Vastuu muuttuu rahaksi

Toisessa valossa

Maailman tila huolestuttaa monia, eikä syyttä. Kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuuta ja läpinäkyvyyttä. Britannian finanssimarkkinoilla keskustellaan, pitäisikö yritysten kertoa tarkemmin kiristyvien päästörajoitusten, äärimmäisten sääilmiöiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön riskeistä sijoittajille ja rahoittajille.

Terävän katseen kohteeksi ovat joutuneet erityisesti kansainväliset energiayhtiöt. Osa yrityksistä on alkanut kokeilla johtonsa erillistä palkitsemista liittämällä palkitsemisjärjestelmäänsä ilmastoriskien vähentämiseen tähtäävän elementin.

Yritysten johdon tulee ehdottomasti olla kiinnostunut vastuullisuudesta. Pidän silti vastuullisuuteen liittyvää erillistä palkitsemista ratkaisuna, joka pahimmassa tapauksessa voi etäännyttää yrityksen liiketoimintansa ytimestä. Koska oikein kanavoitu vastuullisuus näkyy väistämättä yrityksen tuloksessa, saa yritys palkkionsa sen myötä.

Kiihkeässä keskustelussa unohtuu helposti, että se mikä ei ole vastuullista, ei ole automaattisesti vastuutonta. Toiminnan eettisyys ja ympäristö­ystävällisyys ovat valintoja, jotka menestyvät erinomaisesti arvotutkimuksissa, mutta joiden todellinen merkitys mitataan kulutta­jien valinnoissa. Helpointa on olla vastuullinen muiden rahoilla.

Muutos on kuitenkin käsillä. Sen suunnannäyttäjiä ovat nyt yritykset, jotka tekevät liiketoimintaa pitkäjänteisesti, panostavat henkilöstönsä ja asiakkaidensa tyytyväisyyteen sekä tiedostavat liiketoimintansa yhteiskunnalliset vaikutukset.

Jotta tulevaisuuteen vastuullisesti suhtautuvat yritykset saisivat ­markkinoilla jalansijaa, on niiden toiminnan oltava taloudellisesti kannattavaa. Meidän tehtävänämme on auttaa asiakkaitamme löytämään sijoituskohteita, joissa vastuullisuus ja hyvä tuotto yhdistyvät.

Henkivakuutusyhtiössä vastuullisuus tarkoittaa vastuunottoa ihmisten hengestä, hyvinvoinnista, terveydestä ja varoista. Varoja hoidetaan ikään kuin ne olisivat omia eivätkä jonkun toisen rahoja. Luottamus on tehokas kannustin vastuulliseen liiketoimintaan.

Uskon, että oikein toimiva yritys menestyy, koska sen vaikutuspiirissä viihtyvät niin sijoittajat, kuluttajat kuin parhaat talentitkin.

Sanomme, että nauru parantaa tiliä. Miksi emme siis palkitsisi työntekijöitä hyvistä esimiestaidoista tai paremman työilmapiirin luomisesta? Se on vastuullisuutta, jossa kaikki voittavat.

Petri Niemisvirta
Kirjoittaja on Mandatum Lifen toimitusjohtaja.

Jaa artikkeli