Yrittäjän sairastuminen on kova kolaus yritykselle

Yrittäjän on syytä levätä sairauden sattuessa, muuten hän riskeeraa oman terveytensä lisäksi yrityksensä tulevaisuuden. Miten poissaolo järjestetään?

Kuva: Caleb George

Lähes kolme neljäsosaa yrittäjistä tekee sairaana töitä ja heistä joka viides yli kymmenen päivän ajan, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Tällöin on riski, että sairaus pitkittyy ja altistus jälkitaudeille kasvaa.

 

¾

Kolme neljäsosaa yrittäjistä tekee sairaana töitä. Heistä joka viides yli kymmenen päivän ajan.

 

Miksi yrittäjä ei jää reilusti sairauslomalle, jos kunto niin vaatii? Ensimmäinen syy on se, että yrityksen avainhenkilöillä on harvoin valmiina tuuraajaa, joka ottaisi ohjat käsiin sairausloman ajaksi.

Yrityksessä onkin syytä analysoida, mitkä yrittäjän tehtävistä jaetaan yrityksen toisille työntekijöille. Kun ainakin kaksi henkilöä tuntee keskeisten hankkeiden yksityiskohdat, löytyy omasta talosta aina varamies paikkaamaan sairasvuoteelle joutunutta yrittäjää. Osa sairastuneen yrittäjän tehtävistä voidaan myös jäädyttää.

Kun omat resurssit eivät riittää paikkaamaan yrittäjää, palkataan avuksi vuokrajohtaja tai vaikka tuttu yhteiskumppani.

Yrittäjän toimeentulo on myös yrityksen etu

Moni sairastunut yrittäjä ei jää lepäämään, koska on minimoinut työeläkemaksunsa. Kela maksaa sen perusteella yrittäjälle sairauspäivärahaa, joka on alimmillaan 18 euroa per työpäivä eli 450 euroa kuukaudessa.

 

450 €/kk

Yrittäjän lakisääteinen sairauspäiväraha on alimmillaan 18 euroa päivässä.

 

Maksun suuruus määräytyy yrittäjän työeläkelaitokselleen ilmoittaman YEL-vuosityötulon mukaan. Työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen arvosta yritykselleen. On tärkeää, että vuosityötulo vastaa yrittäjän todellista ansiotasoa: kun yrittäjän toimeentulo on taattu sairausloman aikana, yritys säästää hänen palkkamenonsa ja voi käyttää säästynyttä summaa korvaavan henkilön palkkaamiseen.

Tilanne on parempi sekä yritykselle ja yrittäjälle silloin, jos yrittäjä on osittain työkykyinen ja pystyy tekemään 40–60 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltäneen ajan työajasta. Tällöin hän on oikeutettu 50-prosenttiseen osapäivärahaan ja voi nostaa sen lisäksi tehtyä työaikaa vastaavan palkan.

Yrittäjän on arvioitava yhdessä lääkärin kanssa, vaarantaako työnteko palaamiseen tuottavaan työhön. Olisiko parempi levätä ja kuntoutua, jotta voisi palata täysin voimin antamaan täyden työpanoksen yrityksensä hyväksi?

Jos yrittäjä joutuu liian aikaisen työhön paluun vuoksi uudelle sairauslomalle, yrityksen voimavaroja koetellaan taas, kun sairausloman järjestelyt on mietittävä uudelleen: miten asiat hoidetaan asiakkaiden, alihankkijoiden, myyntiorganisaation, tuotekehityksen ja muiden sidosryhmien kanssa ja miten yrityksen sisäistä työnjakoa muutetaan.

Kuntoutukseen kannattaa hakeutua ajoissa

Yrityksessä on syytä tehdä riskianalyysi tilanteesta, jossa yrittäjän sairastuminen uhkaa yrityksen toiminnan jatkuvuutta. Tähän voi varautua yritystoiminnan keskeytysvakuutuksella, joka korvaa vakuutusehdoista riippuen erilaisia keskeytyksestä johtuvia taloudellisia seuraamuksia. Yrittäjä voi määrätä vakuutuksensa edunsaajaksi yrityksensä, jolloin yritys saa korvauksen yrittäjän pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta.

Yrittäjä voi saada saman sairauden perusteella enintään 300 päivän ajan täyttä Kelan sairauspäivärahaa. Tämän jälkeen on viimeistään päätettävä, onko kuntoutuksesta ja mahdollisesta alanvaihdosta apua, jotta työhön paluu onnistuisi.

Onnistuneen kuntoutuksen jälkeen yrittäjä palaa työhön joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisena. Jos kuntoutuksesta ei ole apua, yritys menettää yrittäjän työpanoksen ja edessä on uuden työntekijän palkkaaminen. Yrittäjän siirtyminen pois palkkalistoilta voi johtaa myös yrityksen omistuksen uudelleenjärjestelyihin, mikäli omistajuus on sidottu työntekoon yrityksessä.

Yrittäjät hakeutuvat työntekijöitä hitaammin kuntoutukseen. Se on osasyy siihen, miksi kuntoutuksen päättäneistä yrittäjistä 48 prosenttia palaa työhön, kun muista kuntoutujista työhön palaa 63 prosenttia. Jos työkyvyttömyys on niin vakava, ettei kuntoutus auta, edessä voi olla työkyvyttömyyseläke.

 

Yrittäjän työterveyshuollon hinta alle kymmenen hengen yrityksessä on noin 200 euroa kuukaudessa.

 

Terveyttä ja yritystoiminnan jatkuvuutta turvaavien vakuutusten rinnalle yrittäjän kannattaa ottaa vapaaehtoinen työterveyshuolto joko julkiselta tai yksityiseltä puolelta. Yrittäjän työterveyshuollon hinta alle kymmenen hengen yrityksessä on Kela-tuen jälkeen noin 200 euroa kuukaudessa. Työterveyshuollon järjestäminen ja maksaminen yrittäjälle on yrityksen edun mukaista. Näin ehkäistään yrittäjän sairastumista ja autetaan häntä ajoissa hoitamaan akuutit sairastumiset ja tapaturmat.

Jaa artikkeli