Sairaus on uhka perheen taloudelle

Perheen molemmat vanhemmat tienaavat kuukaudessa 4 000 euroa bruttona. Siitä jää käteen 5 800 euroa. Jos toinen vanhemmista sairastuu, tulot romahtavat.

Jos perheen toinen vanhemmista sairastuu, talous ei romahda hetkessä. Ensimmäiset 1–3 kuukautta sairastunut saa täyttä palkkaa. Kuitenkin sen jälkeen hän putoaa Kelan maksamalle sairauspäivärahalle. Korvauksen suuruus on 30–70 prosenttia palkasta niin, että 4 000 euroa ansaitseva saa sitä noin 2 100 euroa, josta jää käteen vajaat 1 500 euroa. Perheen nettotulot putoavat noin neljänneksellä eli 4 400 euroon kuukaudessa.

Harva lapsiperhe on siinä tilanteessa, ettei neljänneksen pudotus tuloissa tunnu missään. Tässä esimerkkiperheessä 1 400 euroa pienemmät nettotulot tarkoittavat 47 euroa vähemmän rahaa joka päivä.

Harva lapsiperhe on siinä tilanteessa, ettei neljänneksen pudotus tuloissa tunnu missään.

 

Sairastuneen status muuttuu 60 sairauspäivän eli noin kolmen kuukauden jälkeen. Silloin hänen pitää hakea sairasloman jatkoa varten lääkäriltä niin sanottu B-lääkärinlausunto. Se jatkaa työkyvyttömyysaikaa yleensä parilla kuukaudella, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. B-lausuntoja voidaan ketjuttaa 300 sairauspäivään saakka.

Kuntoutus vai pysyvä työkyvyttömyys?

Kun henkilö siirtyy B-todistuksen oikeuttamalle työkyvyttömyysjaksolle, Kela auttaa sairastunutta kartoittamaan kuntoutumismahdollisuuksia. Kela ja työeläkeyhtiö pyrkivät aktiivisesti saamaan sairastuneen takaisin työelämään.

Kuntoutuksen aikana sairastunut saa kuntoutusrahaa, joka on esimerkkihenkilömme ammatillisessa kuntoutuksessa 3 050 euroa kuussa. Siitä jää käteen reilut 2 230 euroa eli yli 700 euroa enemmän kuin sairauspäivärahasta.

Kuntoutus kannattaa paitsi taloudellisesti myös siksi, että se edistää pääsyä takaisin työelämään. Kuntoutusrahan suuruus on työntekijän työkyvyttömyyseläkkeen määrä korotettuna 33 prosentilla.

Kuntoutus kannattaa taloudellisesti.

 

Kun 150 Kelan sairauspäivää tulee täyteen, Kela neuvoo sairastunutta työkyvyttömyyseläkkeen haussa. Eläkettä ei tuossa vaiheessa ole pakko hakea, mutta se on syytä tehdä ajoissa, sillä hakemusten käsittely työeläkelaitoksessa voi viedä viikkoja.

Kelan sairauspäivärahaa voi saada enintään sen kuun loppuun, jota seuraavassa kuussa tulisi 300 sairauspäivää täyteen. Näihin päiviin lasketaan kaikki Kelan sairauspäivärahapäivät edellisen kahden vuoden ajalta. Kun Kelan sairauspäiväraha loppuu, alkaa sairastunut saada työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyys laskee perheen tuloja merkittävästi, sillä työkyvyttömyyseläke on harvoin yli puolet eläkkeelle jääneen sairastumista edeltäneestä palkasta. Täyden ja osa-aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen suuruus lasketaan henkilön eläkekertymästä, joka on nuorella työntekijällä pieni. Siksi työkyvyttömyyseläkkeen saajat saavat niin sanottua tulevan ajan eläkettä, joka on 24–31-vuotiailla 25 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeestä. Korotus pienenee yhden prosenttiyksikön kutakin ikävuotta kohden. 55-vuotias saa eläkkeeseensä vielä yhden prosentin korotuksen.

Jaa artikkeli