Osakemarkkinoilla suurehko korjausliike helmikuun alussa

Osakemarkkinoilla nähtiin helmikuun alussa korjausliike, joka on suuri verrattuna edellisen kahden vuoden kurssiheilahteluihin, mutta ei poikkeuksellinen historiallisessa perspektiivissä. Korjausliikkeen taustalla on ennen kaikkea reaalikorkojen nousu Yhdysvalloissa vuoden alun jälkeen.

Osakemarkkinoilla nähtiin helmikuun alussa korjausliike, joka on suuri verrattuna edellisen kahden vuoden kurssiheilahteluihin, mutta ei poikkeuksellinen historiallisessa perspektiivissä. Korjausliikkeen taustalla on ennen kaikkea reaalikorkojen nousu Yhdysvalloissa vuoden alun jälkeen.

Juhani Lehtonen

Juhani Lehtonen

Mahdollisia syitä markkinoiden heilunnalle olivat viime vuoden lähes olematon hintaheilunta sekä globaalit osakkeiden arvostustasot, jotka nostivat korjausliikkeen todennäköisyyttä.

Pohjimmaisena syynä markkinoiden liikkeeseen voidaan kuitenkin pitää odotuksia inflaation kiihtymisestä ja markkinoiden mukautumista näihin odotuksiin. Globaali talouskasvu on edelleen jatkunut suotuisana ja yritysten tuloksentekokyky hyvänä. Kiihtyvä talousaktiviteetti Yhdysvalloissa on nostanut todennäköisyyttä siitä, että pohjainflaatio saavuttaa tai jopa ylittää keskuspankin asettaman 2 prosentin tavoitetahdin kesään mennessä.

”Valtionlainojen korot ovat nousussa sekä USA:ssa että euroalueella. Lisäksi, 10-vuotisten valtionlainojen välinen korkoero on kasvanut yli kahteen prosenttiin. Suuri korkoero näkyy sijoittajalle dollarimääräisten sijoitusten suojauskustannusten nousuna”, Mandatum Lifen korkosijoitusjohtaja Juhani Lehtonen sanoo.

”Korkotason nousu taas heijastaa odotuksia siitä, että keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaansa arvioitua nopeammin. Keskuspankki Fediltä odotetaankin tällä hetkellä neljää koronnostoa vuodelle 2018 kun viime vuoden lopulla odotuksissa oli kolme koronnostoa”, Lehtonen jatkaa.

Korkotason nousu on nostanut osakkeiden riskipreemiota, mikä puolestaan johti osakemarkkinoiden tasokorjaukseen. Kurssiliikehdintää nähtiin erityisesti korkoherkissä osakkeissa.

”Markkinaliikkeitä voimisti erityisesti USA:ssa passiivisen sijoittamisen ETF-kaupankäynti ja kvanttimallit, joissa matalan volatiliteetin markkinaympäristöön mukautetut kaupankäynnin mallit reagoivat voimakkaasti muutokseen markkinoilla. ETF-markkinoille on lisäksi lähivuosina virrannut paljon uutta rahaa, josta nyt nähtiin voimakasta myyntiä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tilanne on normalisoitunut”, sanoo Mandatum Lifen osakesijoitusjohtaja Janne Holtari.

Osakkeiden arvostustasot palasivat 20 vuoden mediaanin tuntumaan

Markkinoiden korkealle kivunneet arvostustasot palasivat muutamassa viikossa 20 vuoden mediaanin tuntumaan lähes kaikilla markkinoilla. Vahva talouskasvu ja yritysten tuloskasvuennusteet ovat tehneet tilanteesta houkuttelevan osakesijoittajalle. Talouskasvun odotetaan edelleen jatkuvan vakaana globaalisti ja yritysten tuloskasvun jatkuvan. Meneillään olevan tulosjulkistuskauden perusteella yritysten taloudellinen tilanne on hyvä.

Tulosennusteita on edelleen nostettu ja tälle vuodelle odotetaan jopa 15 prosentin tuloskasvua

”Nyt nähdyn osakemarkkinan laskun aikana tulosennusteita on edelleen nostettu ja tälle vuodelle odotetaan jopa 15 prosentin tuloskasvua”, sanoo Lehtonen.

Indeksitasolla liikevaihdon ja tulosten kasvu ovat ylittäneet markkinoiden odotukset sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. USA:ssa presidentti Trumpin veroleikkaus parantaa merkittävästi yritysten tulosta, ja myös USA:ssa toimivat eurooppalaiset yhtiöt hyötyvät muutoksesta. Pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden kehitys myötäilee yritysten tuloksentekokykyä.

”Euroalueella korkotilanne on pienestä noususta huolimatta edelleen hyvin alhainen ja nykytilanteessa on vaikea nähdä USA:n lähes kolmen prosentin korkotasoja. Euroalueen osakemarkkinaan voikin suhtautua rakentavasti: yhtiöt ovat luottavaisia tulevaisuuden suhteen ja osinkoja on nostettu. Monelle salkkunsa osakepainoa kasvattavalle sijoittajalle tästä avautuukin hyvä mahdollisuus lisätä osakkeita ja parantaa ajallista hajautusta. Nyt osakkeet ovat selkeästi halvempia kuin vuodenvaihteessa ja toisaalta markkinaympäristö näyttää edelleen hyvältä”, Janne Holtari arvioi.

Jaa artikkeli