Uusia ja parempia palveluita – tekoäly muuttaa finanssimaailmaa

Tekoälyn kehittyminen myllää organisaatioita ja parantaa kuluttajille tarjottavia palveluita. Finanssialalla asiakaspalvelu on jo nopeutunut ja tekoälystä saadaan tukea sijoituspäätösten tekoon.

Tekoälyn kehittyminen myllää organisaatioita ja parantaa kuluttajille tarjottavia palveluita. Finanssialalla asiakaspalvelu on jo nopeutunut ja tekoälystä saadaan tukea sijoituspäätösten tekoon.

Kun puhutaan tekoälystä, kaikki tietävät jollain tasolla, mihin viitataan. Mutta mitä tekoäly todella on – määritteleminen on itse asiassa vaikeaa. Yksinkertaistetusti voidaan ajatella, että tekoäly tarkoittaa sellaisia tietokoneen toimintoja, jotka vaativat ihmisälyn kaltaisia kykyjä, esimerkiksi päättelyä ja oppimista.

Tekoälyn tämän hetkiset sovellukset liittyvät useimmiten prosessien ja toimintojen automatisointiin ja suurien tietomassojen eli datan käsittelyyn. Tekoälyn suorittamat työt ovat siis sellaisia, joihin ihmisen ei kannata uhrata aikaansa, tai ne saattavat olla ihmisaivoille ja -käsille jopa mahdottomia tehdä.

Finanssiala on yksi aloista, joissa tekoälyllä on suurimmat mahdollisuudet. Alalla tutkitaankin innokkaasti uusia mahdollisia sovelluksia.

Tekoälyosaamista vaaditaan jokaiselta

Monet tutut ohjelmistot hyödyntävät jo tehokkaasti tekoälyä. Esimerkiksi Netflixin ja monien verkkokauppojen suosittelu-toiminnot perustuvat siihen, että tekoäly oppii jatkuvasti käyttäjistään ja osaa käyttäytymisen perusteella suositella asioita, jotka voisivat kiinnostaa juuri kyseistä käyttäjää.

”Autojen navigaattorit ovat toinen hyvä esimerkki, jossa on hyödynnetty tekoälyä jo pitkään. Navigaattorit analysoivat karttoihin liittyvää dataa ja esimerkiksi ruuhkatietoja, ja osaavat tietojen perusteella suositella eri reittivaihtoehtoja”, sanoo Mandatum Lifen analyytikko Ville Rantanen.

Työntekijöiltä muutokset vaativat kykyä ja halua oppia uutta, uteliaisuutta muuttua maailman mukana.

Rantanen osallistui keväällä Helsingin yliopiston ja teknologiayritys Reaktorin tekoälykurssille, jossa suomalaiset ovat päässeet opiskelemaan tekoälyn perusteita. Verkkokurssin tavoitteena on parantaa kansalaisten tekoälyyn liittyvää osaamista. Kurssin järjestäjien mukaan ymmärryksen lisääminen parantaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia tekoälyyn liittyvissä asioissa, mikä on suomalaisen yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää.

Tekoäly on jo muuttanut työtä ja toimenkuvia rutiinitöiden automatisoituessa. Työntekijöiltä muutokset vaativat kykyä ja halua oppia uutta, uteliaisuutta muuttua maailman mukana.

Suosituksia ja ratkaisuja juuri minulle

Tekoälyn avulla asiointi yritysten kanssa helpottuu eri tavoilla. Asiakaspalvelijoiden avuksi tulevat robotit ja verkossa toimivat chatbotit ottavat hoitaakseen osan asiakaspalvelusta, mikä nopeuttaa asiointia.

Vakuutusalalla tekoälyä käytetään esimerkiksi korvausprosessien automatisointiin. Korvauspäätöksen ja rahojen saaminen voi tapahtua hetkessä. Oppimisen kautta tekoäly voi myös suositella asiakkaalle sopivia vakuutus- tai sijoitustuotteita. 

Varainhoitoliiketoimintaan on tullut niin sanottuja robottineuvojia (robo-advisors), jotka kartoittavat asiakkaan sijoitusprofiilin ja tavoitteet ja osaavat sitten suositella sopivia sijoitusratkaisuja.

”Robottineuvojat kertovat myös, onko asiakkaan sijoitusprofiililla mahdollista päästä haluttuun lopputulokseen. Se ilmoittaa, jos sijoitustavoitteesta ollaan jäämässä ja ehdottaa ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi”, Rantanen kuvailee.

”Näin toimii myös Mandatum Lifen Vaurastumisen palvelu.”

Varainhoidossa tekoälyä käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän sijoituspäätösten tukena. Tekoäly kykenee analysoimaan historiallista dataa, tilinpäätöksiä ja uutisvirtaa, ja löytämään korrelaatioita erilaisten tekijöiden välillä ihmistä nopeammin ja tarkemmin. Tekoäly pystyy myös käymään läpi loputtomat määrät ei-numeerista dataa kuten sosiaalisen median keskusteluja tai työntekijöiden ja asiakkaiden arvioita yrityksestä. Markkinoille on tullut erilaisia tekoälyyn pohjautuvia rahastoja.

Rantasen mukaan sijoittajat voivat optimoida sijoitussalkkujaan entistä paremmin tekoälyn avulla.

”Tekoälyn avulla pystytään jatkuvasti parantamaan salkun riski-tuottosuhdetta. Se oppii koko ajan lisää ja pystyy mukautumaan alati muuttuviin markkinoihin” Rantanen sanoo.

Toimiakseen tekoäly tarvitsee päätöksenteon tueksi huomattavasti dataa. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä paremman käyttäjäkokemuksen se pystyy asiakkaalleen tarjoamaan. Tämän vuoksi yritykset keräävät asiakkaistaan yhä enemmän tietoa sekä kysymällä että esimerkiksi verkkokäyttäytymistä tutkimalla.

”Tekoälyn hyödyntäminen lisääntyy koko ajan, ja kasvu vain kiihtyy. Helsingin yliopiston ja Reaktorin tekoälyhaasteen kaltaiset avaukset ovat siis kriittisessä roolissa, kun katsotaan suomalaisten yritysten menestymiseen tulevaisuudessa. Vain ymmärtämällä niin sanotusti konepellin alla tapahtuvia asioita ja teknologiaa sovellusten taustalla voi jokainen alkaa pohtia omassa työssään, mikä olisi mahdollista”, Rantanen tiivistää.

 

Mandatum Life osallistuu Helsingin yliopiston ja Reaktorin tekoälyhaasteeseen. Lisätietoa Elements of AI -kurssista » 

Jaa artikkeli