Ruoki luottamusta oikein

Luottamus työpaikalla lisää tuottavuutta, energiaa ja parantaa yhteistyötä, summasi professori Paul J. Zak Harvard Business Review -lehdessä alkuvuodesta. Kokosimme Paul J. Zakin löydökset yhteen ja kysyimme Mandatum Lifen henkilöstöjohtajalta Anna Berglindiltä esimerkkejä luottamuksen ja työntekijäkokemuksen parantamisesta.

1. Tunnista huippuosaaminen.

Tunnustuksilla on suurin vaikutus luottamuksen syntymiseen silloin kun onnistuneen toiminnan huomiointi tapahtuu heti ja konkreettisesti suoraan kollegoilta. Julkinen tunnustus kannustaa myös muita pyrkimään erinomaiseen suoritukseen.

”Palautteen antamisessa on tärkeää, että esimies tuntee tiiminsä. Olemme erilaisia persoonia, eivätkä kaikki välttämättä nauti julkisesta palautteesta”, Berglind sanoo.

2. Aiheuta sopivaan tasoista stressiä ja haastetta.

Sopivalla stressillä Zak tarkoittaa haastavan tavoitteen saamista, joka on kuitenkin realistisesti saavutettavissa. Se parantaa tehtävään keskittymistä ja lujittaa sosiaalisia siteitä tiimissä, jos ryhmä työskentelee yhdessä ratkaisun eteen.

”Osaamisen kasvaminen tapahtuu epämukavuusalueella ja osaamisen ylärajoilla. Esimiehen tehtävä on haastaa omaa porukkaansa. Epämukavuusalueella ei kuitenkaan voi olla koko ajan, koska se voi aiheuttaa jo häiritsevää stressiä.”

3. Anna työntekijöille harkintavaltaa siitä, miten he tekevät työnsä ja mahdollista työn tuunaaminen.

Zakin mukaan työntekijöille tulee antaa mahdollisimman paljon valtaa siitä, kuinka he työnsä tekevät.

”Työtehtäviä kannattaa muokata työntekijöiden vahvuuksien ja innostuksen kohteiden mukaan. Sisäinen motivaatio työtehtävää kohtaan johtaa itsensä ylittämiseen ja työn merkityksen kasvuun”, Berglind sanoo.

4. Jaa tietoa laajasti.

Zak on tutkimuksissaan havainnut, että epätietoisuus esimerkiksi yrityksen suunnasta ja tavoitteista voi johtaa jopa krooniseen stressiin henkilöstössä. Työntekijöiden luottamuksen rakentumiselle on tärkeää tietää, mihin suuntaan yritys on menossa.

”Menestyvässä organisaatiokulttuurissa tiedon ja osaamisen jakaminen on valtaa, ei pelkkä tieto itsessään. Ongelmienratkaisukyky ja yhdessä tekeminen korostuu”, Berglind sanoo.

5. Luo verkostoja ja yhteistyötä.

Kun henkilöstö rakentaa sosiaalisia suhteita työpaikalla, työn tuloksellisuus kasvaa. Verkostoja voidaan yrityksessä tietoisesti luoda esimerkiksi erilaisten projektiryhmien, koulutusten tai vaikkapa mentorointiohjelman kautta.

”Henkilöstön perustamalla ryhmällä voi olla esimerkiksi päätäntävalta yrityksen rahoittamasta virkistystoiminnasta. Tai tarjoa esimiehille tapaamisia, joissa yhteisiä kokemuksia voidaan jakaa luottamuksella”, Berglind konkretisoi.

6. Edistä henkilöstön kokonaisvaltaista kehittymistä.

Ihminen ei kehity ainoastaan työpaikalla vaan myös muilla elämänalueilla. Henkilöstön kehittymistä voidaan tukea myös alueilla, jotka eivät liity suoraan työtehtäviin.

”Työ on vain yksi osa-alue elämässä. Esimerkiksi työkyvyn edistämisen kannalta mahdolliset ongelmat eivät aina liity vain työhön vaan niiden alkusyy voi olla jossakin muualla. Kattava työterveys sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen ovat asioita, joihin yhä useampi työnantaja panostaa. Hyvinvointi tukee tuottavuutta: hyvään johtamiseen panostamisen seurauksena sairauspoissaoloprosenttimme on madaltunut vuodesta 2011 lähtien ja on nykyään 2,4 prosenttia”, Berglind sanoo.

7. Näytä oma haavoittuvaisuutesi.

”Esimies johtaa omalla esimerkillään, eli hän voi myös näyttää, että erehtyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse etukäteen osata, vaan asioita voidaan selvittää ja opetella”, Berglind sanoo.

Zakin tutkimus havaitsi luottamuksen lisäävän empatiaa: Korkean luottamuksen yrityksissä on 11 prosenttia enemmän empatiaa työtovereita kohtaan kuin matalan luottamuksen yrityksissä.

Jaa artikkeli