Toimiva palkitseminen ohjaa toimimaan vastuullisesti

Voiko palkitsemisella edistää vastuullisuustavoitteita? Kenelle bonuksia pitäisi maksaa? Mandatum Lifen johtaja Tarja Tyni kertoo, miten palkitsemisella edistetään vastuullisuustavoitteiden toteutumista.
Kuva: Tomi Parkkonen

Voiko palkitsemisella edistää vastuullisuustavoitteita? Kenelle bonuksia pitäisi maksaa? Mandatum Lifen johtaja Tarja Tyni kertoo, miten palkitsemisella edistetään vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Sitä saa mitä tilaa – tee tilaus huolella

Hyvä palkitseminen vaikuttaa toimintaan ja ohjaa tekemistä. Tyni havainnollistaa asiaa yksinkertaisella esimerkillä.

”Kun mansikanpoimijan suoritusta mitataan määrän perusteella, poimii hän kaikki marjat. Kun poimijan suoritusta mitataan poimittujen mansikoiden laadun perusteella, poimii hän vain laadukkaat marjat”, Tyni sanoo.

Yrityksen kannattaa suunnitella huolella, mistä ja miksi työntekijöitä palkitaan.

”Palkitseminen on johtamisen väline, joka edistää tavoitteisiin pääsemistä. Jos yrityksellä on vastuullisuustavoitteita, ne tulisi huomioida myös palkitsemisessa”, Tyni korostaa.

Palkkioita voi saada vaikka hyvästä johtamisesta, laadukkaasta sisäisestä yhteistyöstä tai asiakastyytyväisyydestä. Tärkeintä on, että palkitseminen tukee ja edistää organisaation tavoitteita.

”Liian usein bonuksia maksetaan vain taloudellisista onnistumisista. Vaikka yrityskulttuuri on usein ratkaiseva tekijä menestyksen kannalta, ei sen vahvistamisesta välttämättä palkita”, Tyni pohtii.

Tyni pitää tärkeänä, että palkitsemista mietitään koko henkilöstön kannalta. Se on osa nykypäivän läpinäkyvää ja osallistavaa yrityskulttuuria.

”Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara. Siksi myös palkitsemisen piirissä on syytä olla koko henkilöstö.”

Palkitseminen on näin ollen myös viestintää – se, mistä palkitaan, kertoo henkilöstölle, mitä yrityksessä arvostetaan. Palkitsemisjärjestelmän olemassaolo on itsessään voimakas viesti työnantajan vastuullisuudesta.

Ei onnistumista ilman oikeudenmukaisuutta

Vastuullisen työnantajan palkitseminen on oikeudenmukaista.

”Oikeudenmukaisuus ja vaikutusmahdollisuudet on aina huomioitava palkitsemisessa. Mitä paremmin henkilö ymmärtää palkitsemisen perusteet ja voi vaikuttaa niihin omalla työpanoksellaan, sitä motivoituneempi hän on.”

"Vastuullinen palkitsemisjärjestelmä kestää päivänvaloa."

Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksella on negatiivisia vaikutuksia muun muassa henkilön sitoutumiseen ja suoriutumiseen.

Vastuullinen palkitsemisjärjestelmä kestää päivänvaloa ja on linjassa yrityksen arvojen ja periaatteiden kanssa. Vastuuttomasti toimivassa yrityksessä ei kuitenkaan voida puhua vastuullisesta palkitsemisesta, vaikka palkitsemisjärjestelmä koettaisiinkin oikeudenmukaiseksi.

Katso kauas, palkitse nopeasti, mittaa jatkuvasti

Vastuullinen palkitseminen on yhdistelmä nopeaa kiittämistä sekä pitkäjänteistä suunnittelua. Tavoitteet on syytä asettaa pitkällä tähtäimellä, mutta suorituksista tulee palkita myös lyhyellä tähtäimellä. Mittarit täytyykin asettaa erilaisille aikajänteille.

"Se, mistä palkitaan, kertoo mitä arvostetaan."

"Katso pitkäjänteisesti, miten tulos syntyy, älä vain sitä, syntyykö tulosta. Tärkeää on muistaa tarkastella ja päivittää palkitsemisjärjestelmää säännöllisin väliajoin”, Tyni sanoo.

Nopea kiittäminen ja palkitseminen luovat palkitsemiseen konkretiaa ja ohjaavat toimintaa välittömästi.

”Vaikka tavoitteet asetetaan pitkäjänteisesti, hyvä palkitseminen ja arvostus ovat arjessa läsnä.”

Raha ei ratkaise kaikkea

Vaikka rahasta puhutaan paljon, Tyni muistuttaa että työn palkitsevuus koostuu monista muistakin asioista.

”Esimerkiksi työn merkityksellisyys on tärkeä motivaation lähde. Palkka ei yksin riitä synnyttämään motivaatiota. Siksi palkitsemisen on oltava aineellista ja aineetonta”, huomauttaa Tyni.

Työhön sitoutuminen ei synny tyhjästä. Sitä pitää ruokkia: merkityksellä, haasteilla, tavoitteilla ja kiitoksella.

 

Aloita näistä

1. Kirkasta liiketoiminnan strategia ja tavoitteet. Pohdi, mikä on liiketoiminnallesi keskeistä menestyksen kannalta ja tunnista vastuullisuusaspektit.

2. Tunnista henkilöstön rooli strategian toteutumisessa ja ota porukkasi suunnitteluun mukaan.

3. Suunnittele pitkällä tähtäimellä. Miten eri positioissa työskentelevät voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen?

4. Rakenna oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä. Selkeytä palkitseminen ja sen perusteet. Palkitsemisen perusteiden tulisi olla kaikkien tiedossa. 

5. Viesti selkeästi ja tuo palkitseminen arjessa näkyväksi.

6. Seuraa tuloksia ja päivitä järjestelmää aktiivisesti, vähintään vuoden välein.

Jaa artikkeli