Ruoki sisäistä yrittäjyyttä

Palkkaus ja palkitseminen ovat yrityksesi isoimpia investointeja. Siksi yhä useampi yritys valjastaa tämän investoinnin ruokkiakseen yrittäjähenkisyyttä ja yhteistä vastuuta työpaikalla. Pelkkä palkka ei riitä sitouttamaan. Henkilöstö haluaa menestyä yrityksen mukana.
Kuva: Tomi Parkkonen

Palkkaus ja palkitseminen ovat yrityksesi isoimpia investointeja. Siksi yhä useampi yritys valjastaa tämän investoinnin ruokkiakseen yrittäjähenkisyyttä ja yhteistä vastuuta työpaikalla. Pelkkä palkka ei riitä sitouttamaan. Henkilöstö haluaa menestyä yrityksen mukana.

Kun halutaan vaikuttavuutta, yrityksen tavoitteisiin sidotut tulospalkkiot löytyvät monen yrityksen palkitsemiskokonaisuudesta. Harva on kuitenkaan tarjonnut henkilöstölle mahdollisuutta omistajuuteen. Pörssiyhtiöissä ja suurten yritysten johdossa osakepohjaiset palkitsemismallit ovat jo vakiintunut käytäntö avainhenkilöille, mutta ei koko henkilöstölle. Rohkeus, luovuus ja heittäytyminen eivät synny tyhjästä, niitä pitää ruokkia. Merkityksellisyydellä, tavoitteilla ja kiitoksella.

Osakkuuteen kannustaminen on luonteva tapa palkita hyvästä työstä ja vahvistaa me-henkeä työpaikalla. Kun yritystä hoidetaan yhdessä ja yritys menestyy, saa henkilöstö lisätienestin osinkojen ja osakkeen arvonnousun muodossa. Se sitouttaa työskentelemään yrityksessä pidempään.

Osakesäästöohjelmat ja palkkiorahastot ovat tyypillisimmät tavat henkilöstön omistajuuden kasvattamiseen. Osakesäästöohjelmassa työntekijän nettopalkasta pidätetään osuus yrityksen omien osakkeiden ostoon. Palkkiorahastossa työntekijän tulospalkkio sijoitetaan bruttona rahastoon, joka puolestaan sijoittaa yhtiön osakkeisiin. Henkilöstö voi säästää ja sijoittaa palkkioitaan pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti, ja samalla he pääsevät hyötymään yhtiön arvonkehityksestä.

Palkkiorahasto on osakeohjelmiin verrattuna suoraviivaisempi järjestely ja mahdollistaa koko henkilöstön mukaan ottamisen. Kun yritys on perustanut rahaston, liittyy henkilöstö automaattisesti sen jäseneksi. Palkkiorahasto sijoittaa yrityksen osakkeeseen kaikkien jäsentensä puolesta, kun taas osakeohjelmissa yrityksen osaketta koskevat transaktiot tehdään jokaisen osakeohjelmassa mukana olevan työntekijän kanssa erikseen.

Ennen kuin päätät aloittaa osakesäästöohjelman tai perustaa yhtiön osakkeeseen sijoittavan palkkiorahaston, tarkastele yrityksesi palkitsemisen nykytilaa ja tavoitteita. Palkitsemisstrategiassa määritellään, mitä palkitsemisen eri osilla tavoitellaan, mistä halutaan palkita sekä miten palkitsemista pitäisi kehittää.

Taloudelliset kannustimet ovat tärkeitä, mutta myös henkilöstöpolitiikan oikeudenmukaisuudesta ja avoimuudesta on huolehdittava. Vaikuttava palkitseminen tarvitsee rinnalleen selkeästi viestityt tavoitteet. Kun omistajien ja henkilöstön intressit ovat yhtenäiset, voi vain voittaa.

Jaa artikkeli