Niin myötä- kuin vastoinkäymisissä

Kun pörssikurssit sukeltavat, miten reagoit? Entä, kun ylöspäin mennään kohisten? Kun markkinoilla tapahtuu, sijoitussuunnitelmassa pysyminen vaatii kylmiä hermoja. Laadi siis sijoitusperiaatteet joita noudatat epävakaampinakin aikoina. Salkunhoitajamme kertoo, minkälaiset periaatteet vaikuttavat Mandatum Lifen oman ja asiakasvarallisuuden sijoituspäätöksissä ja mitä ne tarkoittavat salkussa käytännössä.
Kuvat: iStockphoto, Tomi Parkkonen

Kun pörssikurssit sukeltavat, miten reagoit? Entä, kun ylöspäin mennään kohisten? Kun markkinoilla tapahtuu, sijoitussuunnitelmassa pysyminen vaatii kylmiä hermoja. Laadi siis sijoitusperiaatteet joita noudatat epävakaampinakin aikoina. Salkunhoitajamme kertoo, minkälaiset periaatteet vaikuttavat Mandatum Lifen oman ja asiakasvarallisuuden sijoituspäätöksissä ja mitä ne tarkoittavat salkussa käytännössä.

Kärsivällisyys palkitaan

Matala korkotaso on madaltanut perinteisten omaisuuslajien tuotto-odotuksia. Se tarkoittaa, että saadakseen maltillista tuottoa, sijoittajat ovat joutuneet kantamaan enemmän riskiä. Kärsivällisyyden merkitys korostuu sijoitusmarkkinoilla entisestään.

Carolus Reincke

Carolus Reincke

”Markkinaheilunta on tehnyt kärsivällisyydestä yhä hankalampaa. Epävarmuus saa sijoittajan helposti poikkeamaan asetetusta suunnitelmasta. Nopea reagointi uutisiin ja yritys ennustaa lyhyen aikavälin markkinareaktioita kannattaa harvoin”, Mandatum Lifen allokaatioratkaisuista vastaava Carolus Reincke sanoo.

Kärsivällisyydellä Reincke tarkoittaa sijoitusaikaa, hintatietoisuutta ja myös sijoituskohteiden valintaa.

”Hyvät yhtiöt ovat hyviä sijoituskohteita tilapäisissä laskuissakin. Yritysten liiketoiminta ratkaisee, eivät hetkelliset pelkoreaktiot.”

Epävakaammista markkinaolosuhteista huolimatta osakemarkkinan tuotot ovat olleet hyviä. Vaikka markkinoilla on ollut erityisesti poliittista epävarmuutta, Euroopan yleinen osakemarkkina tuotti 2,4 prosenttia ja USA:n 15,3 prosenttia vuonna 2016.

Liian moni sijoittaja ostaa noususyklissä ja myy laskusyklissä, eli ostaa kalliilla ja myy halvalla. Merkittävä osa tuotosta tehdään kuitenkin järkevällä hankintahinnalla.

”Sijoittajan ei kannata liikaa ajoittaa markkinaa. Aina on hyvä aika sijoittaa, jos sijoitushorisontti on pitkä. Pitkä sijoitusaika realisoi korkoa korolle vaikutuksen, sillä pääoman kasvukehitys kiihtyy ja epävarmuus tuotto-odotuksen saavuttamiseksi pienenee ajan myötä.”

Hintatietoisuutta on myös uskallus pitää käteiskassaa.

”Kannattaa olla kärsivällinen ja ostaa silloin kun hyvä tarjous tulee vastaan, ei silloin, kun ostoon on pakottava tarve tai mielihalu ja joutuu ostamaan minkä saa”, Reincke jatkaa.

Erityisen tärkeää maltti odottaa on vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

”Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat hyvä esimerkki pitkän aikavälin sijoittamisen eduista. Jos on valmis pitämään sijoitustaan pidempään, voi tavoitella merkittävästi parempaa sijoitustuottoa.”

Vaihtoehtoiset sijoitukset monipuolistavat salkkua

Yhä useampi sijoittaja hakee vaihtoehtoja perinteisten osake-ja korkosijoitusten rinnalle.

”Kaikkien omaisuuslajien johdonmukainen hyödyntäminen johtaa parhaaseen lopputulokseen. Lisäämällä vaihtoehtoisia sijoituksia korko- ja osakesijoitusten rinnalle saat sekä hajautushyötyä että korkeamman tuotto-odotuksen”, Reincke sanoo.

Vastineeksi paremmasta tuotto-odotuksesta sijoittaja luopuu tyypillisesti päivittäisestä likviditeetistä, eli mahdollisuudesta muuttaa sijoitus rahaksi heti halutessaan. Vaihtoehtoisiin sijoituksiin kuuluvat muun muassa pääomasijoitukset, kiinteistösijoitukset, erilaiset lainasijoitukset sekä infrastruktuurisijoitukset.

”Vaihtoehtoisissa sijoituksissa hajautus unohtuu helposti. Kuten osakkeissa ja koroissa, myös vaihtoehtoisissa sijoituksissa hajautus on ensisijaisen tärkeää”, Reincke sanoo.

”Varmista, että likviditeettirajoitukset eivät ole ongelma salkussasi. Likviditeettirajoitus tarkoittaa, että olet valmis pitämään sijoitusta pidemmän aikaa, yleensä yli viisi vuotta. Allokaatioratkaisuissa salkunhoitajat huolehtivat riittävästä likviditeetistä.”

Jos siis sijoitat hajautettuihin sijoitusratkaisuihin, liikkumavaraa on enemmän.

”Olemme sisällyttäneet vaihtoehtoisia sijoituksia allokaatioratkaisuihimme, sekä Sijoitusten hoitopalveluun että Mandaattivarainhoitoon”, Reincke sanoo.

Valitse vastuullinen

Yritykset kertovat yhä enemmän vaikutuksista, joita niiden liiketoiminnalla on ympäröivään yhteiskuntaan. ESG-kriteerit (Environmental, Social, Governance) kertovat sijoittajalle yrityksen hallintotavasta, ympäristövaikutuksista ja liiketoimintaympäristön ymmärryksestä.

Vastuullisesti toimiviin yhtiöihin sijoittaminen onkin pitkällä aikavälillä paitsi tuottavampaa, myös järkevää riskienhallintaa.

”Vastuullisuus kertoo yhtiön pitkäjänteisestä liiketoiminnasta ja kyvystä kehittyä. Liiketoimintamallien ja teknologioiden muuttuessa se kiistatta kasvattaa omistaja-arvoa”, Reincke sanoo.

Esimerkiksi autonvalmistaja Teslan uutisoitiin hiljattain nousseen Yhdysvaltain toiseksi arvokkaimmaksi autonvalmistajaksi ohi Fordin. Teslan tapauksessa markkina-arvo perustuu sijoittajien odotuksiin. Esimerkiksi maailman suurimman varainhoitotalon BlackRockin raportissa 1 arvioidaan, että vuoteen 2025 mennessä liikenteessä on 25 miljoonaa sähköautoa.

”On vaikeaa sanoa, mitkä tulevaisuuden lupauksista täyttävät potentiaalinsa ja mitkä eivät. Luvut kuitenkin kertovat sen, että liiketoimintamallien on kyettävä sopeutumaan liiketoimintaympäristön, kulutustottumusten ja sääntelyn muuttuviin vaatimuksiin”, Reincke sanoo.

Sijoitusfilosofiamme nojaa kanssasijoittamiseen

Sijoitustoimintamme perustuu kanssasijoittamiseen konsernimme ja yhteistyökumppaniemme kautta. Kanssasijoittamisen kautta pääset mukaan suursijoittajille suunnattuihin sijoituskohteisiin kustannustehokkaasti.

Kanssasijoitusstrategiassamme sijoitamme kohteisiin, jotka ovat osa Mandatum Lifen menestyksekästä oman taseen sijoitustoimintaa. Suuret sijoitusvolyymit mahdollistavat myös, että pystymme neuvottelemaan kustannukset asiakkaillemme mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Lue lisää varainhoidostamme

1 Adapting portfolios to climate change (linkki ei enää saatavilla)

Jaa artikkeli