Vastuullinen sijoittaminen kaipaa johtajuutta

Mercerin vastuullisuusjohtaja Jane Ambachtsheer oli osa työryhmää, joka laati YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita yli 10 vuotta sitten. Nykyään hän konsultoi kaikenkokoisia sijoittajia ympäri maailmaa vastuullisten sijoitusstrategioiden käyttöönotossa, jonka sijoittajakunta edustaa noin 2 000 miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta.
Kuva: Mercer

”Suurin väärinkäsitys on edelleen se, että vastuullisuus syö tuottoja. Vaikutusvaltaisilla yksilöillä on edelleen ratkaiseva merkitys siinä, sitoutuuko organisaatio vastuullisen sijoittamisen edistämiseen”, Ambachtsheer sanoo.

Vastuullisuudesta tuli valtavirtaa

Jane Ambachtsheer on toiminut vastuullisen sijoittamisen parissa lähes 20 vuotta. Uransa aikana hän on todistanut vastuullisen sijoittamisen todellisen läpimurron, joka sai alkunsa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lanseerauksesta (UNPRI). Periaatteilla on nykyään yli 1 700 allekirjoittajaa ja niiden piirissä on jo yli puolet koko maailman sijoitusvarallisuudesta.

”YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet tekivät ESG -asioista (Environmental, Social, Governance) valtavirtaa. Sen jälkeen yhä suurempaan rooliin on nousemassa sijoittajien vaikutusmahdollisuudet, jotka käytännössä konkretisoituu vuoropuhelussa yritysten ja muiden sijoittajien kanssa”, Ambachtsheer sanoo.

Myös sijoitusten vaikutusten arvioinnista (Impact investing) on tulossa yhä tärkeämpää. Taloudellisen näkökulman lisäksi halutaan mitata ja edistää positiivisia yhteiskuntaan tai ympäristöön liittyviä vaikutuksia.

Massa kaipaa rinnalleen vaikutusvaltaista yksilöä 

Liiketoimintaympäristön arviointi, sidosryhmien odotukset, sääntely ja vastuullisen sijoittamisen taloudelliset perusteet ovat kaikki tärkeitä ajureita vastuullisen sijoittamisen käytännön käyttöönotossa. Edelleen ratkaisevassa roolissa ovat kuitenkin yksilöt.

”Kun sijoittaja päättää tarttua toimeen pelkän tiedostamisen sijaan, on usein kyse siitä, että joku vaikutusvaltainen henkilö yrityksen sisällä on lähtenyt ajamaan muutosta ja edistämään vastuullisuutta. Jotta vastuullisuudesta tulee prioriteetti, johdon on oltava sitoutunut”, Ambachtsheer korostaa.

Tässäkin valossa sijoittajien vaikutusvalta asettuu kiinnostavaan rooliin. Ambachtsheerin mukaan yleisin harhaluulo on edelleen, että vastuullisuus syö tuottoja. Saatavilla olevan datan määrän kasvu alkaa pikkuhiljaa nakertaa käsitystä.

”Vastuullisuuden liiketoiminnallisen arvon ymmärtäminen ja esiintulo on alkanut muuttaa vanhoja käsityksiä.”

Jaa artikkeli