat seurata ja jossa voi jakaa kuulumisia. Jos olet joutunut lomauttamaan koko henkilöstön tai tiimin, soita jokaiselle työntekijälle erikseen, kysy kuulumisia ja kerro väliaikatietoja 

2. Näytä tietä. Jos yrityksen suunta on muutosten keskellä epävarma, tee lyhyen tähtäimen tulevaisuudensuunnitelma ja johda ihmisiä ryhmänä tavoitetta kohti. Työntekijöille on tärkeää kuulua samaa matkaa tekevään porukkaan. Muista koko ajan sanoittaa sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä se ihmisille tarkoittaa. Silloin suuntaa on helpompaa myös muuttaa.  

3. Viesti selkeästi. Kriisin keskellä toimiminen on ennen kaikkea viestintää. Ylimmältä johdolta tulevan sanoman pitää olla rehellinen, faktapohjainen ja niin kirkas, että se säilyy yhtenäisenä koko organisaation läpiValjasta koko porukka viestimään ja huolehdi siitä, että kaikki tavoitetaan.  

4. Pidä yhteisö ajan tasalla. Toista, toista, toista. Hermostuneisuus työyhteisössä alkaa heti, jos kriisin keskellä ei pidetä sanomaa yllä. Sekin on tärkeä tieto, ettei mitään muutosta ole tapahtunut. 

5. Kuuntele. Yksikään työntekijä ei saa jäädä kriisin keskellä yksin, siksi yksilökohtaamiset ovat todella tärkeitäJokainen kokee poikkeustilanteen eri tavalla, ja monelle nuorelle työntekijälle tämä voi olla heidän elämänsä ensimmäinen kriisi. Kysy, mitä työntekijälle kuuluu ja minkälaisia huolia hänellä on. Pelkoja ei tarvitse liennyttää, niiden kohtaaminen riittää. Tärkeintä on, että jokainen tulee henkilökohtaisesti nähdyksi ja kuulluksi.  

6. Tukeudu yrityskulttuuriin. Taloudellinen vakaus luo pohjan yrityksen toiminnalle, mutta yrityskulttuurin rakennuselementtejä voi harvoin ostaa rahallaKun vaalit kriisin keskelläkin yrityksesi arvoja ja yrityskulttuuriaseisot tukevalla pohjalla ja osoitat olevasi luottamuksen arvoinen.  

7. Älä panikoi. Lomautuksiin tai työsuhteiden päättämiseen ei pidä tukeutua varmuuden vuoksi. Jos henkilöstölle tulee olo, että johdolla on tippunut hanskat käsistä, luottamuksellista sidettä on vaikea rakentaa uudelleen. Käännä siis kaikki kivet ja kannot, jotta pystyisit pitämään ihmiset työllistettyinä – edes osittain.  

8. Toimi läpinäkyvästi. Jos joudut lomauttamaan työntekijöitä, on tärkeää saada kaikki ymmärtämään, että työllistämiseksi on etsitty kaikki keinot ja lomautus on aidosti viimeinen keino. Kerro mistä lomautukset johtuvat, mihin niillä pyritään ja miksi lomautat ehkä vain osan työntekijöistä. Kaikki ymmärtävät kyllä, että työllistäminen vaatii kassavirtaa 

9. Osoita avainhenkilöille luottamusta. Yrityksellä voi olla monenlaisia avainhenkilöitä, joiden tietotaitoa ja osaamista on vaikea korvataHyödynnä heidän osaamistaan kriisinhallinnassa ja ideoitaan tulevaisuuden suunnittelussa. Kysy heiltä mielipiteitä ja anna lisää vastuuta. Satsaa siihen, että tärkeimmillä osaajilla on resurssit suoriutua omista työtehtävistään.  

10. Kiitä ja kannustaYrityksen tulokseen sidotut kannustimet menettävät kriisiaikana tehoaan, mutta sitäkin paremmalta tuntuvat esimiehiltä ja kollegoilta saadut välittömät kiitokset. Julkisesti annettu tunnustus, esimerkiksi intran etusivulla, on paitsi nopea myös edullinen tapa motivoida ja sitouttaa työntekijöitä. Myös pienillä, spontaaneilla huomionosoituksilla voi olla iso merkitys, erityisesti kriisin keskellä. Palkitse työntekijän hyvä suoritus vaikka suklaalevyllä.  

 

Jutun asiantuntijana toimi Mandatum Lifen henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt.