Wahlroos varoittaa kuolleen kissan pompusta: ”Ei vielä aika nostaa osakepainoa”

Vuosi 2018 oli sijoittajille vaikea sekä osake- että korkomarkkinoiden tuottojen jäätyä vaisuksi. Markkinatunnelmat synkkenivät loppuvuoden aikana samoihin aikoihin, kun maailmantalouden tilasta alkoi tulla yhä enemmän huolestuttavia viestejä.
Sampo Oyj

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos pitää markkinoiden epävarmaa tunnelmaa perusteltuna ja alkuvuonna 2019 nähtyä varovaista pörssinousua todennäköisesti ”kuolleen kissan pomppuna”.

”En alkaisi vielä kasvattaa osakepainoa. Viime viikkoina nähty nousu pörsseissä näyttää epäilyttävästi niin kutsutulta kuolleen kissan pompulta, eli väliaikaiseksi jäävältä helpotukselta”, Wahlroos sanoo.

”Ainakaan ei kannata odottaa, että pörsseissä olisi odotettavissa mitään pitkäkestoista nousuhuumaa. Volatiliteetti ja epävarmuus viittaavat siihen, että riskitaso on korkea.”

Wahlroos perustelee näkemystään maailmantalouden tilanteella ja korostaa erityisesti Kiinan merkitystä.

”Kiinan talouskasvu on hidastunut dramaattisesti. Kaikki Kiinan hallituksesta riippumattomat mittarit viittaavat siihen, että Kiinan talouskasvu ei ole lähelläkään virallista kasvulukemaa, eli reilua kuutta prosenttia. Itseasiassa en usko, että Kiina kasvuvauhti on tällä hetkellä edes neljää prosenttia.”

Björn Wahlroos

Kiinan talousongelmat näkyvät nopeasti myös Euroopassa.

 

Wahlroosin mukaan Kiinan johto voi kaunistella kasvulukujaan vuoden tai kahden ajan. Sitä pidemmällä ajanjaksolla ongelmat nousevat väistämättä pinnalle, ellei talouskasvua saada takaisin uralle.  

”Se on tietysti paha paikka Kiinan johdolle, jonka uskottavuus riippuu lähes täysin maan talouskasvusta.”

Kiinan talousongelmat näkyvät nopeasti myös Euroopassa. Esimerkiksi Saksan teollisuustuotanto kääntyi loppuvuonna laskuun.

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasopu saattaa tarjota pientä helpotusta Kiinan taloustilanteeseen kevään aikana. Wahlroos pitää kauppasopua todennäköisenä, mutta ei usko sen muuttavan maailmantalouden perusvirettä.

Donald Trump uudelleenneuvotteli NAFTA-sopimuksen Meksikon ja Kanadan kanssa, ja se on selvä viesti Kiinalle: Trumpin kanssa voidaan sopia asioista, kunhan Trump saa joitain myönnytyksiä. Ja kun Kiinan pitää saada taloustilanteensa takia sopimus aikaiseksi, uskon, että sellainen myös saadaan.”

Romahdusta ei näköpiirissä

Vaikka Wahlroos suhtautuu maailmantalouden näkymiin varauksella, hän ei näe merkkejä suuremmasta kriisistä tai markkinoiden romahduksesta.

”Pitkään jatkuneen nousukauden jälkeen talouskuvan synkkeneminen on saanut sijoittajat hyvin varovaisiksi osakemarkkinoilla. En kuitenkaan usko mihinkään katastrofaaliseen romahdukseen. Tilanne on täysin erilainen kuin esimerkiksi reilut kymmenen vuotta sitten. Toisin kuin vuonna 2007, pankkijärjestelmä on nyt erinomaisesti pääomitettu, eikä meillä ole samanlaista yksittäistä, myrkyllistä omaisuusluokkaa, kuin subprime-asuntolainat tuolloin.

”Toki meillä on pienempiä ongelmia. En ehkä näe Kouvola–Tampere–Vaasa–Oulu-linjan pohjois- ja itäpuolella sijaitsevia kiinteistöjä vakuusarvoltaan erityisen houkuttavina. Tämä on kuitenkin globaalissa mittakaavassa mitättömän kokoinen omaisuusluokka.”

Viime vuosi oli sijoittajien happotesti

Wahlroos uskoo, että markkinoilla on edessä suuren kurssiheilunnan ja sivuttaisliikkeen aika ilman selvää nousu- tai laskutrendiä.

Tässä markkinaympäristössä Wahlroos kehottaa sijoittajia kääntämään katseen perinteisistä osake- ja korkosijoituksista kohteisiin, jotka eivät korreloi vahvasti perinteisten omaisuusluokkien kanssa.

”Sijoittajan kannattaa harkita monimutkaisempia sijoitusstrategioita. Markkinoiden epävarmuus on nyt monilla eri mittareilla suurempaa, kuin mitä se on ollut kahdeksaan tai kymmeneen vuoteen. Monet sijoitustuotteet hyötyvät volatiliteetista, mutta tavalliset joukkovelkakirjat tai osakkeet eivät kuulu niihin. Aktiivinen varainhoito, treidaus, hedgerahastot, ja muut vaihtoehtoiset strategiat näyttävät nykyisessä ympäristössä houkuttavilta.”

Wahlroos kehottaa kiinnittämään huomiota hedgerahastojen ja vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehitykseen erityisesti viime vuoden osalta.

”Viime vuosi toimi erinomaisena happotestinä epätavanomaisille sijoitusstrategioille. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ja strategiat, jotka kehittyivät viime vuoden poikkeuksellisessa markkinaympäristössä tasaisesti, antavat viitteitä siitä, että kohdetta kannattaa harkita.”

Jaa artikkeli