Kesäloma altistaa yrityksen identiteettivarkauksille

Onko yritykselläkin identiteetti? Miten se varastetaan ja millaista haittaa se voi aiheuttaa? Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Henry Kylänlahden mukaan kesä on otollista aikaa identiteettivarkaille.
Kuva: Annukka Pakarinen

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Henry Kylänlahden mukaan kesä on otollista aikaa identiteettivarkaille.

Henry Kylänlahti

Henry Kylänlahti

Kultaakin arvokkaampi identiteetti

Kun Suomen Erillisverkot -konsernin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Henry Kylänlahti puhuu identiteetistä, hän viittaa moneen asiaan, joita ei välttämättä miellä osaksi identiteettiä.

”Identiteetti tarkoittaa henkilö- ja yhteystietojen lisäksi muun muassa maksukortin tietoja, verkkopankkitunnuksia, ajokorttia, jäsenkortteja, pin-koodeja, sähköpostia, käyttäjätilejä ja virtuaalisia identiteettejä eli esimerkiksi profiileja, joilla esiinnytään verkossa”, Kylänlahti kertoo.

Myös yrityksellä on identiteetti. Identiteettivarkaudet kohdistuvatkin usein yksityishenkilöiden lisäksi yrityksiin ja yhteisöihin.

”Yritysten nimissä on kalasteltu esimerkiksi verottajalta oikeudettomia arvonlisäveropalautuksia”, Kylänlahti varoittaa.

Kesä on otollista aikaa yritysten identiteettivarkaille, sillä kesällä yrityksissä on usein lomasijaisia ja apulaisia, jotka ovat otollisia uhreja.

”Valetoimitusjohtajalta saattaa tulla puhelu, jossa uudelta talousosaston työntekijältä vaaditaan pikaista tilisiirtoa yrityskaupan toteuttamiseksi. Tätä seuraa puhelu valejuristilta, joka varmistaa tilisiirron. Lisäksi yrityksille lähetetään usein valheellisia laskuja, joiden tiedot näyttävät aidoilta, mutta rahat ohjautuvat varkaiden tileille”, Kylänlahti havainnollistaa.

Yritysten identiteettivarkauksia tapahtuu Suomessa todennäköisesti raportoitua enemmän, sillä yritykset eivät mainesyistä välttämättä halua ilmoittaa niistä.

”Jonkinasteinen byrokratia ja toimivat prosessit ovat tällaisten tilanteiden ehkäisyn kannalta avainasemassa. Esimerkiksi laskuja on tällöin hyväksymässä useampi silmäpari”, Kylänlahti ohjeistaa.

Yrityksen tulisikin muistaa varjella identiteettiään, sillä sen varastamisella voi olla tuhoisia seuraamuksia – niin taloudellisesti kuin esimerkiksi maineen kannalta.

”Yleensä identiteettivarkaudella tavoitellaan oikeudetonta rahallista hyötyä. Identiteettivarkautta ei kuitenkaan yksinään luokitella kovinkaan vakavaksi rikokseksi, sillä siitä voidaan tuomita vain sakkoihin. Sitä kuitenkin seuraavat usein vakavammat rikokset kuten petos tai kunnianloukkaus”, huomauttaa Kylänlahti.

Identiteettivarkauksien ajankohtaisuudesta kertoo muun muassa se, että identiteettivarkaus luokiteltiin rikokseksi Suomessa vasta vuonna 2015.

Varastetun identiteetin markkinat kukkivat

Kylänlahden mukaan globaali varastettujen identiteettien markkina elää ja voi hyvin.

”Identiteetin varastaminen on tuottoisaa liiketoimintaa. Esimerkiksi LinkedIn -verkostopalvelusta varastettuja käyttäjätietoja ja salasanoja kaupattiin suurella volyymillä. 170 miljoonan käyttäjän tiedot sisältävän paketin hinta oli vain noin 2 200 dollaria, mutta näitä ostettiin paljon”, Kylänlahti valottaa.

Identiteettivarkaudet ovat osa järjestäytynyttä ja vahvasti verkottunutta rikollisuutta, jossa eri toimijat ja ryhmittymät ovat erikoistuneet omille osaamisalueilleen.

”Identiteetit voivat käydä kaupaksi esimerkiksi toisille rikollisille ja vaikkapa epäeettisesti toimiville kilpailijayrityksille ja valtioille”, Kylänlahti konkretisoi.

Kuka maksaa viulut?

Identiteettivarkausrikosten tekijät ovat usein ammattilaisia, joita on vaikea saada kiinni, sillä jäljet osataan peittää tehokkaasti. Vastuu identiteettivarkautta seuranneista kustannuksista saattaakin langeta omaan nilkkaan. Viime vuosina on myös uutisoitu tietomurroista, joita on tapahtunut tunnetuissa yrityksissä.

”Identiteettivarkauden kustannuksia ovat muun muassa raha ja maine. Välittömät taloudelliset menetykset saattavat olla pieniä tai suuria. Identiteettivarkauksien selvittelyyn kuluu puolestaan aikaa ja vaivaa”, huomauttaa Kylänlahti.

Maineenmenetyksellä voi olla ikäviä seuraamuksia niin henkilökohtaisessa elämässä kuin yrityksen liiketoiminnalle ja sen työntekijöihin.

”Toisaalta myös varkauksien ennaltaehkäisy voi vaatia kustannuksia ja työtä. Pahimmillaan identiteettivarkauden johdosta on otettu uhri kiinni rikollisen sijaan.”, kertoo Kylänlahti.

Rikollisia ei välttämättä saada kiinni, jolloin kustannukset jakaantuvat uhrin ja muiden tahojen välille.

”Esimerkiksi maksukorttirikoksissa kortin myöntäjä vastaa väärinkäytöstä aiheutuneista välittömistä tappioista ainoastaan silloin kun kortinhaltija on noudattanut korttiehtojen mukaista huolellisuutta. Toisaalta esimerkiksi yritys saattaa jättää ilmoittamatta rikoksesta maineriskin takia, jolloin kustannukset koituvat uhrin omaksi tappioksi. Toisaalta identiteettivarkauden varalle on mahdollista myös vakuuttaa itsensä ja varansa”, Kylänlahti ohjeistaa.

Muista ainakin nämä asiat:

1. Varmista henkilökunnan koulutus identiteettivarkauden varalle myös
sijaisten osalta.

2. Hoida yrityksen veroasiat verkossa.

3. Tarkista yrityksesi tiedot säännöllisesti YTJ-järjestelmästä, ettei kukaan ulkopuolinen ole muuttanut niitä.

4. Varmista toimivat prosessit.

5. Panosta laskujen käsittelyyn. Kiinnitä huomio erityisesti tilinumeroiden oikeellisuuteen.

6. Panosta laadukkaaseen tietosuojaan ja -turvaan.

7. Jos epäilet huijausta, identiteettivarkautta tai koet tulleesi huijatuksi, ota yhteyttä poliisiin, verottajaan tai Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun puh. 09 229 221.

Jaa artikkeli