Monimutkaisuus on sijoittajan mahdollisuus - Ongelmanratkaisija etsii markkinoilta erikoistilanteita

Vaihtoehtoiset velkakirjamarkkinat ovat täysin omanlaisensa markkina.
Kuvat: iStock, Njord Partners

Kun perinteisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla sijoittajien rahavirrat liikkuvat suurina massoina yleisen korkotason, markkinaoikkujen ja luottoluokitusten perässä, on rahoituksen hakeminen vaihtoehtoisilta markkinoilta huomattavasti monimutkaisempi prosessi.

Vaihtoehtoiset korkosijoittajat perkaavat kohdeyhtiöiden tilanteet ja rahantarpeet aina yksittäin, eikä sijoittajia ole jonossa asti toinen toistaan halvempaa rahoitusta tarjoamassa.

Vaihtoehtoisten korkosijoitusten eli niin kutsutun private debtin erityisluonne avaakin pitkäjänteiselle sijoittajalle mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Tuottoa erikoistilanteista

Perinteisen talousteorian mukaan riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Turvallinen sijoituskohde, esimerkiksi Saksan valtion liikkeelle laskema joukkovelkakirja, tuottaa teorian mukaan maltillisesti, kun taas sijoittajat vaativat riskiseltä sijoituskohteelta, esimerkiksi yritysoston rahoittamiseksi nostettavalta lainalta, korkeampaa tuottoa.

Riskin lisäksi tuottoon vaikuttaa myös likviditeetti eli se, miten helposti sijoittaja pääsee sijoituksestaan eroon. Saksan valtion joukkovelkakirja on helppo myydä eteenpäin muille sijoittajille kulloiseenkin markkinahintaan.

Vaihtoehtoinen korkosijoitus ei käy kaupaksi yhtä helposti. Kaikista niukimman likviditeetin sijoituksissa kohteesta ei voi irtautua lainkaan laina-aikana, vaan sijoittajan pitää odottaa lainan takaisinmaksuun saakka varojaan. Sen seurauksena sijoittajat vaativat heikon likviditeetin sijoituksille niin kutsuttua likviditeettipreemiota, eli korkeampaa tuottoa vastineeksi siitä, ettei seuraavaa ostajaa löydy aina helpolla.

Ammattisijoittajat tuntevat riski- ja likviditeettipreemiot hyvin. Varainhoitoyhtiö Njord Partnersin Mads Videbaek puhuu myös kolmannesta tuottoon vaikuttavasta tekijästä: rahoitusjärjestelyn monimutkaisuudesta.

”Jos yhtiö, sen tilanne ja rahoituksen tarve ovat helppoja ymmärtää, yhtiö voi järjestää rahoituksensa useimmiten nopeasti ja edullisesti. Jos kuitenkin yhtiön tilanne on monimutkainen, vaikeutuu rahoituksen järjestäminen huomattavasti” Videbaek kertoo.

”Ne rahoituksen tarjoajat, jotka ymmärtävät ja osaavat ratkaista monimutkaisia tilanteita, ovat sen takia etulyöntiasemassa”, Videbaek sanoo.

”Monimutkaisissa rahoitusjärjestelyissä on vain vähän kilpailua. Sen seurauksena voimme yltää hyvin houkuttaviin tuottoihin.”

Njord Partners perehtyy vuosittain satoihin rahoitusta etsiviin yrityksiin eri puolilla Eurooppaa. Njord tutkii esimerkiksi kansainvälisiä yritysjärjestelyitä ja yhtiöitä, jotka toimivat epätavanomaisilla toimintamalleilla.

Sadoista mahdollisista kohteista Njord valitsee muutaman houkuttavimman, joihin se sijoittaa kulloinkin sopivalla tavalla. Njord voi sijoittaa esimerkiksi yrityslainan muodossa tai siirtyä yrityksen omistajaksi, kulloinkin tilanteen vaatimalla tavalla. Tarpeen tullen Njord auttaa kohdeyhtiöitä myös liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Markkinakäänne ei pelota

Osakemarkkinat ovat nousseet lähes vuosikymmenen, ja monilla arvostusmittareilla mitattuna osakemarkkinat ovat varsin korkeasti arvostettuja. Samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaa ohjauskorkoaan, mikä on aiheuttanut heiluntaa sekä osake- että korkomarkkinoilla.

Markkinaheilunnasta huolimatta Videbaek on rauhallisin mielin.

”Me voimme sijoittaa missä tahansa markkinatilanteessa, mutta strategiamme on erityisen vahva volatiilissa markkinaympäristössä. Kun markkinat heiluvat, tavallista useammat yhtiöt ovat monimutkaisissa tai vaikeissakin tilanteissa. Sen takia markkinoiden notkahdukset ja kurssiheilunta ovat mielenkiintoisia tilaisuuksia Njord Partnersille.”

Mandatum Life on sijoittajana Njord Partnersin rahastossa muun muassa Private Debt -sijoituskorien kautta.

Jaa artikkeli