Selviäisitkö puolikkaalla palkalla?

Sairastuessasi yhteiskunta tarjoaa ensisijaisen turvan, jota työnantaja täydentää omalta osaltaan. Vapaaehtoisella henkilövakuutusturvalla voit varautua toimeentulon menetyksiin pitkän sairauslomasi aikana.

Työnantaja maksaa työntekijälle sairauden sattuessa 1–3 kuukautta täyttä palkkaa. Työnantajan korvaus ei ole lakisääteinen, vaan se on sovittu joko työehtosopimuksissa tai henkilökohtaisissa työsopimuksissa. Käytännössä toimitaan yleensä niin, että työnantaja maksaa sovitun ajan täyttä palkkaa ja ohjaa Kela-korvauksen itselle.

”Työnantaja haluaa kantaa omalta osaltaan vastuuta työntekijöiden toimeentulosta myös sairausajalla. Monissa maissa ei ole tällaista järjestelmää”, Mandatum Lifen kehityspäällikkö Ilkka Ylenius sanoo.

Suomessa on hyvä perusturva, joka takaa turvan lyhyen sairastumisen ajan. Sairauden pitkittyessä tulotaso saattaa pudota jopa alle puoleen.

 

Kun sovittu aika päättyy, työntekijä putoaa Kelan sairauspäivärahalle, jonka suuruus määräytyy työntekijän palkan perusteella. Korvauksen suuruus vaihtelee 40–70 prosentin välillä niin, että korvausprosentti on pienemmillä tuloilla suurempi.

Sairausvakuutusjärjestelmä on osa hyvinvointivaltion turvaverkkoa, jolla varaudutaan tilanteisiin, joissa kansalainen tarvitsee yhteiskunnan tukea. Palkkatyöläisten osalta sairausvakuutuksen perusta on työntekijöiden ja työnantajien maksamat sairausvakuutusmaksut, yhteensä 2,28 prosenttia bruttopalkasta (2019). Maksut tilitetään Kelan hallinnoimaan Sairausvakuutusrahastoon (linkki ei enää saatavilla). Työnantajien ja työntekijöiden maksuilla katetaan noin puolet maksetuista korvauksista. Loput tulevat valtion kassasta.

Kun tulot putoavat puoleen

Kelan korvauksen varaan putoaminen tarkoittaa suurimmillaan 60 prosentin tulonalennusta.

”Suomessa on hyvä perusturva, joka takaa turvan lyhyen sairastumisen ajan. Tilanne muuttuu, kun sairaus pitkittyy. Tulotaso saattaa pudota jopa alle puoleen. Samalla saattaa tulla sairaudesta johtuvia lisäkuluja”, Ylenius sanoo.

Kelan sairauspäivärahan maksu päättyy yleensä 300 arkipäivän jälkeen. Sen jälkeen tilanne arvioidaan, ja työntekijä ryhtyy saamaan joko kuntoutustukea tai määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Jos työntekijä ei ole sairauden tai vamman vuoksi ole työkykyinen, hän voi joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Korvauksen maksaa näissä kolmessa tapauksessa yleensä työeläkelaitos. Korvauksen suuruus määräytyy työntekijän työuransa aikana ansaitsemien tulojen perusteella. Erityisesti nuorella ja keski-ikäisellä korvaus voi olla hyvin matala. Työkyvyttömyyseläke on harvoin yli puolet tulotasosta.

Yhteiskunnan tehtävänä ei ole säilyttää pitkittyneen sairauden sattuessa ihmisen toimeentuloa samalla tasolla kuin työssäkäynnin aikana. Vapaaehtoisella henkilövakuutusturvalla voi täydentää yhteiskunnan tarjoamaa perusturvaa.

Yrittäjän on huolehdittava myös perusturvan tasosta

Yrittäjien sairausvakuutus perustuu yrittäjän itse määrittämään YEL-työtuloon, jonka perusteella yrittäjä maksaa YEL-vakuutusmaksua. Sairauspäivärahan maksaa Kela ja sen suuruus on 40–70 prosenttia työtulosta. Laskentatapa on siis vastaava kuin palkansaajilla.

Yrittäjien eläke- ja sairausvakuutuksen piirissä ovat kaikki ne 18–67 vuotiaat yrittäjät, joiden työtulo vuodessa on yli 7 656,26 euroa ja yrittäminen on jatkunut vähintään neljä kuukautta.

Yrittäjä määrittelee vuosittaisen työtulonsa arvioimalla itse, kuinka paljon hän maksaisi tekemästään työstä palkkaa työntekijälle. On tärkeää, että YEL-työtulo on riittävällä tasolla.

Yrittäjän vahvistettu YEL-työtulotaso vastaa harvoin yrittäjän todellista tulotasoa, koska yrittäjät maksavat usein tuloihinsa nähden liian alhaista eläketurvamaksua.

”Yrittäjien keskimääräinen verotettava tulo on noin 40 000 euroa ja heidän keskimääräinen eläkevakuutuksen työtulo 20 000 euroa vuodessa. Se tarkoittaa, ettei yrittäjän saama sairausajan korvaus yllä lähellekään hänen todellista tulotasoaan.”

Moni yrittäjä onkin päättänyt täydentää sairausajan turvaansa vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla.

Sekä yrittäjän että palkansaajan on syytä varautua yllättäviin elämäntilanteisiin. Riittävänä turvana esimerkiksi vakavan sairauden varalta pidetään yleisesti noin vuoden nettoansioita vastaavaa vapaaehtoista henkilöturvaa. Pysyvän työkyvyttömyyden varalle tulisi puolestaan varautua niin, että turva kattaisi kaikki velat ja vastuut sekä kahden vuoden nettotulot.

Tasa-arvo toteutuu sairaana

Toisin kuin usein luullaan, Kelan sairauspäivärahan laskentatapa on palkansaajille ja yrittäjille sama eli samoilla tuloilla saa yhtä suuren sairauspäivärahan. Yrittäjät takaavat oikein mitoitetulla työtulolla ja oikeansuuruisilla YEL-maksuilla ansioitaan vastaavan sairausajan toimeentulon. Jos yrittäjä tyytyy maksamaan YEL-maksuja alimman työtulon mukaan, sairauspäiväraha jää alle 18 euroon päivässä.

selviaisitko-puolikkaalla-palkalla-graafi.jpg

Jaa artikkeli