Tilaa toipumiselle

Vakavaa sairastumista ei voi aina välttää edes terveillä elintavoilla. Arki jatkuu sairastumisesta huolimatta, ja toipumiselle jää enemmän tilaa, jos toimeentulosta ei tarvitse huolehtia. Vakava sairastuminen on suomalaisten mukaan merkittävin toimeentuloa uhkaava riski.
Kuvat: Sanna Nylén / Creative Peak

Keräsimme muutamia vakavaan sairastumiseen liittyviä faktoja:

 

Joka viides suomalainen sairastuu 65 vuoden ikään mennessä vakavasti: syöpään, sydäninfarktiin, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen.

 

Vain 21 prosenttia suomalaisista uskoo lakisääteisen sosiaaliturvan riittävän turvaamaan taloudellista hyvinvointia pitkäaikaisen sairauden koetellessa perhettä.


Sopiva varautumisen määrä vakavan sairauden varalle voidaan laskea tulonmenetyksen kautta. Suositeltava vakavan sairastumisen turvan määrä vastaa vuoden ansiotuloja, mutta se voi olla mikä tahansa 100 000 euroon saakka.

Vakavan sairauden turva on veroton kertakorvaus vakavan sairauden diagnoosia tai suoritettua toimenpidettä vastaan. Kertaluontoinen, verovapaa korvaus maksetaan, kun vakuutusehdoissa määritelty sairaus on todettu tai toimenpide suoritettu. Korvauksen vakuutettu voi käyttää mihin itse haluaa, sitä ei siis tarvitse käyttää sairauden hoitoon.

Korvaussumman vakuutuksenottaja määrittelee itse, maksimikorvaus on 100 000 euroa. Vakuutus päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta ja sen voi ottaa 20–64-vuotiaana. Korvaukseen oikeuttavia sairauksia ovat vakavimmat sairaudet ja toimenpiteet eli syöpä, sepelvaltimon ohitusleikkaus, sydäninfarkti, munuaistenvajaatoiminta, MS-tauti ja aivohalvaus sekä elin- tai luuydinsiirto.

Riskivakuutuksella tarvittavan turvan saa voimaan oikeantasoisena heti. Esimerkiksi 30-vuotias henkilö, joka ottaa 50 000 euron turvan vakavan sairauden varalta, maksaa vakuutuksesta alussa noin 10 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksu kasvaa vakuutetun iän myötä. Säästämällä 50 000 euron kartuttamiseen voi helposti kulua 15–20 vuotta.

Sairastumistilanteessa työnantaja maksaa palkkaa yleensä kahdesta kolmeen kuukautta. Sen jälkeen sairastuneelle maksetaan Kelan päivärahaa, joka on 40–70 prosenttia ansioista.

Jaa artikkeli