Sijoittajat hakevat tuotonlähteitä vaihtoehtoisista sijoituksista

Vallitsevat markkinaolosuhteet ohjaavat sijoittajia uusien tuottomahdollisuuksien perään.  Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat kiinnostaneet sijoittajia laajalti viime vuosina ja trendi on jatkunut vahvana myös tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina.

Vaihtoehtoisten sijoitusten osuus suomalaisten sijoittajien salkusta on yhä kasvussa. Kun perinteisistä omaisuusluokista on haastavaa saada yhtä hyvää tuottoa kuin takavuosina, on tuottoa haettava perinteisten osake- ja joukkolainasijoitusten ulkopuolelta.

”Erityisesti haastava korkomarkkinaympäristö on saanut sijoittajat hakemaan uusia tuoton lähteitä ja hyödyntämään pitkää sijoitushorisonttiaan aiempaa tehokkaammin”, Mandatum Lifen vaihtoehtoisten sijoitusten johtaja Jussi Tanninen kommentoi.

Vaihtoehtoisiin korkosijoituksiin keskittynyt Mandatum Life Private Debt II -sijoituskori keräsi vastikään 226 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia. ML Private Debt II -sijoituskori sijoittaa korkean kassavirran yhtiöiden suoriin yrityslainoihin ja muihin houkutteleviin lainakohteisiin.

Private Debt II:n suosio on jatkoa Private Debt I -sijoituskorille, joka keräsi viime vuonna 200 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia.

Myös muut vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat sijoittajia. Mandatum Lifen pääomasijoitusrahastojen hallinnointiyhtiöihin sijoittava strategia on kerännyt 180 miljoonaa euroa hallinnoitavaa varallisuutta. Pääomasijoitusrahastot ovat keränneet viime vuosina huomattavasti varallisuutta, osittain juuri alhaisesta korkotasosta johtuen. Sen seurauksena monet pääomasijoituksia hallinnoivat yhtiöt ovatkin houkuttavia sijoituskohteita myös itsessään.

Mandatum Lifen kiinteistösijoituksissa hallinnoidut asiakasvarat saavuttivat maaliskuussa puolestaan 150 miljoonan euron rajapyykin. Mandatum Lifen kiinteistösijoituskohteet sijaitsevat suurelta osin Suomen ulkopuolella Euroopassa.

Monilla kiinteistösijoittajilla sijoituskohteet sijaitsevat yhdessä maassa, kaupungissa tai jopa yhdessä ja samassa kaupunginosassa. Se ei ole sijoitussalkun kokonaisuus huomioiden järkevää, sillä kiinteistömarkkinat ovat usein hyvin paikallisia.

”Kiinteistösijoitustemme lähtökohtana on sijoittaa kohteisiin, jotka vaativat aktiivista omistajuutta ja tarjoavat sen ansiosta tavallista houkuttavampaa tuottoa. Tarjoamme sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti ja tehokkaasti paitsi suomalaisiin myös laajemmin eurooppalaisiin kiinteistöihin”, Tanninen sanoo.

Mandatum Lifen vaihtoehtoisiin sijoituksiin ovat sijoittaneet pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa ei-kuluttaja-asemassa olevat sijoittajat ja erikseen luokitellut ammattimaiset asiakkaat, kuten eläkesäätiöt, muut säätiöt, suuryritykset ja yhdistykset, joiden sijoitusvarallisuus on huomattava sekä osakeyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitustoimintaa.

Jaa artikkeli