Kehittyvät markkinat keskuspankkien puristuksessa

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoaan jo useasti vuosikausia jatkuneen nollakorkolinjan jälkeen.
Kuvat: iStock

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskorkoaan jo useasti vuosikausia jatkuneen nollakorkolinjan jälkeen. Fed uskoo jatkavansa koronnostoja lähivuosien ajan. Fed on myös aloittanut omistamiensa arvopaperien myynnit, mikä sekin kiristää osaltaan Yhdysvaltain rahapolitiikkaa.

Fedin kiristyvä rahapolitiikka ja vahvistunut dollari ovat aiheuttaneet ongelmia useille kehittyville maille, Mandatum Lifen korkosijoitusjohtaja Juhani Lehtonen arvioi.

"Argentiina joutui hakemaan lisää luottolimiittiä IMF:ltä ja Turkin keskuspankki on joutunut tekemään hätäkoronnostoja valuutan tukemiseksi. Brasilian tilanne on myös heikentymässä valuutan voimakkaan laskun myötä. Kaikki nämä juontavat juurensa maiden omien sisäisten ongelmien lisäksi rahoitusympäristön kiristymiseen", Lehtonen kirjoittaa kesäkuun markkinakatsauksessa.

Argentiinan, Brasilian ja Turkin valuuttakurssit ovat suorastaan romahtaneet suhteessa dollariin. Dollarilla sai vielä vuodenvaihteessa alle 20 Argentiinan pesoa, kun nyt dollari vastaa jo lähes 30 pesoa. Brasilian realin dollarikurssi on pompannut samassa ajassa 3,2 realista 3,7 realiin, Turkin liiran dollarikurssi noussut 3,8:sta 4,7 liiraan.

"Argentiina ja Turkki ovat pahasti alijäämäisiä ja siten nähty valuuttakorjaus oli vain ajan kysymys, Lehtonen sanoo. Suurista markkinaliikkeistä huolimatta hän ei pidä kehittyvien markkinoiden dollarimääräisiä sijoituksia edelleenkään kovin houkuttelevina.

Jaa artikkeli