Miten voin vaikuttaa perintööni?

Mitä keinoja on käytössä perintöasioiden suunnitteluun? Millaisia verovaikutuksia niillä on? Mihin perintö- ja lahjaverotuksen muutokset vaikuttavat?
Kuvat: Tomi Parkkonen

Mitä keinoja on käytössä perintöasioiden suunnitteluun? Millaisia verovaikutuksia niillä on? Mihin perintö- ja lahjaverotuksen muutokset vaikuttavat?  

RATKAISU: Ei ole yhtä parasta tapaa varautua kaikkiin perheoikeudellisiin tilanteisiin ja niihin liittyviin riskeihin, mutta useimmiten parhaaseen lopputulokseen pääsee, jos yhdistää eri vaihtoehtoja. Hyvä suunnittelu ja oikeat sopimukset auttavat ohjaamaan perintöä toivotulla tavalla.

Jos sinulla on jo henkivakuutus, edunsaajamääräys kannattaa nyt tarkistaa.

Avio-oikeudella tasataan aviopuolisoiden varat, jos toinen puoliso jää leskeksi. Avio-oikeudella saatuun omaisuuteen ei liity veroseuraamuksia. Puolisoiden oma avioehto voi kuitenkin rajoittaa avio-oikeutta. Avioehdon voi tehdä ja muuttaa vain yhteisellä päätöksellä. Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta, ja siksi avopuolison taloudellinen turva täytyy järjestää testamentilla tai vakuutusten edunsaajamääräyksillä.

Testamentista päätät itse, mutta siihen liittyy myös perintövero. Testamentin avulla perinnön voi jakaa monelle saajalle, jolloin myös verovapaita suorituksia voi hyödyntää. Lisäksi testamenttiin voi sisältyä optio perinnöstä luopumiseen osittain tai kokonaan. Testamentilla perinnön voi myös siirtää osittain sukupolven yli.

Henkivakuutus turvaa perheen taloutta yllättävissä tilanteissa. Henkivakuutuksen voi ottaa perinteisenä henkilövakuutuksena eli riskihenkivakuutuksena tai sen voi yhdistää omaan sijoittamiseen sijoitusvakuutuksella. Jos hankit riskihenkivakuutuksen tänään ja joudut huomenna onnettomuuteen, turva on jo olemassa. Sijoittamisessa etuna puolestaan on, että säästöt ja tuotot ovat omassa käytössäsi tarvittaessa. Molemmissa tapauksissa henkivakuutuskorvaus maksetaan itse valitulle edunsaajalle ennen pesänselvitystä. Korvauksen voi käyttää perintöveroihin tai lainojen poismaksuun. Perintöveroihin varautuminen on tarpeen varsinkin, jos perittävä omaisuus on hankala muuttaa rahaksi eikä omaisuuden myyminen ole vaihtoehto.

Jos sinulla on jo henkivakuutus, edunsaajamääräys kannattaa nyt tarkistaa. Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin vuoden 2017 alussa. Samalla päätettiin poistaa henkivakuutusten kuolemantapauskorvausten osittainen verovapaus lähiomaisille. Jos vakuutuksen edunsaaja on lapsi tai lapsenlapsi, verotuksen takia ei tarvitse tehdä mitään. Jos edunsaaja on aviopuoliso joko yksin tai yhdessä lasten kanssa, sinun kannattaa tarkistaa, että voimassa oleva edunsaajamääräys on edelleen verotuksellisesti tarkoituksenmukainen.

Jaa artikkeli