Miksi lisäeläkkeitä käytetään johdon palkitsemiseen? Listasimme 5 väitettä lisäeläkkeistä

Miksi johtaja tarvitsee lisäeläketurvaa ja miksi yritys haluaa palkita johtajaa lisäeläkkeellä? Kokosimme aiheesta viisi kysymystä ja vastausta.
Kuvat: iStockphoto

Miksi johtaja tarvitsee lisäeläketurvaa ja miksi yritys haluaa palkita johtajaa lisäeläkkeellä? Kokosimme aiheesta viisi kysymystä ja vastausta.

1. Mikä ihmeen lisäeläke?

Lisäeläke on yritykselle toimiva keino sitouttaa ja palkita henkilöstöä ja johtoa. Tyypillisessä lisäeläkeratkaisussa yritys maksaa sovitun summan vuosittain ja henkilö saa aikanaan eläkkeen, joka muodostuu säästöstä. Johdon lisäeläke on osa johdon kokonaispalkkaa, joka rakennetaan useista eri elementeistä: mm. kiinteästä palkasta, lyhyen tähtäimen tulospalkkioista, pitkän tähtäimen osakekannustimista, luontoiseduista ja lisäeläkkeistä. Lisäeläkkeen merkitys on varautua tulevaisuuteen sekä yrityksen että henkilön näkökulmasta.

Jos kaikki palkitseminen on kiinteää palkkaa, on sen ohjaus- ja kannustinvoima huomattavasti heikompi.

2. Mikä on lisäeläkkeiden rooli kokonaispalkitsemisessa?

Hyvä palkitseminen edellyttää myös pitkäaikaisia kannustimia, kuten lisäeläketurvaa. Jos kaikki palkitseminen on kiinteää palkkaa, on sen ohjaus- ja kannustinvoima huomattavasti heikompi kuin suoritusperusteisten tai eläketurvaa täydentävien palkkioiden. Palkitsemismallien tarkoitus on tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja sitä kautta myös sidosryhmien kuten henkilöstön menestystä ja hyvinvointia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

3. Mitä yritys hyötyy?

Toimivalla palkitsemisjärjestelmällä motivoidaan ja sitoutetaan ylintä johtoa ja henkilökuntaa yrityksen tavoitteisiin ja ohjataan tuottamaan toivottuja tuloksia. Huippujohtajista ja parhaista osaajista käydään kovaa kilpailua rekrytointimarkkinoilla. Erityisesti kansainvälinen rekrytointi esimerkiksi Ruotsista on mahdotonta ilman lisäeläkettä. Kokonaispalkan ja sen osien on oltava houkutteleva ja kilpailukykyinen suhteessa yritykseen ja rooliin.

4. Säästääkö johtaja veroissa?

Kovapalkkaiset johtajat eivät vältä veroja lisäeläkkeillä. Lisäeläke verotetaan aikanaan ansiotuloeläkkeenä, jonka verotus on ylimmissä tuloluokissa vähintään yhtä korkea kuin ansiotulona verotettavan peruspalkan verotus.

5. Mitä hyötyä johtajan palkitsemisesta on muille?

Yhteiskunnan menestyksen ja hyvinvoinnin edellytyksenä on kilpailukykyinen liiketoiminta. Se tukee myös työllisyyttä. Lisäksi menestyvä yritys pystyy palkitsemaan monipuolisesti koko henkilöstöä mm. eläkeratkaisuilla. Liiketoiminnan menestyminen edellyttää hyvää johtamista, oikeiden johtajien löytämistä ja pitämistä sekä monipuolista yrityksen tilanteeseen sopivaa palkitsemista.

Jaa artikkeli