Myymälätyöntekijästä toimitusjohtajaksi – Jyrki Martikainen on esimerkki siitä, miten Hiltillä panostetaan henkilöstön kehittymiseen

Kun yrityksen työntekijät ovat nuoria ja innostuneita, kannattaa työmotivaatiota ruokkia.
Kuvat: Laura Vuoma

Välittävä ja tavoitehakuinen. Nämä attribuutit Hilti nostaa yrityskulttuurinsa ytimeen. Varsinkin työntekijöistä välittäminen korostuu toimitusjohtaja Jyrki Martikaisen puheessa, kun hän kertoo 77-vuotiaan perheyrityksen Suomen yksikön toiminnasta.

Martikainen nousi Hilti Suomen eli rakennusalan tuotteita ja palveluita tarjoavan Hilti-konsernin Suomen maaorganisaation johtoon viime vuonna, luotuaan uraa konsernissa 12 vuoden ajan. Vastaava työura alkaa olla nykyaikana jo harvinaisuus: myymälähoitajan tehtävästä kansainvälisiin myyntitöihin, Lontoon myyntijohtajan paikalta Suomen koko maayksikön johtoon.

Martikaisen mukaan pitkäjänteisyys näkyy kaikessa Hiltin toiminnassa. Keskiössä on aina ihmisten kehittäminen. Ainakin Martikaisen uraa katsoessa väitettä voi pitää totena. Hiltillä uskotaan, että yrityksen kilpailuetu säilyy pitkällä aikavälillä, kun työntekijät kehittyvät ja pystyvät joka päivä luomaan lisäarvoa asiakkaille.

”Me teemme arjessa todella paljon sen eteen, että meillä ihmiset haluavat ja pystyvät menestymään. Haluamme olla erinomainen työpaikka”, Martikainen tiivistää.

Huolettomampaa elämää

Hiltin lista henkilöstöön tehtävistä panostuksista on pitkä. Yritys tukee joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta työntekoa. Liikkuvat tiimit kokoustavat säännöllisesti sekä Skypen välityksellä että kasvokkain ja esimies on aina lähellä. Työn ja vapaa-ajan tasapainoa ja työntekijöiden mahdollisuuksia huolehtia itsestään tuetaan monin keinoin. Tänä vuonna henkilöstö sai esimerkiksi aktiivisuusrannekkeet. Palautetta haetaan säännöllisesti, ja työtyytyväisyyttä mitataan kaksi kertaa vuodessa. Uusimpana henkilöstöetujen listalle lisättiin kesällä koko henkilöstön henkivakuutus.

”Meillä on todella nuori organisaatio. Työntekijöistämme kaksi kolmasosaa on alle 35-vuotiaita, nuoria ihmisiä, jotka vasta keräävät varallisuutta. Meillä oli jo ennestään kaikille kattava tapaturmavakuutus, mutta halusimme yrityksenä todella kantaa vastuuta ja tarjota lisäturvaa elämään”, Martikainen toteaa.

Työntekijöiltä saatu palaute on kannustavaa: henkilöstö kokee, että henkivakuutuksen kaltaiset edut tuovat yrityksen arvot konkreettisesti näkyviin. Työnantaja tekee asioita, joista se puhuu.

Myös palkitsemisen pitää tarjota turvaa

Hiltillä palkitseminen on mietitty osana henkilöstöpolitiikkaa ja palkitsemisjärjestelmä on rakennettu siten, että se tukee strategiaa.

Periaatteena on, että kaikilla on hyvä, turvallinen peruspalkkataso. Omaan palkkaan on pitkällä aikavälillä mahdollistaa vaikuttaa, kun sitoutuu kehittämään toimintaa.

”Suurin osa Hilti Suomen 250 työntekijästä on myyntihenkilöstöä, mutta meillä ei ole voimakasta provisiopalkkamallia. Merkittävä osa palkitsemisen kokonaisuudesta on kiinteää palkkaa, ja sen päälle tulee pienempi suoriutumiseen perustuva osa. Muuttuva osuus määrittyy sekä oman että tiimin suorituksen kautta. ”

Suomessa noudatetaan konsernin strategiaa, ja maaorganisaatiot jakavat yhteiset arvot ja kulttuurin. Palkitsemisen ja henkilöstöasioiden suhteen jokaisessa maassa tehdään kuitenkin kullekin markkinalle sopivat itsenäiset päätökset.

”Kansainvälisessä yrityksessä hienoa on se, että saamme jatkuvasti hyviä ideoita ja kuulemme uusista käytännöistä, joita on toteutettu muissa yksiköissä”, Martikainen toteaa.

”Yli 28 000 työntekijää kaikilla mantereilla on aika hyvä vertailukohde.”

Jaa artikkeli