Kolme markkinateemaa vaikuttavat sijoittajien päätöksiin tänä vuonna

Inflaation kiihtyminen, teknologiasektorin näkymät ja markkinakonsensus – miten ja miksi ne voivat vaikuttaa sijoitusympäristöön tänä vuonna? Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke summaa kolme tärkeintä teemaa sijoituspäätösten taustalla.
Kuvat: Tomi Parkkonen

Inflaation kiihtyminen, teknologiasektorin näkymät ja markkinakonsensus – miten ja miksi ne voivat vaikuttaa sijoitusympäristöön tänä vuonna? Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava johtaja Carolus Reincke summaa kolme tärkeintä teemaa sijoituspäätösten taustalla.

1) Inflaatio-odotukset

Reincken mukaan USA:n inflaation kiihtyminen vaikuttaisi kaikkien sijoitusten tuottotasoihin. Inflaation aikaansaamiseksi tehty poikkeuksellisen suuri keskuspankkien rahaelvytys on nostanut likvidien omaisuusluokkien arvostustasoja kaikilla pääomamarkkinoilla.

”Työvoiman runsas tarjonta on ollut pääargumentti rahaelvytyksen ylläpitämiselle USA:ssa. Se vaikuttaa myös elvytyksen alasajon ajoittumiseen nyt, kun työttömyysaste USA:ssa on laskenut selvästi alle viiden prosentin”, Reincke sanoo.

Silti voimakkaasta elvytyksestä huolimatta inflaatiotaso ei ole yltänyt USA:n keskuspankin itsellensä asettamalle tavoitetasolle.

”Rahapolitiikka on kiristynyt USA:ssa hyvin maltillisesti siitä huolimatta, että talouskasvu itsessään jo perustelisi korkeampia korkoja”, Reincke korostaa.

Sijoittajalle inflaatio-odotusten ja elvytyksen alasajon silmällä pitäminen on tärkeää, koska se voi aiheuttaa paineita arvostustasoihin sekä osakkeissa että korkosijoituksissa. Silloin vaikutus sijoitussalkun odotettuun kokonaistuottoon on negatiivinen.

”Osakkeissa nykyistä odotettua korkeampi inflaatio aiheuttaisi todennäköisesti sektorirotaation defensiivisistä sektoreista syklisiin sektoreihin, kuten pankki- ja vakuutusalaan. Ne tarjoavat paremman inflaatiosuojan.”

Korkosijoittajan kannalta tilanne olisi haastavampi, koska korkosijoitukset eivät tarjoa hyvää suojaa inflaation kiihtyessä. Reincke muistuttaa, että kunhan inflaation kiihtymistahti on hidas ja hallittu, ei sijoittajalla ole syytä huoleen.

2) Teknologiasektori

Reincken mukaan teknologiasektorin kasvu- ja tuloskehitys on keskeisessä roolissa osakeallokaatiossa. Yksi pörssivuotta 2017 sävyttäneistä ilmiöistä oli teknologiasektorin vahva nousu, jota vetivät etenkin internetin ja mobiilin tietoliikenteen ympärille liiketoimintamallinsa rakentaneet jätit.

”USA:ssa yli 35 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla noin 25 prosenttia osakemarkkinoiden kokonaistuotosta selittyy IT-sektorin kurssinousulla”, Reincke summaa.

Monien teknologiayhtiöiden kurssinousu on kuitenkin ollut tuloskasvua vauhdikkaampaa, mikä on nostanut yhtiöiden arvostustasoa. Kurssinousun myötä myös niiden painoarvo alueellisissa yleisindekseissä on kasvanut – USA:ssa ja kehittyvillä markkinoilla informaatioteknologia on nyt suurin toimiala.

”Teknologiasektorin kehitys on keskeisessä roolissa maantieteellisen allokaation kannalta: Teknologiayhtiöiden voittokulun jatkuessa USA ja osin myös kehittyvät markkinat hyötyisivät viime vuoden tapaan. Mikäli teknologiayhtiöiden arvostuksessa sen sijaan nähtäisiin korjausliike lähemmäs pitkän aikavälin keskiarvoa, Eurooppa olisi todennäköinen suhteellinen voittaja”, Reincke sanoo.

Reincken mukaan syy tuottoeroon Euroopan ja USA:n välillä löytyy markkinarakenteista. Euroopassa teknologiasektori muodostaa selkeästi pienemmän osan Euroopan osakemarkkinoista. Markkinoilla on myös eroja yhtiöiden toimintaa tarkasteltaessa: Euroopassa on enemmän ohjelmistoyrityksiä, USA:ssa verkkokauppaliiketoimintaa.

”Amerikkalaiset Amazon, Facebook ja Netflix sekä kiinalaiset Alibaba ja Tencent ovat esimerkkejä näistä yhtiöistä, joiden osakekurssit nousivat viime vuonna yli 50 prosenttia. Eurooppa jäi paitsi vastaavasta ilmiöstä.”

3) Markkinakonsensus

”Markkinatoimijoiden kovin yksimielinen näkemys talouden ja markkinoiden tulevasta kehityksestä toteutuu harvoin. Siksi olemme asemoituneet tasapainoisesti markkinatoimijoiden yksimielisestä positiivisesta näkemyksestä huolimatta”, Reincke sanoo.

Maailmantalouden odotetaan kasvavan +3,6 prosenttia tänä vuonna. OECD ennustaa maailman 25 suurimman talouden kasvun kiihtyvän yhtäaikaisesti ja taantumassa olevien maiden määrän olevan historiallisen alhainen. 

"Markkinakorkojen odotetaan jatkavan hallitussa nousussa. Myöskään inflaatiopaineista tai yritysten luottotappioista ei odoteta ongelmia, vaikka yrityssektorin velkaisuus on esimerkiksi USA:ssa kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, lähes 50 prosentissa bkt:hen nähden", Reincke sanoo.

Yhtiöiden tulosten odotetaan maailmanlaajuisesti kasvavan noin +11 prosenttia, samaa tahtia kuin vuonna 2017.

”Vaikkei pessimismiin ole syytä, odotamme silti tämän vuoden sijoitusympäristön olevan mitä todennäköisimmin viime vuotta haastavampi. Eri omaisuuslajien arvostustasot ovat koholla, ja keskuspankkielvytyksen vaikutus on pienenemässä länsimaissa. Se tuo nousupainetta korkotasoon”, sanoo.

Reincken mukaan markkinariskin ottamisesta saa tällä hetkellä verrattain alhaista korvausta ja se on pääsyy varovaisuudelle. Lisäksi likvidien omaisuuslajien arvostustasoissa on haasteita. Siksi sijoitusvalinnoissa kannattaa hyödyntää hajautusta kaikkiin omaisuusluokkiin ja varoa erityisesti koroissa erityisesti pitkän laina-ajan sijoituksia.

”Kun elvytystä hidastetaan, pitkät korot voivat nousta nopeastikin. Sijoittajalle vaikutus voi olla hyvin negatiivinen. Tästä syystä suosimme edelleen yritysriskiä esimerkiksi Pohjoismaissa, joista löytyy myös vaihtuvakorkoisia lainoja”, Reincke pohtii.

Osakkeissa painotus on edelleen Euroopassa ja vastaavasti Pohjoismaissa.

”Vaihtoehtoisissa sijoituksissa painotamme suoria yrityslainoja. Kiinteistö- ja pääomaehtoisia sijoituksia olemme tehneet hyvin valikoidusti”, Reincke konkretisoi.

Jaa artikkeli