Wahlroos: Sijoittajilta vaaditaan nyt enemmän mielikuvitusta

Kuvat: Sampo Oyj

Mihin vuonna 2018 kannattaisi sijoittaa? Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on vastauksessaan viime vuosia vastahakoisempi.

“Osta ja unohda oli toimiva strategia viimeiset puolitusinaa vuotta. Tämä ei ole enää itsestäänselvää”, Wahlroos sanoo.

Nyt menestyksekäs sijoitusstrategia vaatii hieman enemmän mielikuvitusta.

Aiempaa valikoivampi osakestrategia, toivoa teknologiasta

Wahlroosin mukaan osakkeet ovat vaativammin arvostettuja kuin vuosi sitten.

“Ei draamaa, pidän osakkeita itse edelleen ylipainossa. Samalla tunnen kuitenkin huolta siitä, että tuleva osakemarkkinoiden heikompi kehitysjakso on vähän lähempänä kuin vuosi sitten”, Wahlroos pohtii.

Vaikka vuodelle odotetaan hintaheiluntaa, Wahlroosin aiempien vuosien suosikki, matalariskiset osakkeet, eivät enää houkuttele yhtä paljon kuin ennen. Syynä ovat nousseet arvostustasot sekä digitaalisuuteen liittyvät haasteet perinteisillä toimialoilla. Nimenomaan digitaalisuutta Wahlroos pitää yhä vaikuttavampana elementtinä osakesijoittajan kannalta.

“Teknologiaan sijoittaminen ja tulevaisuuden visioiminen teknologiataustaisesti näyttelee yhä suurempaa roolia.”

Wahlroosin mukaan moni teknologiayhtiöistä on tullut kypsäksi ja viittaa siihen, etteivät teknologiayritykset edusta enää samanlaista riskiä kuin ennen. Osakesijoittajien on arvioitava, missä teknologia on kriittinen, missä se mullistaa liiketoimintamalleja ja missä määrin se vaikuttaa yritysten keskinäiseen kilpailukykyyn.

“Teknologia on viimeisen vuoden aikana osoittanut jopa tällaiselle teknologiapelkurille kuin minulle sen, että olemme todella astuneet uuteen aikaan. Sijoittajien on mietittävä teknologian merkitystä jokaisella toimialalla ja ymmärrettävä , että siinä on valtavasti mahdollisuuksia”, Wahlroos sanoo.

Sijoitusideat haastavassa ympäristössä

Wahlroosin mukaan osakkeisiin on syytä mennä nyt järkevällä tavalla. Hän esittelee kolme ideaa, joista ensimmäinen on kehittyvät markkinat.

“Luulen, että monet sijoittajat polttivat näppinsä niin pahasti kehittyvillä markkinoilla, ettei viime vuonna nähty suurta ruuhkaa markkinoille hyvästä suoriutumisesta huolimatta. Minulle viime vuoden vahvistumisessa oli kyse pohjan rakentamisesta”, Wahlroos sanoo ja kehottaa kuitenkin sijoittamaan markkinoille hajautetusti.

Toisessa ideassa, teknologiassa, Wahlroos uskoo kiinnostaviin mahdollisuuksiin.

“Katsokaa kunnolla erilaisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Markkinoilla tarvitaan juuri nyt hieman silmälaseja.”

“Silloin kun teknologiayhtiöissä onnistuu, tuotot ovat valtavia. Teknologia alkaa olla keskeinen elementti jokaiselle vähänkään riskiä ottavalle sijoittajalle. Siinä missä osakepainoa ei yleisesti ottaen kannata enää kovasti nostaa, valikoiva teknologiasektorin painon kasvattaminen voi olla järkevää.”

Kolmas idea on se, mihin Wahlroos uskoo nyt itse eniten.

“Katsokaa kunnolla erilaisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Markkinoilla tarvitaan juuri nyt hieman silmälaseja”, Wahlroos sanoo ja kehottaa etsimään vaihtoehtoisissa sijoituksissa salkunhoitajat, joiden kautta sijoittaa erikoiskohteisiin. Esimerkkinä hän käyttää mm. hyvin pärjänneitä Slim Tail -rahastoja, joissa osakepaino muuttuu automaatiolla osake- ja korkomarkkinoiden trendejä ennakoiden.

“Olemme takaisin tilanteessa, jossa alternatiivisijoittaminen on vahva juttu.”

Entä maailmantalous? “Selkein käänne nähtiin raaka-aineissa”

Vuoden 2017 aikana raaka-aineissa nähtiin elpymistä, erityisesti öljyn hinnassa.

“Maailmantalouden perusparametreissa selkein käänne nähtiin raaka-aineissa. On väitetty, että olemme jonkin ekstraspekulatiivisen kuplan huipulla. Sitä me emme ole. Raaka-aineiden hinnat puhuvat jotain aivan muuta: ne puhuvat aidosta taloudellisesta aktiviteetista”, Wahlroos sanoo.

Vaikka raaka-aineet ja raaka-aineliitännäiset osakkeet olivat viime vuoden tuottavimpia sijoituskohteita, ei Wahlroos pidä niitä houkuttelevina niissä vallitsevan hintaheilunnan takia.

“Hirveän korkea riski, hirveän korkea volatiliteetti. Suuren nousun jälkeen en suosittelisi ryntäämistä markkinoille. Myös politiikasta johtuvat epävarmuustekijät ovat varsin suuria.”

"Teknologia alkaa olla keskeinen elementti jokaiselle vähänkään riskiä ottavalle sijoittajalle."

Vuosi 2017 oli Wahlroosin mukaan kuitenkin yllättävän hyvä ja jopa helppo. Moni niistä riskeistä joiden uskottiin toteutuvan tai ainakin aiheuttamaan turbulenssia, eivät sitä tehneetkään.

“Yksi sellainen, jota pelättiin, oli the Donald. Monet huolestuneet ennusteet koskien Yhdysvaltojen taloutta eivät vain jääneet toteutumatta, kävikin päinvastoin. Yhdysvaltain talous on näyttänyt palaavan varsin optimistiseen ja vakaaseen kasvuun”, Wahlroos sanoo ja muistuttaa, että Trumpin hallinnon keskeinen tuki markkinoille on ollut verouudistus.

“Verouudistus tulee olemaan kauan vaikuttava ja erittäin positiivinen asia. Fiksua, eritoten siksi koska se saattaa maksaa itsensä takaisin”, Wahlroos sanoo viitaten Applen ja muiden suurten yhtiöiden aikeisiin kotiuttaa satojen miljardien eurojen edestä varoja Yhdysvaltoihin.

“Suuryhtiöt maksavat veroa, joka tulee tuottamaan sen efektin, että verouudistus on valtiontaloudellisesti järkevä, puhumattakaan sen kasvuvaikutuksesta talouteen USA:ssa ja maailmalla.”

Euroopan taloudessa Wahlroos ei näe syytä euforiaan, ellei euroa saada kilpailukykyisemmäksi suhteessa dollariin.

“Suuri euforia Euroopassa on kyllä osin ollut rahapolitiikan ja hetkellisesti halvan euron heijastusta. Euron vahvistuminen yli 1,20 dollariin ei voi olla vaikuttamatta eurooppalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kansainväliseen kilpailukykyyn. Minun on hirveän vaikea löytää perustetta sille, miksi euro on vahvistunut niin paljon dollaria vastaan kuuden kuukauden aikana”, Wahlroos sanoo ja toivoisi myös Euroopan keskuspankin EKP:n kantavan asiasta enemmän huolta.

“Katsokaa, miten pieni Riksbank on manageerannut Ruotsin kruunua ja tehnyt kaikkensa pitääkseen sen niin edullisena ja kilpailukykyisenä kuin mahdollista. Se on yksi merkittävä tekijä, miksi Ruotsi on suoriutunut niin hyvin”, Wahlroos sanoo ja muistuttaa, että Ruotsin kruunu on heikentynyt euroa vastaan.

“Se on häkellyttävää ottaen huomioon, miten hyvin Ruotsin talous pääsääntöisesti pärjää.”

Korkosijoittaja: ota yritysriskiä

Korkomarkkinatilannetta Wahlroos pitää haastavana. Hän ihmettelee myös, ettei osakemarkkinoiden hyvä suoriutuminen ja raaka-aineiden hintojen elpyminen ole mitenkään heijastunut korkopuolelle.

“Jäimme viime vuonna ympäristöön, missä mitään merkittäviä koronnousuja ei tapahtunut. En saa päähäni, missä skenaariossa Euroopassa korot tulisivat alas tänä vuonna. EKP jatkaa rahapoliittisella linjallaan ja tulee varmistamaan sen, että markkinalikviditeetti kasvaa.”

Nousevien korkojen ympäristössä Wahlroos kehottaa pysymään kaukana perinteisistä valtionlainoista ja ottamaan yritysriskiä.

“Tarvitaan vähän mielikuvitusta, informaatiota ja astetta jännittävämpi sijoitusstrategia. Korkosijoittajan on sijoitettava marginaaleihin ja otettava yritystyyppistä riskiä. Jos korkoihin menee indeksipohjaisesti ja odottaa, että markkina tulee puhaltamaan purjeisiin, sitä ei tule tapahtumaan.”

Wahlroosin mukaan high yield -yrityslainat tulevat nousemaan keskeiseen asemaan korkosijoittajan salkussa.

“Ne ovat kiinnostavia tilanteessa, jossa on hyvin vaikeaa löytää vastaavia tuotto-riski-suhteen sijoituskohteita.”

Jaa artikkeli