Yrittäjäksi eläkkeellä – Miksi eläkeläiset perustavat nyt yrityksiä?

Yhä useampi suomalainen perustaa yrityksen eläkkeellä tai siirtyy työuransa loppupuolella yrittäjäksi. Yli 55-vuotiaiden yrittäjyys on ollut 2000-luvulla selkeässä kasvussa. Monelle yrittäjyys tarjoaa tulonlähteen lisäksi myös mielekästä tekemistä ja keinon toteuttaa itseään.

Yhä useampi suomalainen perustaa yrityksen eläkkeellä tai siirtyy työuransa loppupuolella yrittäjäksi. Yli 55-vuotiaiden yrittäjyys on ollut 2000-luvulla selkeässä kasvussa. Monelle yrittäjyys tarjoaa tulonlähteen lisäksi myös mielekästä tekemistä ja keinon toteuttaa itseään.

Yksinyrittäjyys on lisääntynyt Suomessa viime vuosina ja ikääntyneet muodostavat tästä koko ajan suuremman osan. Eläkeläisten osuus sivutoimisista eli osa-aikaisista yrittäjistä yleistyy jatkuvasti. Sivutoiminen eläkeläisyrittäjä nostaa eläkettä, mutta saa lisätuloja yritystoiminnasta.

Yrittämällä onnelliseksi

Aalto yliopiston professori Teemu Kautonen on tutkinut, miten vanhemmalla iällä yrittäjäksi ryhtyminen vaikuttaa elämänlaatuun. Tutkimus osoitti, että uransa loppupuolella yrittäjäksi ryhtyneiden elämänlaatu keskimäärin nousee. Yrittäjäksi ryhtyneet kokivat itsensä onnellisemmiksi siitäkin huolimatta, että heidän tulotasonsa laski ja työtunnit lisääntyivät.

Uransa loppupuolella yrittäjäksi ryhtyneiden elämänlaatu keskimäärin nousee.

Vanhemmalla iällä yrittäjäksi ryhtyvillä taloudelliset intressit eivät ole useimmille suurin motivaation lähde. Yrityksen perustaminen tarjoaa palkkatyötä paremmat mahdollisuudet kontrolloida omaa työtä ja toteuttaa itseään, mikä nähtiin tutkimuksessa merkittäväksi syyksi elämänlaadun parantumiselle.Myös Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäkyselyyn (2016) vastanneista 81 prosenttia sanoi, että yrittäjyydessä tärkeintä on mahdollisuus toteuttaa itseään. Noin kolmannes vastaajista toimi yrittäjänä eläkkeellä.

Verkostot ja kokemus hyödyksi

Siinä missä nuori yrittäjä aloittaa verkostojen rakentamisen useimmiten tyhjältä pöydältä, on vanhempi yrittäjä etulyöntiasemassa. Vanhemmalla iällä yrittäjäksi ryhtyvällä on tukenaan työuran aikana kerätyt yhteydet, osaaminen ja usein myös henkilökohtaista varallisuutta, jolla rahoittaa yritystä.

Yrittäjäksi ryhtyvä onkin usein hyvin toimeentuleva, jolla on mahdollisuus laskea tulotasoaan ja toteuttaa itseään yrittäjyyden kautta, käy Kautosen tutkimuksesta ilmi.

Vanhemmalla iällä yrittäjäksi ryhtyvällä on tukenaan työuran aikana kerätyt yhteydet, osaaminen ja usein myös henkilökohtaista varallisuutta.

Myös hiljattain julkaistu yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että ikä voi olla yrittäjälle eduksi. Tutkimuksessa selvitettiin, miten yritysten perustajien ikäjakauma ja menestys korreloivat keskenään. Kävi ilmi, että yrittäjän korkeampi ikä korreloi yrityksen menestyksen kanssa. Vauhdikkaimmin kasvaneiden startup-yritysten perustajien ikä oli keskimäärin 45 vuotta, joillain aloilla jopa 51 vuotta.

Kautonen näkee ikääntyvän työntekijäryhmän erityisenä voimavarana myös yrityksille. Heillä ei ole rasitteenaan ruuhkavuosia ja pikkulapsiarkea ja he arvostavat itsensä toteuttamista ja autonomiaa.

Vaihtoehdot yrittämiseen eläkkeellä

Verokortilla

  • Kevein tapa on työskennellä verokortilla, jolloin työnantaja hoitaa muodollisuudet. Sopii varsinkin, jos teet lähinnä keikkoja tai osaaikatöitä vanhalle työnantajalle.

Kevytyrittäjänä

  • Jos töitä on enemmän ja eri suuntiin, kevyt vaihtoehto on toimia laskutuspalvelun kautta. Palvelu hoitaa ennakkoverot ja maksut, ottaa välistä oman siivunsa ja tilittää sinulle nettopalkan.

Toiminimellä

  • Jos haluat eläkkeellä myydä työpanoksesi oman yrityksen nimissä, voit perustaa toiminimen ja ryhtyä liikkeen ja ammatinharjoittajaksi. Hoidat itse talousasiasi tai käytät tilitoimistoa.  Toiminimeä koskevat kevyemmät kirjanpidon ja verobyrokratian säädökset kuin osakeyhtiöitä. Tulot verotetaan eläkkeen päälle tienattuna ansiotulona, kun ensin on vähennetty kulut ja 5 prosentin yrittäjävähennys.

Veroa eläkkeen päälle ansaituista vuosituloista menee kaikissa kolmessa vaihtoehdoissa noin 15 000 euroon asti suunnilleen kolmannes, minkä jälkeen prosentti alkaa kivuta kohti 50:tä.

Osakeyhtiössä

  • Yhtiön perustamista – yksin tai yhdessä – kannattaa miettiä, jos ostaa tai myy muutakin kuin omaa työpanostaan ja toimintaan kohdistuu isompia taloudellisia riskejä.
Jaa artikkeli