Unohda ihminen, putoa kelkasta

Tämän tietävät kaikki: Elämme valtavaa tiedon ja teknologian murroskautta. Automaatio ja tekoäly voivat kadottaa arvioista riippuen 10–50 prosenttia työpaikoista. Suurin osa työnkuvista muuttuu, kun robotit, tekoäly ja tietokoneet oppivat yhä vaativampia tehtäviä.

Tämän tietävät kaikki: Elämme valtavaa tiedon ja teknologian murroskautta. Automaatio ja tekoäly voivat kadottaa arvioista riippuen 10–50 prosenttia työpaikoista. Suurin osa työnkuvista muuttuu, kun robotit, tekoäly ja tietokoneet oppivat yhä vaativampia tehtäviä.

Yritysjohtajille korostetaan, että viimeistään nyt on opeteltava tekoälyn perusteet ja hyödynnettävä sitä liiketoiminnassa. Muuten putoaa kelkasta. Tämä kaikki on totta, mutta muutos ei tapahdu ilman pätevää ja innostunutta johtoa ja henkilöstöä. Nyt jos koskaan kannattaa opetella myös palkitsemisen perusteet ja satsata ihmisiin.

Tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan luovuutta, uteliaisuutta, uudenlaista ongelmanratkaisukykyä, joustavaa suhtautumista muutoksiin ja sitoutumista yrityksen arvoihin ja visioon. Houkuttelevaa olisi kutsua palkitsemista salaiseksi aseeksi, jonka avulla valtava liiketoiminnan muutos viedään maaliin. Mutta onnistunut palkitseminen on kaikkea muuta kuin salaista, se on täysin läpinäkyvää.

Jokaisen työntekijän täytyy tietää, mitä häneltä odotetaan, miksi ja mistä asioista työntekijöitä palkitaan. Palkitsemisella motivoidaan ja innostetaan työntekijöitä saavuttamaan tavoitteet, joiden täytyy olla linjassa yrityksen tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Harvardin yliopiston laajan tutkimuksen mukaan sitoutuneet työntekijät synnyttävät parhaat tulokset ja pienimmät riskit. Sitoutuminen työhön taas syntyy, kun yrityksessä vallitsee luottamus ja henkilöstö pääsee loistamaan.Nobelisti Edmund Phelpsin luoma termi joukkokukoistus kuvaa hyvin tällaista liiketoimintaa.

Luottamuksen kulttuuria tuetaan palkitsemisella, aineellisella ja aineettomalla. Jos aineellinen palkitseminen ei toimi, se syö tehon muulta. Todellinen innostus syntyy aineettomista tekijöistä, kuten julkisesta kiitoksesta ja kannustuksesta, kehittymismahdollisuuksista ja työn merkityksestä.

Teknologiayritykset ovat ymmärtäneet ihmisen ja teknologian yhteisen merkityksen bisnekselle erinomaisesti. Eräskin maailman teknologiajäteistä antaa kaikkien työntekijöidensä vapaasti ideoida, millaisilla projekteilla yritys pääsee kohti visiotaan. Työntekijät rankkaavat, kenen projektiin menevät mukaan ja asettavat itse projektiryhmänsä tavoitteet, joiden tulokset vaikuttavat sekä tulospalkkioihin että palkkaan.

Ihminen pysyy pääroolissa, tapahtui maailmassa miten suuria mullistuksia hyvänsä.

Jaa artikkeli